Címkék: iszlám kereszténység házasság zsidóság melegházasság judaizmus polgárjogi mozgalom

xavierbongibault.jpgBiztos egy kalap alá vehető a zsidók nem zsidóval, a feketék fehérrel való házasságának tiltása a melegházasság nemlétével? Az érintettek másképp gondolják. Sőt: ateisták, marxisták és melegek közt is vannak a melegházasság ellen küzdők. A párizsi tüntetéseken például a melegházasság ellen demonstrált Jean Marc homoszexuális polgármester, Xavier Bongibault ateista homoszexuális (a melegházasság-ellenes melegek egyik prominens hangja, balra a képen) és Jean-Dominique Bunel humanitáriusjogi szakértő, akit két nő nevelt fel, és állítása szerint szenved az apa hiányától. 

„Az emberiséggel egyidős nemi irányultság mindig velünk volt, és velünk is lesz. Természetes dolog, igen, és ugyanolyan evolúciója van, mint más, korábban szintén előbb törvényekkel tiltott, majd a „többség ízlésére” hivatkozva korlátozott folyamatoknak. 47 éve oldotta fel az amerikai Legfelsőbb Bíróság a vegyes házasságokra vonatkozó tiltást, és 2010-ben a házasságkötések legalább 15 százaléka vegyes házasság volt, több mint kétszer annyi, mint 1980-ban. Igen, meg is csókolják egymást ezek a fekete-fehér párok, nyilvánosan is. Magyarországon az 1941. évi XV. törvénycikk még tilalmazta a zsidó és nem zsidó házasságát – ma már csak a legbeborultabb szélsőjobboldaliak tartják számon, hogy szerintük ki zsidó, és kivel szabadna házasodnia, kit csókolhat meg nyilvánosan”írja Ceglédi Zoltán a hvg.hu-n.

A Ceglédi által kritizált írás hangvétele valóban – hogy finoman fogalmazzak – erős volt. A HVG publicistája írásának többi állítására nem kívánok reagálni, ám a fent idézett bekezdésben jól hangzó, viszont hamis mítoszokat citál, nevezetesen: hogy a melegek „born that way”, és hogy ha egykoron tiltották a fajközi házasságot, akkor most ideje leállni a nemi identitáson alapuló „tiltással” (bár ez a „tiltás” rossz megfogalmazás, mivel csupán adminisztratív akadályokra utal, holott többről van szó).

Figyelemre méltónak tartom a melegházasság-pártiak azon törekvését, hogy a homoszexualitásról és a házasságról vallott klasszikus szemléletet az ellenkezőjére fordítsák. Eszerint a klasszikus alapállással ellentétben éppen hogy a házasság a társadalmilag és történelmileg fluid „műfaj”, míg a homoszexualitás a velünk élő, velünk született, mindig létezett, megmásíthatatlan beállítódás. Mondjuk ez elég érdekes azoktól, akik amúgy társadalmi nemekről és szabadon megválasztott nemi identitásról beszélnek. Az egész kérdéskörről itthon is a melegházasság franciaországi bevezetése kapcsán indult kisebb vita.

Born that way?

No de: anélkül, hogy azt állítanám, hogy a homoszexualitást úgymond teljesen szabadon választja a melegek többsége (bár vannak, akik divatból próbálják ki, de őket most hagyjuk), rá kell mutatnom: a tudomány jelen állása egyáltalán nem támasztja alá a „born that way” népszerű jelszavát. Sőt: éppen az ellenkezőjét látszik állítani (mindezt már megírta a Konzervatórium is, de ezek szerint kénytelenek vagyunk újra felhívni rá a figyelmet). Az előző húsz évben végzett ikervizsgálatok (nyolc, az USA-tól Ausztráliáig, Skandinávián át) például épp arra jutottak, egymástól függetlenül, hogy a homoszexualitásnak nincs genetikai oka. Még a 2002-es Bearman–Brueckner-kutatás is erre jutott, amit pedig melegpárti kutatók készítettek. (Röviden: ha a homoszexualitásnak genetikai oka van, akkor nem szabadna, hogy legyen rá példa, hogy egy ikerpár egyik tagja meleg, a másik nem. Ezzel szemben a legmagasabb ilyen arányt megállapító, 2000-res, ausztrál Bailey-kutatás is arra jutott: ha egy egypetéjű ikerpár egyik tagja homoszexuális, akkor férfiak esetében csak 11, nők esetében csak 14 százalék az esély rá, hogy a másik is az.)

Emellett rengeteg példát lehetne mondani rá, hogy a reparatív terápiának köszönhetően (amiről épp most jelentetett meg egy könyvet a Harmat kiadó) sokan újra heteroszexuálisok lettek azok közül, akik „unwanted same-sex attraction”-ben, azaz nem kívánt homoszexualitásban éltek. Hangsúlyozom: önként mentek terápiára, mindenféle kényszer nélkül, mert ők maguk nem voltak megelégedve homoszexualitásukkal. Nos, nekik a gender és a „válaszd meg a nemed” ideológiája alapján is joguk lenne mindehhez, az ilyen terápiát végző pszichiátereket azonban az LMBT-lobbi rendszerint megpróbálja ellehetetleníteni. Amúgy ha hihetünk egy bizonyos Dr. Neil Whiteheadnek, akkor a homoszexuálisok és biszexuálisok fele terápia nélkül is egyre inkább a heteroszexualitás felé orientálódik élete folyamán.

A mai, mainstream liberalizmus, miközben az egyéni szabadság bajnokának tartja magát, valamiért igyekszik mindenre genetikai okokat találni. Mint a Konzervatórium cikke is említette, már megtalálták az alkoholizmus és a játékszenvedély meg a pedofília génjét, most akkor ez felment a felelősség alól? Miközben az egyre nagyobb szabadságra törekszünk, ennek igazolására egyre inkább azt bizonygatjuk, hogy nem tehetünk semmiről, és mindenben determináltak vagyunk. Azaz: bye-bye, felelősség – és döntési szabadság. De ha számít is a genetika, pszichológia, akkor is egy vágy, attól még, hogy van, nem jó önmagában. Az erény és a jellem arról szól, hogy valamiként kontrollálni tudjuk vágyainkat (mindez tanulható), akár az alapvetően jóra irányuló vágyainkat is.

„Fajközi” házasság és melegházasság

De rátérve a fajközi házasság (interracial marriage) tiltásának párhuzamára, amelyet egyébként a TASZ blogja is felhozott már: ez a párhuzam hangzatos, ám téves. Egyrészt: a fajközi(pontosabban rasszközi) házasság tiltása újkori fejlemény. A melegházasságot senki nem „tiltotta be” korábban, hanem egyszerűen nem létezett. Nem kellett adminisztratíve betiltani. Annyira evidensnek vette mindenki a józan paraszti eszével, hogy házasság férfi és nő közt jön létre, hogy tiltani sem kellett, mert az ötlet fel sem merült.

Másrészt: valószínűleg maguk a zsidó vallás követői sem tartanák releváns párhuzamnak az 1941-es magyar törvényt. A zsidó vallás ugyanis pont ugyanúgy vélekedik a homoszexualitásról és a melegházasságról, mint a kereszténység: finoman szólva kritikusan. Elég csak a (volt) francia főrabbi álláspontjára utalni, aki részletesen kifejtette a francia vita kapcsán, hogy miért is ellenzi a melegházasságot (és ebből a szempontból lényegtelen, hogy plagizált-e). Most akkor ő egy platformra került a legbeborultabb szélsőjobbosokkal?

A zsidó, a keresztény és a muzulmán vallási ortodoxia egyenesen lehetetlennek tartja a melegek közti házasságot. Akkor is, ha az állam adminisztratíve-jogilag elismeri: ezt ezek a felfogások a házasság paródiájának tartják. 

Az „interracial marriage” megtiltói, legyen szó a feketék és fehérek közti házasságról Amerikában, vagy a zsidó-nem zsidó házasságról Németországban és Magyarországon, nem lehetetlennek tartották az ilyen házasságot, hanem nemkívánatosnak. Rosszul tették, nem lehet eléggé elítélni, de ez nem ugyanaz, mintha a dolog lehetetlen. Gyakran előfordult a századok folyamán, hogy különféle felekezetek sem örültek neki, ha tagjai más felekezetűvel keltek egybe. De az ilyen adminisztratív szokásjogi tiltások társadalmi-közösségi állapotunkra reagáltak, a melegházasságért való küzdelem azonban egy mélyebb, antropológiai valóságot tagad meg. A (klasszikus, tomista) természetjogi felfogás pedig mindenféle huszadik századi őrület előtt is úgy gondolta, hogy bármely (nem túl közeli rokon) nő és férfi közt létrejöhet házasság, függetlenül bőrszínétől, etnikumától, vallásától; de csak egy férfi és egy nő közt.

Annak meg aztán tényleg semmi köze ahhoz, hogy csak különneműek vagy azonos neműek is házasodhatnak-e, hogy mikor, melyik kultúrában a rokonság hanyadik fokáig tiltották a házasságot. Értem én, hogy ennek a hangoztatói (pl. a TASZ) ezzel is a házasság történeti relativitását szeretnék felmutatni, de ezzel végső soron, tulajdonképp azt állítják akarva-akaratlanul, hogy akár testvérek közt is lehetséges házasság (hiszen minden változó a relativitás felé mutat, tehát úgy értelmezzük, ahogy akarjuk). Pedig a rokonközi házasság tiltása (vagy lehetetlenségének felismerése) bizony a valóságra reflektál, hiába nem tudjuk pontosan meghatározni, csak nagyjából, hogy milyen fokú rokonok nem kelhetnek még egybe. Ajánlanám még esetleg annak hangoztatását, hogy történelmileg változott az is, hogy milyen rítusban adták össze a feleket; milyen kortól engedték házasodni az embereket, illetve hogy saját beleegyezésen vagy szülői választáson alapult a házasság, netalántán kellett hozzá tanú vagy nem; és persze a válás lehetősége, nehézsége is izé, történelmi változó.

Rokonsági fok, kor, nemzetiség, rassz, társadalmi státusz, stb - a házasság lehetőségét különféle korokban különféleképpen meghatározó változók különféle mélységben reagálnak emberi mivoltunkra. Egyes szempontok pusztán adminisztratív szinten; mások vallási szinten (rítus); társadalmi-közösségi szinten (tanúk); vagy biológiai-pszichológiai szinten, de úgy, hogy a határok nem egyértelműek (kor, rokonsági fok), de valahol a pozitív jog természetéből fakadóan határt kell húzni; az meg, hogy csak különneműek házasodhatnak, egy egyértelmű biológiai-pszichológiai, antropológiai határvonal felismerését mutatja. Az egyik szint történelmi változásai nem jelentik azt, hogy egy másik szintet is relativizálni lehet vele. Az, hogy csak különneműek házasodhatnak, az összes többi dimenziónál mélyebb kérdést érint, úgyhogy a többi dimenzió változásai nem relativizálják ezt a szintet, akár ideiglenes felbukkanások a történelemben (interracial marriage tiltása), akár egy felismert valóságra reagálnak nem pont ugyanolyan szabályozással (kor, rokonsági fok).

Az interracial marriage és a házasság különféle rokonsági fokig való tiltásának hangoztatói nem veszik észre, hogy lehet, hogy míg számos szempontból meghatározták a különféle kultúrák, hogy kiket engednek egybekelni, azonos neműeket soha nem adtak össze, s ez figyelemreméltó módon konstans időtől, tértől, kultúrától függetlenül. Ha mindezek a történelmileg valamelyest változó szempontok feljogosítanak minket az azonos neműek közti házasság bevezetésére, akkor ugyanilyen logikai alapon küzdhetnénk a testvérek vagy az özvegy szülők és gyermekei (fiú és anyja, lány és apja, de akár, ugye, lány és anyja, fiú és apja) közti házasságért is.

Polgárjogi mozgalom és melegjogi mozgalom

A melegházasság pártolóinak meggyőződése, hogy a különféle kisebbségek egyenlőségi törekvései lényegileg egy kalap alá vehetők, és csomagban kezelik őket, így ugyanolyanként beállítva a feketék polgárjogi küzdelmeit, a zsidó emancipációért küzdőket, a más nemzeti kisebbségek és a bevándorlók jogaiért dolgozók erőfeszítéseit és az LMBT-mozgalmat. Ez a csomag-szemlélet azonban téves. A nemzetiségi, vallási és életmód-kisebbségek törekvései nem vehetők egy kalap alá. (Kétségtelen, minden meleget meg kell illetnie és megilleti minden jog, ami másokat; például a különneművel kötött házasság joga; ám a melegházasság antropológiai abszurdum, így nem emberi jogok, nem demokrácia, nem konvenció, konszenzus, többségi akarat vagy kisebbségvédelem kérdése.)

A zsidó vallás melegházasság-ügyi álláspontjáról már volt szó. Ám az amerikai feketék sem vélekednek egyöntetűen úgy, hogy a polgárjogi küzdelemhez lehetne hasonlítani a melegjogi mozgalmat. A Zogby Analytics február 14-20 között kérdezett meg 1002 afroamerikait arról, hogy miként vélekednek a homoszexuálisok, leszbikusok, transzneműek, biszexuálisok jogairól. A válaszolók 55 százaléka utasította el, hogy az „LMBT-jogokért” való küzdelmet az amerikai feketék polgárjogi mozgalmának küzdelmével hasonlítsák össze, s ezt csak 28 tartotta összehasonlíthatónak a Martin Luther King nevével fémjelzett harccal. Puff neki.

Emellett a bevándorló vagy már Európában született muzulmánok sem támogatják a melegházasságot. Vallásos zsidók, muzulmánok és keresztények függetlenül attól, hogy kisebbséget vagy többséget alkotnak, egységesen ellenzik a melegházasságot. Mit kezd a minden, egyébként sui generis, különféle kisebbségek jogaiért küzdő emberijogász az ilyen esetekkel, amikor a különféle kisebbségek vannak „egymás ellen”? Emberijogi szempontból az ilyen vélemények intorelánsnak minősülnek, így pedig akár az intoleráns francia szélsőjobb vagy a német nácik is (védendő) kisebbségekként lehetnének felfoghatóak.

A további, érzelmi manipuláción alapuló, indulati eredetű beszólásokra (ne akard megmondani hogy ki házasodjon; miért lesz jobb a heteróknak, ha a melegek nem házasodhatnak; a melegeknek is joguk van a boldogsághoz; stb) a Mandinerre írt cikkem, illetve a Konzervatóriumnak a francia melegházassági törvénykezés kapcsán a témában írt két posztja (itt és itt) adja meg a válaszokat.

(A szerző nem tagja egy pártnak vagy ifjúsági egyesületének, így az IKSZ-nek sem.)

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Földi Bence 2013.06.11. 09:54:02

Czeglédi Zoltán nem írt cikket a HVG-re. Ceglédi Zoltán írt.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.06.11. 10:34:32

Tegyük hozzá mindehhez: a zsidó halakha, az orthodox judaizimus is tiltja zsidó és nem zsidó között a házasságot, sőt képtelenség számára; illetve a törvényes voltát
tagadja, az érvényességet nem.

-JzK- 2013.06.11. 10:43:17

www.ppek.hu/k527.htm Andreas Laun: Homoszexualitás katolikus szemmel

depositum.hu/homoszexualitas.html

"„én így születtem”

Sok homoszexuális úgy érvel, hogy ők nem úgy választották állapotukat, hanem ők így születtek, tehát nekik a homoszexuális magatartás a természetes.

Azonban, ha valamit nem úgy választottunk, az még nem jelenti azt, hogy az természetadta is. Több vágyunkra is magunk teszünk szert vagy megerősítjük őket a megszokás és a kondicionálás által, ahelyett, hogy azt tudatosan választanánk. Pl. az alkoholizmust senki sem úgy választja, hanem úgy szokik rá az italra. Ugyanígy, senki sem tehet szert alkoholista vágyra úgy, hogy tudatosan választja azokat (hanem csak úgy, ha újra és újra leissza magát), és ugyanígy senki sem kaphat rá a homoszexuális vágyakra választás által (csak úgy, ha homoszexuális fantáziálásokba vagy magatartásokba kezd).

Mivel a normális szexuális vágyak is nagyfokú kognitív kondicionálás eredményei az emberekben (nincs biológiai oka annak, hogy szexuálisan ingerlőnek tartunk bizonyos illatokat, ruhadarabokat vagy alsóneműket), tehát a legfurcsább az lenne, ha a homoszexuális vágyak nem hasonló fokú kognitív kondicionálás eredményei lennének.

Még ha van is genetikai hajlamosság a homoszexualitásra (erre nézve a kutatások nem meggyőzőek), a magatartás akkor is természetellenes marad, mivel a homoszexualitás akkor sem része az emberiség természetes rendjének. Nem tehetjük a homoszexuális viselkedést elfogadhatóvá, ahogy más elfogadhatatlannak tartott viselkedést sem tehetünk elfogadhatóvá csak azért, mert vannak rá genetikai hajlamosságok.

Pl. a tudományos kutatások kimutatták, hogy néhány ember örökletesen hajlamos az alkoholizmusra, de senki sem érvelne azzal, hogy emiatt ki kellene elégíteni ezeket a veleszületett ösztönöket azzal, hogy váljon alkoholistává. Az alkoholizmus egy nem elfogadott „életmód”, éppen úgy, ahogy a homoszexualitás. De ugyanez vonatkozik pl. a pedofíliára vagy pusztán az erőszakosságra is."

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 10:47:54

Kedves Dobray, milyen érzés arra gondolni, hogy 50 év múlva pont úgy fognak röhögni rajtad, mint ahogy a mi generációnk Horger Antal tanár úron? Tényleg ennyre komolyan eldöntötted, hogy ilyesfajta kétes hírnevet próbálsz összekovácsolni magadnak? :D

-JzK- 2013.06.11. 10:58:33

@kesztió:
Neked milyen érzés az, hogy a mocskos kultúrmarxista-balliberális ideológiát sarokköveit a magyarság nagyrésze megköpködi? Nézz be egy tök átlagos kommentfolyamba, amely egy félmlopási ügyről szóló hír alatt található? Nem túl sok elvtársad jelentkezik, hogy felrakja a lemezt, hogy "jaaj szegények, hát nem tehetnek róla, meg kell értenünk őket". Na most kb. ennyi a társadalmi támogatottsága az undorító ideológiádnak. A te fajtád kb. annyira képes, hogy kritikátlan beszopja azt, ami nyugaton divatos, vagy divatosnak van beállítva: most éppen ez az az "issue", amiben illik vernie a tamtamot annak, aki magát jajde haladó szelleműnek akarja gondolni, szemben a mucsai paraszt néppel. De hát igen, nektek mindig az volt a szemléletetek, hogy meg nem értett próféták vagytok, akiket nem ért meg az ostoba nép.
Kétségkívül, hogy aki még mindig itt tart, hogy "szegény buzik, most mi bajod velük, csak nem homofób vagy?" - az után, hogy 2009-ben dicsőségesen levertük az SZDSZ-t -, az nemzetünk ellensége.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 11:14:50

@-JzK-: Látom, kurvára átjött neked az inkriminált Czseglédy Zoltán-írás.
De akkor próbáld lelki szemeid elé idézni, hogy a 47 évvel ezelőtti amerikai önmagad hogy verte volna a nyálát a négerek és fehérek „természetellenes” házassága ellen. Érted, kiscserkész? Az idő nem nektek dolgozik. Az unokáink röhögve fognak titeket olvasni, ha egyáltalán megéri majd valakinek, hogy archiválják KerDem-et…

-JzK- 2013.06.11. 11:34:39

@kesztió:
Az ideológiák népszerűségei jönnek-mennek, most épp nyugaton ez a divat, de a kor épphogy nekünk dolgozik, ugyanis az ideológiád fenntarthatatlan. Nyugaton vagy Sária lesz (ugyanis a kultúrmarxizmusra felépített civilizáció nem képes önfenntartásra, helyét átveszik életképesebb elemek), vagy pedig a hagyományos fehér-európai-keresztény rend fog helyreállni.

Így ez az "úgyis mi győzünk, szégyelld magad" csak egy triumfalista melldöngetés, mögötte tartalom nincs. A valóság a nézeteddel az, hogy a szegregációt védő régi amerikai szószólókon sem röhög "mindenki", maximum némely erre szocializált álértelmiségi, és hasonlók. A helyi amerikaiak jól tudják, hogy ez PC-mánia sehova se vezet. 2050-re a fehérek kisebbségbe kerülnek, bár az amerikai börtönökben most is 70%-os a nemfehérek aránya.

Mellesleg a feketék és a fehérek házassága csakugyan az ész ellen való, és bár megtiltani nem lehet (tehát a házasság maga érvényes lesz, nem állunk a szerelem útjába), célszerű lehet különböző közigazgatási szankciókat beiktatni, pl. az így nemződött keverék ne szerezhessen állampolgárságot, vagy ne vehessen igénybe az ilyen házaspár különböző adókedvezményeket, gyes-t vagy családi pótlékot. Az kétségkívül helyes volna.

Ja, hogy "rasszista" vagyok? Nos, én úgy vagyok vele, hogy minden liberálisok által szitokszóként osztogatott címke az én szememben dicséret.

Ahogy Richard Williamson püspök fogalmazott: „A fajközi házasság nem vall józanészre. Nem bűn, nem feltétlenül bűncselekmény Isten ellen, de gyakran bűncselekmény a józanész ellen, mert túl nagy különbség van a különböző fajokhoz tartozó emberek között ahhoz, hogy házasságuk tartós legyen. Mondhatod, hogy számos fajközi házasság tartós lett. Rendben. Kétségtelenül. De ez még mindig nem jó ötlet. Ez ugyan még kisebb rossz, mint mikor a katolikus nem katolikussal házasságot köt, de elég mély, komoly különbség van a fajok közt. Fekete rendszerint feketével fog házasodni, fehér rendszerint fehérrel, kínai kínaival fog házasodni. Ha a társadalomban a felső osztályhoz tartozol, te a felső osztályhoz tartozóval fogsz házasságot kötni, ha az alsó osztályhoz tartozol, te az alsó osztályhoz tartozóval fogsz házasodni. Ez a józanész szerint van így."

Metro van Kenmetro 2013.06.11. 11:37:38

@kesztió: Szerintem meg majd rajtad fognak röhögni, hogy nini még egy ...

lobbista.

ziggystardust 2013.06.11. 11:37:46

Márpedig én ha fejen állok, akkor se tudok heteroszexuális lenni, ahogy ötévesen se tudtam. A kisebbségi identitás (legyen az fekete, zsidó, magyar, akármi) pedig pont ebből származtatható, és ezt nem fogjátok soha megérteni: ha mindig lesznek olyanok, akik nem képesek minket békén hagyni, bármit is teszünk vagy bizonyítunk, miért ne lehetnénk büszkék arra, hogy indiánok/melegek/baszkok/nők vagyunk?
És igen, ötven év múlva (inkább tíz) nagyon kellemetlen lesz az egykori önmagatokat olvasni. Hiába liberálisoztok, SZDSZ-eztek kétségbeesetten, nem én leszek az, aki mellett elszáguld a történelem.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 11:41:56

@ziggystardust:

Kuss! Dobray mindjárt elővakarja az obskurusnál obksurusabb valamint kétesebbnél kétesebb forrásból származó ún. tudományos bizonyítékokat és mindjárt kiderül, nem is vagy te olyan meleg. :P

Ceglédi Zoltán (Republikon) 2013.06.11. 11:42:52

Van itt pár dolog, amit nem szeretnék a levegőben hagyni.
1. Igen, határozottan úgy gondolom, hogy a házasság a társadalmilag és történelmileg fluid „műfaj”, míg a homoszexualitás a velünk élő, velünk született, mindig létezett, megmásíthatatlan beállítódás. A többnejűségtől az "elrendezett" házasságokon át szinte tulajdonosi házastársi viszonyokig nagyon is sokféle, ha úgy tetszik, fluid formája volt már történelmileg a házasságnak. Egy mai polgári házasság ezekkel sem formailag, sem tartalmilag nem azonos. A homoszexualitás pedig mindig is ugyanazt jelentette: azt, hogy valaki a saját neméhez vonzódik.

2. Ha releváns érv, hogy volt 3 meleg ember, aki a melegházasság ellen tüntetett (sőt, nyilván több ilyen is volt már), akkor miért nem érv az tömeg, amely a világ számtalan részén vonul fel, tüntet ugyanígy, és tesz meg minden a melegházasságért? Miért "igazi" Jean Marc, Xavier Bongibault és Jean-Dominique Bunel álláspontja melegként, és miért nem az milliónyi pride-felvonulóé, és tízezernyi meleg aktivistáé?

3. Zsidók vs melegházasság: itt is látok egy kisebb csúsztatást, ami, elnézést a profán példáért, önmagában azzal feloldható lenne, hogy hiszen a mandineren is általában "buzi zsidónak" neveznek a szemlézett írásaim alatt a fideszes kommentelők. Pont az általam idézett zsidótörvény a legjobb példa, az ugyanis nem a szigorúan vallásgyakorló, ortodox zsidókat, hanem a származási alapon zsidókat (ez, ugye, jóval nagyobb kör) diszkriminálta. Ma az ortodox zsidóknak (akik eleve egy kisebbség az összes zsidó, pláne a "lezsidózottak" közt) is csak egy része ítéli el a homoszexualitást - de a pezsgő meleg élet Tel-Avivban (tudom, takarodjak oda) nem azt bizonyítja, hogy en bloc melegellenesek lennének "a" zsidók.

4. És ami még érdekelne, hogy az ilyen cikkekben miért nem tér ki sosem a szerző arra, hogy az csak nálunk evidencia, hogy mindenki, aki a politikai origótól jobbra helyezi el magát, a melegházasság ellen foglal állást? Miért nem reflektál arra a tényre, hogy nyugaton a jobboldal már rég előrébb tart? Franciaországban pl. a jobboldali UMP politikusa, Alain Juppé szerint "ideje beletörődni a melegházasságba". Két hete a brit alsóház elfogadta a melegházasságról szóló törtvénymódosítást, a konzervatív brit miniszterelnök egyenesen úgy nyilatkozott, hogy "A konzervatívok hisznek a bennünket összekötő kötelékekben; hisznek abban, hogy csak erősíti a társadalmat, ha fogadalmat teszünk egymás mellett és támogatjuk egymást. Ekképp én nem annak ellenére támogatom a melegházasságot, hogy konzervatív vagyok. Azért támogatom a melegházasságot, mert konzervatív vagyok". A német konzervatív kancellár, Angela Merkel egy vállaltan homoszexuális alkancellárral és külügyminiszterrel sem szűnt meg konzervatívnak lenni, és nem győzködte arról, hogy akár ki is tudna gyógyulni ebből a nyavalyából.

5. Az "átnevelős" részeket kifejezetten meredeknek tartom a fenti írásban, ugyanis ízlés- és életmódbeli különbözőségeket akar orvosi problémaként kezelni. Nem, nem összehasonlítható a pedofíliával - hogy csak egy különbséget mondjak, utóbbinak büntetőjogilag is releváns áldozata van, elkövetéséért (helyesen) büntetés jár. Nem volt olyan régen, amikor a balkezeseket is erőszakkal átszoktatták az iskolákban, és ott is nagyon határozottan állították, hogy ez jó és fontos, indokolt tett, "jobb lesz nekik", ha a "szép kezükkel" írnak majd.

6. A Zogby Analytics afroamerikai kutatásáról két megjegyzés: egyrészt módszertanilag sem értékelhető egy közösséget saját polgárjogi küzdelméről kérdezni, azzal, hogy ugye, egy másik ügy is pont olyan fontos. Mit írna a kerdem egy olyan felmérésről, ahol mondjuk Trianon traumáját és a melegjogi mozgalom jelentőségét kéne összehasonlítania statisztikailag egyébként releváns (tehát véletlenszerűen vannak benne magyarok is, de kábé 10%) európai melegeknek? Mert mondjuk egy szlovák melegnek szerintem Trianon kevésbé fáj, mintha lebuzizzák az utcán - de ez nem mond el semmit Trianonról. A másik fontos tény pedig, hogy az afroamerikai közösségben mindig is a hagyományos, heteroszexuális családmodell volt messze támogatottabb - Obama kiállása ezen módosított, a végeredményt átbillentette, de nem radikálisan. Ez is benne van ám a linkelt kutatásban...

7. Mindezekkel együtt örülök annak, hogy a legutóbbi, erősen homofób írás után valaki érdemben is próbált foglalkozni az üggyel. Nem fogunk egyetérteni a következtetésekben, de ez már legalább alap az értelmes vitához, és én ennek örülök!

Secnir 2013.06.11. 11:52:58

elolvastam a linkeken szereplő cikkeket. továbbra sem értem, hogy dobray miért ellenzi a melegek házasságát. rohadt sokat ír, mindenféle példákat, statisztikákat hoz fel, de nem indokol meg semmit. önálló, saját vélemény nélkül írt 4-5 cikket a témában.
ügyes.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 11:56:15

@-JzK-: „A fajközi házasság […] nem FELTÉTLENÜL bűncselekmény Isten ellen”

Bazdmeg! Ekkora gesztus Isten földi helytartójától? Hol kell megköszönni? Emberáldozat is jöhet? Természetesen négerekre és/vagy zsidókra, ateistákra, ballibsikre gondoltam.

napielem 2013.06.11. 12:04:08

Ennek a cikknek már megint nincs semmi értelme.
Emberi hülyeség mindig volt és lesz, érdekes ezeket bemutatni, de a téma lényegi kérdéseire sehol nincs válasz.

-JzK- 2013.06.11. 12:07:26

@ziggystardust:
"nem én leszek az, aki mellett elszáguld a történelem."

Pedig dehogynem: a kulturális marxista világrend csupán addig tartható fenn, amíg van hozzá elég elbutított birka fehérember, akinek ez az egész kisebbségbabusgató cirkusz a kontójára megy. Azonban néhány évtizeden belül ez a helyzet meg fog változni, ugyanis ahogy a "forradalom felfalja gyermekeit", úgy pusztítja el a liberalizmus saját rétegcsoportját: mivel a jómódú fehéremberek nem fognak eléggé szaporodni, ezért értelemszerűen nem lesz, aki nyomja illetve bemegye ezt az idióta "öleljük kebelünkre a másságot" dumát, tekintve, hogy a bevándorló elemek nagy ívben szarnak erre, és inkább saját fajtájuk öntudatos képviselőiként látszanak működni.

napielem 2013.06.11. 12:07:34

1. kérdés: most akkor miért lesz rosszabb a heteró pároknak, ha a melegek is házassának hívhatják a kapcsolatukat és hasonló jogi szerződés rendelkezik róluk?
2. kérdés: gyermekprostit csinálni az árvákból miért jobb, mint meleg szülőkhöz adni őket? (bár erre van egy tippem, ha rosszmájú szeretnék lenni)

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 12:12:14

A meleg-leszbikus mozgalomnak ki kellene törni a "heteroszexuális/normatív" többségi társadalom által rájuk rakott bilincsből és olyan olyan szexuálpolitikát kellene indítani, olyan fogalmi készlettel kellene dolgozni, amelyek túlmutatnak a hagyományos tolerancia-fogalom határvonalain, mint egy olyan eszköz, amely a szexuális kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének felszámolására tesz kísérletet.
Bármit teszünk is ugyanis ebben a keretben, bármilyen jó szándékkal is írjuk meg a cikket, nem érünk el mást, mint a jelenlegi "heteronormatív" struktúra fenntartását és a sztereotípiák végtelen ismételgetését, és a dobrayhoz hasonló beborult szélsőjobboldaliak agymenését, amely a melegek és leszbikusok diszkriminációját megalapozta.

Sütemény1975 2013.06.11. 12:22:28

@ziggystardust: buszke arra lehetsz, ami te magad ertel el az eletben. A melegseged nem ilyen dolog. A tetteidre legyel buszke, ne arra, ami alapbol vagy.

Bell & Sebastian 2013.06.11. 12:22:32

@Ceglédi Zoltán (Republikon): Nem emlékszem arra, hogy valaha az életben szót váltottunk volna és ez továbbra is így is marad. Ezzel a kivétellel:

Dobray sem éppen kőszikla, akire a konzervatív-keresztény eszménye épül, általában szokott kapni hideget-meleget minden postjában.

De hogy ilyen gyenge viszontválasszal álljon elő a jól megkritizált, az példátlan, ezért teljesen jogos, ha alaposan megrugdalták a korábban összeírogatottakért.

Több rakkendrolt, gójlepkék!

Saxonus Petrus 2013.06.11. 12:36:48

@Csehszlovák Kém: Ez a tipikus nominalista szómágia. A frankfurti iskola szómágiáját elveti már a normális többség. Elegük van a kultúrmarxista megmondó értelmiségiek rothasztásából.

Egyébként a demográfia dolgozik a sok aberráció ellen. A patriarchális iszlám illetve cigányság legyűri az agymosott, konzumidióta társadalmat.

A híres antifák, balos okoskódók elfelejtik, hogy az árulót két oldalon vetik meg... Sem Ciganyisztánban, sem az Európai Iszlám Államban nem fogják őket és "gyűlölet-büncselekményeiket" tolerálni.

Ceglédi Zoltán (Republikon) 2013.06.11. 12:47:29

@Bell & Sebastian: őszintén tartok attól, hogy igazából nagyon is szeretnél "szót váltani velem", és ígéreteddel ellentétben igenis reagálsz, de akkor is leírom, hogy messze a legszomorúbb "terméke" vagy a jobboldal identitászavarának. Szokás szerint (valószínűleg a teljes válaszomat el sem olvasva) a tények megvitatása helyet en bloc és személyeskedve minősítesz, jogos "megrugdalást" emlegetve és ál-lezser, fölényeskedő elköszönéssel próbálod a publikumnak eladni, hogy bár érdemben egyetlen elemét se kommentáltad (talán nem is érted), pláne nem cáfoltad annak, amit írtam, de mégis neked van igazad, mert csak.
És ez szomorú, mert azt mutatja, hogy például tök fölösleges kommenteket olvasni, pláne az időt rászánva, részletes kommentet írni, ugyanis ezekben a körökben tök elég az, amit te csinálsz. Lelked rajta, de azért, ha lesz pár perced, csak olvasd el, mire is reagáltál. Ne félj, a buziságot így nem lehet elkapni :)
Üdv mindenkinek, részemről ez tényleg elköszönés, egyszeri kísérlet volt csak a kommentem.

MasterMason 2013.06.11. 12:53:31

A valódi kérdés az, hogy a mi a geciláda kurva anyád közöd van neked ahhoz te kis szarfaszú mocsok, hogy ki kivel mit csinál az ágyban?

Mi a kurva anyád közöd van neked, vagy bárki másnak hozzá? Mi?

Mert te vagy a Szilvay nevű mocsoknak a kis gecije, és akkor majd te megszabhatod másoknak, hogy kivel feküdjenek ágyba?

Arról szól ez a kérdés, hogy amíg olyan férgek élnek a társadalmainkban, mint amilyen ez a szilvay is, addig még a magánéletedbe is beleszól az állam és a geciláda zsidó vallás a kereszténység.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 12:57:09

@Free-Press:

A stílus maga az ember...

Miért nincs köze? Az is csak egy "társadalmi konstrukció", hogy van intimitás, nemde?
Hol szól bele a magánéletedbe? A liberális dogmák önmagukat cáfolják meg.

Egyébként te abszolút szabad ember vagy? Abszolút ura vagy saját létezésednek? Nem. Tehát igenis vannak kötelességeid, amik a természetedből következnek.

Zb74 2013.06.11. 12:57:40

@Ceglédi Zoltán (Republikon): "Pont az általam idézett zsidótörvény a legjobb példa, az ugyanis nem a szigorúan vallásgyakorló, ortodox zsidókat, hanem a származási alapon zsidókat (ez, ugye, jóval nagyobb kör) diszkriminálta."

Pontosan, de ezt ki kellene egészíteni valamivel, amiről jobb- és baloldaliak egyaránt meg szoktak feledkezni: ti. hogy az a bizonyos törvény hátrányosan érintette azokat a keresztényeket (és egyéb, zsidónak nem minősülő egyéneket) is, akik zsidónak minősített személlyel akartak volna házasságra lépni, például mert történetesen ilyen személybe voltak szerelmesek. Nem véletlen, hogy ezt a törvényt már a keresztény egyházak képviselői sem támogatták annak felsőházi vitája során. No, de ennek a poszt témájához sok köze nincs, csak azért említem, mert te fölhoztad a témát.

"Nem volt olyan régen, amikor a balkezeseket is erőszakkal átszoktatták az iskolákban"

Ez viszont nagyon is témába vág. Magam is azt akartam írni, hogy egy-két emberöltő múlva alighanem a homoszexuálisokhoz is úgy fog viszonyulni a társadalom, ahogy ma (már) a balkezesekhez viszonyul. Hét-nyoc évtizeddel ezelőtt még pontosan ugyanúgy gúnyolták, korholták, bántalmazták a "balogokat", ahogy most a "melegeket" - sőt, az ő helyzetük még rosszabb is volt, mert ahogy írod, még az iskolákban is erőszakkal igyekeztek őket "jobbkezességre nevelni". A nagymamám korosztályába még azt nevelték bele, hogy a balkezesség valóságos istencsapása. Emlékszem, ha gyerekkoromban - bár jobbkezes vagyok - valahányszor bármi olyat csináltam bal kézzel, amit a nagymamám szerint normális ember csak a jobbal végez (például pusztán a változatosság kedvéért bal kézzel kanalaztam a levest), szegény nagymamám valósággal pánikba esett. Arcára volt írva: "Úristen, csak nem lesz balkezes ez a gyerek?" Ma az ilyesfajta reakciókon csak mosolygunk, és ha valakin azt látjuk, hogy bal kézzel írja alá a nevét, legfeljebb megkérdezzük: "Jé, te balkezes vagy?" De ennyi; nem gondolunk rá úgy, mint valamiféle csodabogárra, még kevésbé úgy, mint egy beteg emberre vagy deviánsra. Valószínűleg ugyanezen a változáson megy majd keresztül a társadalom a homoszexuálisokat illetően is. Mármost hogy ebből következik-e a házasság újradefinálásának a szükségessége, az már egy más dolog.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 13:14:36

@Zb74:

Pár súlyos tévedés:

"Hét-nyolc évtizeddel ezelőtt még pontosan ugyanúgy gúnyolták, korholták, bántalmazták a "balogokat", ahogy most a "melegeket"."

Nem igaz. A homoszexuálisokat (meleg a fűtőtest, nem veszem át a balos szómágiát) és a homoszexualitást súlyosan szankcionálták. A "balkezességet" sohasem vették egy kategóriába. Ez kb olyan volt, mint a szemüvegesek csúfolása. a balkezességgel kapcsolatos ellenérzés egyáltalán nem volt olyan általános, mint a homoszexualitás aberrációnak való tekintése akár most akár máskor.

Ráadásul, ha minden csak "szemlélet", "én úgy gondolom" kérdése, miért küzdenek, miért erőszakolják a balos progresszívek akár "hate speech" jogi szankciókkal ránk, hogy mi ne pszichés aberrációnak tekintsünk a homoszexualitást?

sztd 2013.06.11. 13:16:24

@kesztió: Jelen tudásunk szerint 50 év múlva iszlám többség lesz Németországban és Angliában, de lehet, hogy Franciaországban is. Agresszív csoportok lesznek, és nem a melegházasság lesz a jogfejlődés iránya, hanem a vallási alapú törvénykezés.

Ezek a folyamatok mindig lassabbak, mint amilyennek eredetileg tűnnek, szóval valószínűleg 50 év múlva csak előrehaladottabb lesz a folyamat, de a tendenciát a liberalizmus biztos nem fogja megtörni.

MasterMason 2013.06.11. 13:21:47

@Saxonus Petrus: Élni és élni hagyni.

Nem érdekel, meg sem fordul a fejemben, hogy azzal foglalkozzak, hogy egy fehér lány fekete sráccal, vagy egy fehér srác egy fekete lánnyal, vagy hogy ki kivel mit csinál otthon az ágyában.

Nem érdekel! Tudod miért? Mert közöm nincs hozzá, azért!

Neked sincs közöd hozzá, és csak egy szarfaszú kis mocsok mint a szilvay meri azt hinni magáról, hogy joga van mások magánélete felett rendelkezni.

Beképzelt kis mocskok ezek. Bocsánat a stílusért, de olyan szinten fel tud baszni amikor a szar felúszik a felszínre, és beleugatna még mások magánéletébe is.

Secnir 2013.06.11. 13:31:09

@Free-Press:
nagyon radikálisan nyomod, de igazad van. én azt nem értem, hogy szilvay, meg a többi kerdemes miért nem lázad fel, hogy egyes országokban egy embernek akár több(!) felesége is lehet, és akár mindegyikkel szexelhet is! hát nem isten elle való dolog? jó, az egy más kérdés, hogy ők valami Allahnak hívják, de akkor is! pfej, és fertő! TÉRÍTSÜK MEG ŐKET!

üdvözlök minden kerdemest a sötét középkorban.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 13:32:30

@Free-Press:

"Élni és élni hagyni."

Bocsánat, két dolgot kevert össze uraságod. Nem arról van szó, hogy kamerát szerelünk föl minden hálószobában, és aki kiéli homoszexualitását, azt lefejezzük.

A tolerancia (türelem) a személyt illeti meg, nem a személy bűnét vagy tévedését.

Minden erkölcsi cselekedetnek van egy tárgyi célja (finis operis) és egy alanyi célja (finis operantis). Objektíve erkölcsileg bűnös a homoszexualitás. Az, hogy ez nevelés, vagy öröklött hajlam kérdése, ebből a szempontból lényegtelen. Ahogy lényegtelen, hogy a kéjgyilkost a környezete, vagy az öröklött hajlamosítása tette sorozatgyilkossá.

Nem lehet azonos jogállást biztosítani a normalitásnak és az abnormalitásnak. Természeténél (létviszonyainál) fogva a házasság heteroszexuális kategória. Vak emberek is mindig születtek, mégsem lehet vak embernek gépkocsivezető jogosítványt adni.

voltaire12 2013.06.11. 13:33:53

"a zsidó vallás" - a szerző itt nyilván csak az ortodox zsidóságról beszél, holott több zsidó vallási irányzat van, a reform és a liberális/konzervatív zsidóság elfogadja az azonos neműek házasságát, az USA-ban a 4 vallási irányzat közül 3 elfogadja, illetve 2 elfogadja, az egyik a rabbikra bízza, ez a zsidó valláson belüli sokszínűség még a wikipediáról is tudható lenne:

en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_and_Judaism

dobray: "a zsidó halakha, az orthodox judaizimus is tiltja zsidó és nem zsidó között a házasságot, sőt képtelenség számára" - a halakhát a különböző zsidó vallási irányzatok különbözőképpen értelmezik, a halakha és az ortodoxia közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, a nem ortodox irányzatok rabbijai máshogy értelmezik a halakhát

na és persze alapvetően mindenhol a polgári házasságról folyik a vita, nem az egyházi esketést követelik a melegek, így a vallásjogi érvek nem igazán relevánsak, az egyházak továbbra is eldönthetik, h mit csinálnak. azokban az országokban, ahol államegyház van, más a helyzet, de ott sem kell annak a lelkésznek melegházasság-kötésben részt vennie, akinek ez ellenkezik a meggyőződésével.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 13:35:40

@Saxonus Petrus: Igen, internetelőfizetést tudsz venni, értelmet már nehezebben és nagyon melós is, sokat kell például olvasni hozzá, így ha neked kommentem szómágiának tűnik, az egyedül a te bajod. Látom a kudarcot is nehéz feldolgozni, a frusztráló tudat, hogy betűket látsz egymás után, de összerakni, értelmezni már nem tudod, és ez bizony “cigányozásra” sarkallt, könnyen kiborulsz. De figyelj, van egy jó hírem, nem kell fosnod, mi liberálisok, a hozzád hasonló futóbolondokat is eltűrjük, toleráljuk, sőt, nyugodtan használhatod a modern világ vívmányait, kommentelhetsz az interneten, élvezheted az Európai Unió által biztosított javakat, tartozhatsz az emberiség egy tizedéhez, ahol nincsenek napi megélhetési gondok és dolgozhatsz is, képességeidnek megfelelően, de azon fel ne háborodj már, ha néha megmondjuk, mekkora seggfej vagy.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 13:41:08

@Secnir:

Szerintem sem Szilvay, sem a többi kerdemes nem valami hisztérikás lázadó... Ez a forradalmi oldalnak sajátja. A rend mindig ellenforradalmi.

Természetesen a poligámiát (a poliandriát és a poligüniát) is objektíve természetellenesnek tartják. A poszt viszont nem erről szól.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 13:45:15

@Saxonus Petrus: Objektíve erkölcsileg bűnös a románok és magyarok közötti szexuális aktus – vagy neadj’isten házasság – is, mert „hiába születik gyermek egy ilyen házasságból, ha ez nagy valószínűséggel nem a magyar, hanem a román nemzet sorait fogja szaporítani.” Így a szexualitás elsődleges, „természetadta” célja (hogy Tudós-Takács terminológiájával éljünk), azaz a nemzet fennmaradása nem teljesülhet.

Okosodásod érdekében egy kis háziolvasmány:
szabadter.wordpress.com/2013/06/07/a-definicio-szuksege/

Saxonus Petrus 2013.06.11. 13:48:04

@Csehszlovák Kém:

Lazán megmondós beatnik, öreges stílod nem hat meg, kedves Csehszlovák Kém, sőt bók füleimnek érvnélküli anyázásod.

voltaire12 2013.06.11. 13:48:31

ja, és a lemondani kényszerült párizsi főrabbival szemben egy másik példa: Lord Sacks, a köztiszteletnek örvendő brit ortodox főrabbi a Lordok Házában a múlt héten tartózkodott a melegházasságról való szavazáson. (no, nem is támogatja azt.) továbbá egy interjúban kikérte magának, hogy "határozottan fellépett volna a melegházasság ellen" (come out strongly against):

The Chief Rabbi has distanced himself from critics of the legalisation of gay marriage. During his interview with Sir David Frost, Lord Sacks rejected a suggestion that he had “come out strongly” against same-sex unions.
He stated: “We have strongly defined sexual ethics in Judaism more than 3,000 years old. But I think religions should never seek to impose their view on society as a whole.”

www.thejc.com/news/uk-news/107836/chief-rabbi-lord-sacks-talks-david-frost-leaving-tribute

Baroness Neuberger, a liberális zsidó közösség vezető rabbija pedig a törvényjavaslat mellett szavazott, régóta támogatja a melegházasságot (vallásjogi értelemben is).

Saxonus Petrus 2013.06.11. 13:52:10

@voltaire12:

"Lemondani kényszerült." Miért is?
Angliában meg már "hate-speech", ha szerinted aberráció a homoszexualitás. Ha ennyit véleményezel. Üdvözöllek 1984 "újbeszél" világában!

sztd 2013.06.11. 13:52:57

@Ceglédi Zoltán (Republikon):
Szerintem sem fogunk egyetérteni, mire kiderül, hogy igazunk van, ;) már egyikünk sem fog élni.

Pl. szerintem a család az emberi társadalmak működési alapja. Az ember úgy működik jól, hogy miközben felnő, és megtanul a társadalomban élni, lát egy férfit példának (apa), lát egy nőt (anya). A formát családnak hívjuk, és a házasság az alapja. Jól működő alternatívája ennek nem ismert (sem a csonka-család, sem az azonos nemű szülőkkel ellátott család, sem a csoportos nevelés - ahol a gyerekeket a közösség neveli - nem igazán jó, a négyszülős szerintem még nem vizsgált). Jelen ismereteink szerint az őskorban a barlangi közösségekben is mini családok voltak, és a közösség inkább falu, vagy nagycsalád jellegű volt.
Szóval az emberi életmódnak a alapja a (férfi-nő-gyerek felépítésű) család, nem feltétlenül tudjuk, hogy miért, de ezt látjuk.
A probléma ugye az, hogy a társadalmi működéssel, és a család működésével is komoly problémák vannak, és nem tudjuk, hogy összefügg-e a kettő, de szerintem igen. Mire az én igazam bebizonyosodik, nagyjából kihalunk, szóval az nem holnap lesz, hanem mondjuk 200 év múlva.

Egy dolgot azonban még lehet vitatni: A homoszexualitás léte nem, de a személyben való állandósága szerintem vitatható, különösen Richard Cohen (a konzervatóriumban lehivatkozott) esete alapján, tudjuk, hogy létezik olyan változata, amikor meg lehet tőle szabadulni, de köszönhetően az LMBT lobbinak, és a "homofób"-megbélyegzésnek a gyógyítás szót ilyenkor nem illik használni.

voltaire12 2013.06.11. 13:53:44

és még egy érdekes levél, egy anglikán püspöktől a Lordok Háza egy meleg muszlim tagjának, közölte a brit konzervatív napilap, a the telegraph

www.telegraph.co.uk/comment/letters/10087889/A-letter-from-the-Bishop-of-Salisbury-to-Lord-Alli-of-Norbury.html

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 13:54:08

@Saxonus Petrus: Még mielőtt összekevernéd a saját mondókád a kommentemmel: érveket bizony te hagytad a sufniban első reagálásodban, heveny "cigányozás" és "iszlámozás" közepette, így válaszomban már csak az a kényelmes feladat jutott, hogy lelki nyomorodra egy laza csuklómozdulattal, a bal felső páholyból ráhúzzam a reflektort. De ahogy az előbb is javasoltam: butaságok kommentelése helyett, ragadj meg néhány könyvet és művelődj, tanulj, okosodj.
Na, szevasz.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 13:55:53

@voltaire12:

Ez kb. úgy muszlim, mint ahogy Gyurcsány Ferenc keresztény. Ilyen alapon én ateista vagyok, és nyilatkozom, na bumm.

voltaire12 2013.06.11. 13:57:54

@Saxonus Petrus: mint az alapcikkből is kiderül, azért kényszerült lemondani, mert kiderült, h plagizált, illetve olyan tudományos fokozatot használt, amit nem is szerzett meg.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 13:58:44

@Csehszlovák Kém:

Pinpongozol, látom.

Nem érveltél. Azzal jöttél - nominalista módon - hogy egy újbeszélt kell elterjeszteni, és kikényszeríteni, hogy mindenki azt használja, mint inercia-rendszert. Mi nem fogjuk. Ezt nagyon elcsehszlovákoltad, amice. A tipikus argumentum ad hominem (aki nem ért velem egyet az csőlátású, bunkó, olvasatlan, műveletlen, kispolgár) érvet negligálom. Én nem tartalak téged műveletlennek, tanulatlannak, butának. Ilyen zugprimitív érvekkel én nem dolgozom. ;)

Saxonus Petrus 2013.06.11. 13:59:13

@voltaire12: Értem, köszönöm észrevételed, ezért kérdeztem, mert nem tudtam.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 14:01:55

@voltaire12:

Az iszlámnak vannak alapjai, amiket ha valaki nem vall, már nem muszlim, ilyen pofonegyszerű. Ezek között van a homoszexualitás bűnnek tekintése. Nem attól vagyok az, ami, mert annak vallom magam szubjektíve.

voltaire12 2013.06.11. 14:08:02

Aha, tehát a meleg keresztény sem keresztény, és a meleg zsidó sem zsidó?

Vegyünk egy súlyosabb bűnt: Ha egy keresztény halálos bűnt követ el, pl. gyilkol, többé nem keresztény? A keresztség szentségét annulálja az elkövetett bűn?

Hozzád képest XVI. Benedek vadliberális.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 14:16:13

@voltaire12:

Jól kifordítottad szavaimat. A meleg egy hőfokjelző melléknév. Maradjunk a homoszexuálisnál, nem érdekel az ilyen eufemizmus.

A homoszexualitás defektus. Természetesen ilyen defektussal bármilyen nemzetiségű, rasszú, vallású, világnézetű ember bírhat. Így muszlim ember is.

Muszlim az nem lehet, aki ezt normalitásnak tartja, és egyenjogúsíthatónak a heteroszexualitással.

Ahogy egy vak keresztény, vagy vak muszlim, vagy vak ateista sem akar autóvezetői jogosítványt.

voltaire12 2013.06.11. 14:17:22

@voltaire12: akarom mondani, annullálja [fő a helyesírás]

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.06.11. 14:18:01

Mindig imádtam a felvilágosult racionalistákat, akik indulatukban elfelejtenek érvelni. :)

Saxonus Petrus 2013.06.11. 14:19:49

@dobray: Én is... Csehszlovák Kém konzervatív-fóbiája a Hrabal-regények karikatúrájáig és az Arisztid és Tasziló viccek mélységéig hatol el.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 14:20:17

@voltaire12: Fő az igazság, az elgépelés nem bűn. ;)

voltaire12 2013.06.11. 14:32:18

@dobray: Mindig is imádtam azokat, akik anélkül írnak valamiről (pl. a zsidó vallásról), hogy megfelelő ismeretekkel rendelkeznének róla.

Zb74 2013.06.11. 14:33:42

@Saxonus Petrus: "nem veszem át a balos szómágiát"

Én sem, ezért tettem idézőjelbe.

"a homoszexualitást súlyosan szankcionálták"

De már nem. Olvasd el még egyszer: azt írtam, hogy hét-nyoc évtizeddel ezelőtt még pontosan ugyanúgy gúnyolták, korholták, bántalmazták a "balogokat", ahogy MOST a "melegeket". A mai társadalom kb. úgy viszonyul a homoszexuálisokhoz, mint a nyolcvan évvel ezelőtti a balkezesekhez, leszámítva, hogy az iskolában nem akarják átnevelni őket.

voltaire12 2013.06.11. 14:36:24

@Saxonus Petrus: Nem forgattam ki semmit. A kérdés in abstracto úgy hangzik: megszűnik-e valaki adott valláshoz tartozónak lenni, ha elkövet valamit, amit a vallás bűnnek, akár súlyos bűnnek tart.

A 2. bek.-ben azt írod, muszlim is lehet meleg, a 3. bek.-ben meg azt, hogy aki meleg, az ne lehet muszlim. Bevallom, ezt nem értem.

voltaire12 2013.06.11. 14:44:42

@Saxonus Petrus: Annyiban persze igazad van, hogy a muszlim országokban halálbüntetés útján igyekeznek gondoskodni arról, hogy ne lehessen meleg muszlim.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 14:44:46

@Saxonus Petrus: Mondom: nem értesz. Aki egy beszűkült értelmezési keret között próbálja a világ dolgait értelmezni, pontosan úgy jár, ahogy te. Oszt amikor az orrára koppintanak "cigányozó" és "muszlimozó" válaszokat okád ki bűzlő száján, amit az internet megőriz, egy kellemetlen önjellemzés példájaként.

Egyébként árulkodó kiszólásod, "mi nem fogjuk" - a lényege az egész történetnek. E három szóban ugyanis benne van a "heteronominatív" társadalom minden szexuális gőgje, amelyet a már régen szétrohadt hagyományos családi rendszer intézményétől, az oktatási rendszer és a média egy része is megpróbál vérrel-verejtékkel fenntartani, mint "természetes norma". Ennek a "heteronominatívitásnak" a strukturális és alapvető eleme, ez a "mi nem fogjuk". Mert ebből a szemszögből egy homoszexuális maximum csak tolerálható homoszexuális lehet, mert akkor tökéletesen illeszkedik az adott kerethez, aki majdnem úgy viselkedik már, mint egy heteroszexuális.

A másság toleranciájának hangsúlyozása, esetünkben a homoszexuálisoké, úgy próbálja normalizálni a homoszexualitást, hogy e folyamatban a homoszexuális ember, inkább deviáns emberként, az ideális heteroszexuális ember ellentéteként jelenik meg. Ez a gondolati séma, amelyet a többség használ egy meleg ember megítélésekor, tulajdonképpen bagatellizálja a másság valódi értékét, fogalmát, egyúttal reprodukálódik a többségi társadalomban. A homoszexualitás legitimitását, ha csak a tolerancia jelszavával próbáljuk elérni, éppen hogy megtartja a homoszexuálisok marginális státusát, amely minden szempontból meg fog felelni az olyan elborult szélsőjobb homofóboknak, mint dobray vagy te. Ezek az emberek ugyanis atyáskodó viselkedéssel közelítenek a témához, igyekeznek - bár ez esetedben az előbbi jóízű "cigányozós" kommented esetében nem sikerült - elkerülni azokat a bizonyos helyzeteket, amelyek a politikai korrektség határának átlépésére kényszerítik őket, de ez az egész ahhoz fog vezetni, hogy folyamatosan pellengérre állítják a PC-t, amely szép lassan elpárolog és eltűnik az egyenlőség illúziója is.

Vagy: elfogadjuk a multikulturalizmust - még mielőtt: nem, nem halt meg! - amely atomizálja a társadalmat és közben támogatja az egymás mellett élő, párhuzamos, független és önállóan létező világokat. Mert csak ez vezethet a meglévő társadalmi diszproporciók megszüntetéséhez, csökkentéséhez!

Éppen ezért most azt mondom: kevesebb toleranciát!

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 14:49:10

@Csehszlovák Kém: Ne kínlódj. Egy szót sem értett belőle. És most komolyra véve a szót: talán nem is az ő hibája…

Saxonus Petrus 2013.06.11. 14:56:53

@voltaire12: Nem, nem úgy hangzott. Az szünteti-e meg, ha nem vallja azt, amit a közösség objektíve megváltoztathatatlan tézisnek ismer. A figura meg azt állítja, hogy összeegyeztethető az iszlámmal. Az iszlám viszont azt mondja, hogy nem.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 15:03:43

Ahol bevezették a "meleg" "házasságot", ott de facto és de iure nincs már semmilyen házasság. Franciországban már ellenkező neműek sem köthetnek mostantól házasságot, hiszen az amit "házasság" szóval illetnek, az már nem az.

A megoldás a polgári engedetlenség lenne: azaz váljon el minden keresztény és ne kössön senki se ezentúl házasságot. Hagyjuk meg az új "házasságot" a homokosoknak.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:03:58

@Csehszlovák Kém:

"Mondom: nem értesz. Aki egy beszűkült értelmezési keret között próbálja a világ dolgait értelmezni, pontosan úgy jár, ahogy te."

Ez az érv visszafordítható, kedves frankfurti iskolás kultúrmarxista barátom.

"Oszt amikor az orrára koppintanak "cigányozó" és "muszlimozó" válaszokat okád ki bűzlő száján, amit az internet megőriz, egy kellemetlen önjellemzés példájaként."

Megint tipikus "shaming language" érvképtelenség.

"E három szóban ugyanis benne van a "heteronominatív" társadalom minden szexuális gőgje, amelyet a már régen szétrohadt hagyományos családi rendszer intézményétől, az oktatási rendszer és a média egy része is megpróbál vérrel-verejtékkel fenntartani, mint "természetes norma"."

Ez a te ideológiád szabad állítása. Magasról teszünk rá, mert nem igaz, akárhogy hangoztatod.

"Ennek a "heteronominatívitásnak" a strukturális és alapvető eleme, ez a "mi nem fogjuk". Mert ebből a szemszögből egy homoszexuális maximum csak tolerálható homoszexuális lehet, mert akkor tökéletesen illeszkedik az adott kerethez, aki majdnem úgy viselkedik már, mint egy heteroszexuális."

Ahogy a te rendszeredben is csak tolerálható a mi véleményünk, ennyi. Visszafordítható érv ugyancsak.

"A másság toleranciájának hangsúlyozása, esetünkben a homoszexuálisoké, úgy próbálja normalizálni a homoszexualitást, hogy e folyamatban a homoszexuális ember, inkább deviáns emberként, az ideális heteroszexuális ember ellentéteként jelenik meg."

Ámen. A homoszexualitás deviancia.

"Ez a gondolati séma, amelyet a többség használ egy meleg ember megítélésekor, tulajdonképpen bagatellizálja a másság valódi értékét, fogalmát, egyúttal reprodukálódik a többségi társadalomban."

Honnét veszed, hogy van értéke? Egyébként érték nincs, mert a te nihilista ideológiád szerint minden érték csak társadalmi konstrukció.

"A homoszexualitás legitimitását, ha csak a tolerancia jelszavával próbáljuk elérni, éppen hogy megtartja a homoszexuálisok marginális státusát, amely minden szempontból meg fog felelni az olyan elborult szélsőjobb homofóboknak, mint dobray vagy te."

A homofóbia megint egy ócska balos shaming laguage címke... Csehszlovák Kém olyan gagyian fájóan unalmas 68-as maradék, mint a Sziget fesztiválon kordagyuribácsi... Nem félek a homoszexuálisoktól, mivel a "phobosz" félelmet jelent. Álpszichologizálás, alszociálpszichologizálás franfurti iskolás módra...

"Ezek az emberek ugyanis atyáskodó viselkedéssel közelítenek a témához, igyekeznek - bár ez esetedben az előbbi jóízű "cigányozós" kommented esetében nem sikerült - elkerülni azokat a bizonyos helyzeteket, amelyek a politikai korrektség határának átlépésére kényszerítik őket, de ez az egész ahhoz fog vezetni, hogy folyamatosan pellengérre állítják a PC-t, amely szép lassan elpárolog és eltűnik az egyenlőség illúziója is."

Bocsánat, egy statisztikai tényt közöltem. A patriarchális cigány társadalom, ha többségben lesz, a buzivédő csehszlovák kémeket majd meglincseli. Az egyenlőség mindig illúzió, balos lufi és demagógia.

"Vagy: elfogadjuk a multikulturalizmust - még mielőtt: nem, nem halt meg! - amely atomizálja a társadalmat és közben támogatja az egymás mellett élő, párhuzamos, független és önállóan létező világokat. Mert csak ez vezethet a meglévő társadalmi diszproporciók megszüntetéséhez, csökkentéséhez!"

És újabb diszpropozíciókhoz vezet... "Egyéniségek vagyunk! Én nem!" (Brian élete...)

voltaire12 2013.06.11. 15:05:19

A mondanivalóm lényege az volt, hogy az olyan mondatok, mint: "Vallásos zsidók, muzulmánok és keresztények függetlenül attól, hogy kisebbséget vagy többséget alkotnak, egységesen ellenzik a melegházasságot." - nem igazak.

Vannak vallásos zsidók, vallásos (protestáns) keresztények, és vallásos muszlimok, nem csak egyének, hanem egyházak, amelyek támogatják a melegházasságot. A melegházasságot támogató muszlimokra kanadai példát lehetne hozni, bár ha utánanéznénk, talán más példa is akadna. (www.muslimcanadiancongress.org/diversity.pdf)

Ahhoz, hogy igaz legyen ez a mondat, a vallásos zsidók közül ki kellene zárni a nem ortodox vallásos zsidókat, a vallásos keresztények közül számos protestáns egyházat (ld. skandináv lutheránus egyházak), a vallásos muszlimok közül legalább néhány közösséget. (Kétségtelenül a vallásos muszlimok a leginkább elutasítóak.)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 15:06:55

@Csehszlovák Kém:

Igen, ez a homoklobbi törekvése: tolerancia helyett mindenki vegye át az ő értékrendjüket és aki nem hajalndó erre, azt igyekeznek kitaszítani a társadalomból. Ez azonban bolsevik hozzáállás. S nincs ok a bolsevizmus támogatására.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 15:08:29

@dobray: @Saxonus Petrus: mindig is imádtam az olyan álkonzervatív pszeudokeresztényeket, akik miután nem értik, amit írtam "felvilágosult racionalistázni" kezdenek, miközben hányják ki magukból a politikai revizionizmust! Most, hogy Magyarországon a nettó neonáciktól az álkonzervatív pszeudokeresztényeknek osztják a lapot, nem jelenti azt, hogy az országon kívül is hasonló lenne a lapjárás. Halkan, és finoman szólok, hátha, mivel sok van még előttetek: kintről ostoba fajankóknak, lakájpatriótának látszotok csupán, ha egy ilyet felböfögsz Prágában vagy Berlinben rögtön elülnek mellőled.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:12:23

@Csehszlovák Kém:

Elülhetnek, és akkor mi van? A demográfia kinyírja őket... A valóság fogja képen csapni a "társadalmi valóságtól" tökéletesen idegen lázalmaitokat. A lapjárás sokkal rosszabb nektek Prágában és Berlinben. Egyébként csak azt mutattam ki, hogy az ilyen címkézgetés, lehet, hogy nálatok bejön, de itt érvelni kell, nem shaming laguage-t használni. Mindegy, magatokat is kinyírjátok hosszú távon. Én csak egy krigli cseh sört kérek. :)

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:13:51

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Tökéletes diagnózis. Atyáskodásról, meg fasiszta, auteriter társadalomról beszél, közben ugyanazt valósítják meg. A Csehszlovák Kém-szerű lények a leghipokratábbak. Ezért a liberalizmus a feminin férfiatlanság "meleg"ágya: amivel vádolnak, azt valósítják meg.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 15:14:15

@Saxonus Petrus:

Igen, pontosan ez a helyzet. Nem az a baj, ha valaki homokos. Önmagában nem baj, ha valaki homokos, pedofil, zoofil, stb., a baj akkor van, ha ezt normálisnak tartja. S még nagyobb a baj, ha erre az értékrendre akarja átnevelni a társadalmat.

Van homokos ismerősöm is, van pedó ismerősöm. Semmi gond. Sőt van egy homokos ortodox szerzetes ismerősöm is, mondta: 10 évesen jött rá, hogy problémája van. Harcol a problémával. megpróbáltatásnak tekinti, ennyi. Ezértt is lett nem világi pap, hanem szerzetes, hogy cölibátusi fogadalmat tehessen.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:15:06

@voltaire12: Már régen kizárták magukat... Minek ahhoz "keresztény" címke, ha ateista vagyok?

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 15:15:56

@kesztió: :) Jogos. A legdurvább azonban, hogy ezek a gyerekek csak a jelenség csúcsai, sok ezer ilyen rohangál vagy munkanélküli jelenleg Budapesten és azt kell, hogy mondjam, ők még a kevésbé szerencsétlen csoporthoz tartozik, képzeld el, milyen lehet a többi? :D

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:16:19

@voltaire12: Ezek az "egyházak" tagságukat tekintve is zuhannak, és például Skandináviában is emelkedik a tradicionalista katolikusok száma.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 15:17:38

@Saxonus Petrus:

Dehát ez pont NEM liberalizmus.

Mert a liberális hozzáállás az lenne: mindenki csinálja amit akar, az ő dolga, ő vállalja a felelősséget, az állam ne szóljon bele.

Ellenben a homokos érdekvédők NEM liberálisak, ők azt akarják: az állam szóljon bele, s álljon az Ő álláspontjukra. Ez nem liberalizmus, legalábbis semiképpen sem az szó valódi értelmében.

A homoklobbi bolsevista, intoleráns és a saját álláspontját akarja ráerőszakolni az egész társadalomra. Mi ebben aliberális? Ez kb. ugyanaz, mint a kötelező államegyházi ideológia, a különbség csak az, hogy nem a kereszténység kötelező, hanem a homokosok éljenzése.

Semmi bajom nincs keresztényként a liberalizmussal, sőt magam is annak vallom magamat, bár egyetlen politikai eszmével sem értek egyet 100 %-ban, így a liberalizmussal sem. Azonban a homoklobbi szövege messze nem liberális. A bolsevik és a liberális az 2 külön dolog.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:17:47

@Csehszlovák Kém: Mindig is imádtam azokat a frankfurti kolbászokat, akik megmondják, mi a konzervativizmus és mi a kereszténység. A véleményed irreleváns. Megint elcsehszlovákoltad.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.06.11. 15:18:15

@Csehszlovák Kém: ne akard megmondani, hogy konzervatív és ki keresztény! :D
Halkan szólok: Prága és Berlin is tele van velem egy állásponton lévő keresztényekkel és konzervatívokkal. Mondhatnám: te kintről "kintről ostoba fajankónak, lakájpatriótának" tűnsz csupán. Remélem szólsz az ortodox rabbiknak is, hogy ők szélsőjobbos homofóbok. Nem nagyon érdekel a homofóbozás. A másságnak önmagában nincs értéke. Kérdés, milyen másságról van szó. Én nem fogadom el a multikulturalizmust, és nem tartom fontosnak a meglévő társadalmi diszproporciók megszüntetését. De olvasd már el a posztot mégegyszer. Szólok, hogy még te azt hiszed, hogy mi itt a magyar ugaron ugatunk, és külföldön más a lapjárás, a katolikus egyház mindig, mindenhol elveti a melegházasságot. A hívei többsége is. Amerikában egyetemi professzorok írnak könyvet a melegházasság ellen, és csak a teáltalad önkényesen kiválasztott, neked tetsző díszkonzik támogatják. Evvan. Vitatkozhatunk mélyebb szinten is, de ahhoz le kell jönnöd az egyenlőség-tripről. Én ugyanis a te paradigmádat nem fogadom el, és az ezen paradigma által felvetett problémák másodlagosak számomra.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:18:22

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Az a "libertarianizmus". De szavakon ne vesszünk össze. ;)

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:19:56

@dobray: Dobray, de ő szélsőségesen autoriter, tanáruras, fasiszta... :) Nem fog egyenlőnek tekinteni a dobrayfób Csehszlovák Kém.

voltaire12 2013.06.11. 15:23:33

@Saxonus Petrus: Mintha a politikában a "keresztény" több lenne mint címke... Persze tudom, számotokra a kereszténység (elsősorban) politikai kategória. Mindig az jut eszembe, amikor az ilyen szövegeket olvasom, amit a jezsuitákról mondtak egykor: Vos qui cum Iesu itis, non ite cum Iesuitis.

Na, további kellemes buzizást és kirekesztősdit.

voltaire12 2013.06.11. 15:25:33

@Saxonus Petrus: Utálom a tényekkel alá nem támasztott állításokkal. Nyomtatásban lábjegyzetelni, a interneten meg linkelni a forrást, amire hivatkozva állítasz valamit, és készséggel elhiszem, hogy emelkedik a tradicionalista katolikusok száma Skandináviában.

voltaire12 2013.06.11. 15:26:14

helyesb: állításokat

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 15:27:06

@dobray: Prága aztán jól tele lehet a te fajtáddal, Dobray, amikor a 2011-es cseh népszámlálás szerint a népesség 79,4%-a (!!!!) ateista, agnosztikus vagy vallás nélküli.

És ez ugye még csak nem is Prága, ebben benne van a hagyományosan tradicionálisabb vidék is. Úgyhogy szállj már le szépen arról a magas lóról.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:27:22

@voltaire12:

"Persze tudom, számotokra a kereszténység (elsősorban) politikai kategória." Mindig az jut

Honnét tudod? Elsősorban nem politikai kategória számomra például, de vélelmezem, hogy Dobray számára sem.

"Eszembe, amikor az ilyen szövegeket olvasom, amit a jezsuitákról mondtak egykor: Vos qui cum Iesu itis, non ite cum Iesuitis."

Megmosolyogtató ez az aufklérista páholy-humor. :) Ösmertem én is.

"Na, további kellemes buzizást és kirekesztősdit."

Köszönjük! (Apropó, kit és honnét rekesztettünk ki? A "kirekesztés" pedig önmagában rossz? Ez a "négy láb jó, két láb rossz" demagógiára emlékeztet.)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 15:29:34

@Saxonus Petrus:

Ez pontosan így van. Mint ortodox, az ortodox folyamatokat ismerem jobban. Amerikában pl. komoly számban vannak új ortodox hívők, elsősorban az anglikán/episzkopális egyházból, akik az ottani "reformok" miatt akarnak ortodoxok lenni.

Az Amerikai Ortodox Egyház tagsága 50 éve még 90 %-ban ortodox többségű országokból származó emigránsokból áll és azok leszármazottjaiból áll, ma már 50 % a "színamerikai", akinek semmi köze származásilag semmilyen ortodox országhoz. Maga a jelenlegi érsek - en.wikipedia.org/wiki/Tikhon_(Mollard) - is ex-anglikán.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 15:30:45

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

„Mert a liberális hozzáállás az lenne: mindenki csinálja amit akar, az ő dolga, ő vállalja a felelősséget, az állam ne szóljon bele.”

Megy a szómágia ezerrel, bazmeg.
Akkor most szerinted mi a *nagyobb* állami bavatkozás? Ha az állam ENGEDÉLYEZ valamit, vagy ha MEGTILT? Nyugodtan gondolkozz, van elég időd.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:31:18

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Igen, a legliberálisabb egyházak statisztikája zuhan, és nő az orthodox, a tradicionális katolikus, valamint a protestáns fundi egyházközségek létszáma.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.06.11. 15:36:39

@kesztió: :D:D de van. egyelőre ti ültök a magas lovon.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.06.11. 15:39:38

Örültem, hogy megzavarhattam Kesztió és Csehszlovák Kém (BB) lelki nyugalmát. Elő fog még fordulni. Amúgy:
mandiner.blog.hu/2012/08/04/kimuloban_a_liberalis_eloretoroben_a_konzervativ_keresztenyseg
S ezt a vallásgazdaságtani vizsgálatok is megerősítik.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 15:39:46

@kesztió:

Van egy fogalom, egy történelmileg kialakult tartalommal. Jön egy törpe kisebbség, melynek ez nem tetszik és rá akarja erőszakolni a SAJÁT elképzelését az általános fogalom helyére. A liberális államnak nem feladata a kisebbség elképzelését támogatni.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 15:40:37

@dobray: Tényleg, tippelj már egyet a kedvemért. Prágában szerinted hány százalék lehet az ateisták/agnosztikusok/vallásnélküliek aránya, a nagymamákat és nagypapákat is ideértve?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 15:45:15

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Ez akkora bullshit volt, hogy árvizet lehetett volna rekeszteni vele. A „történelmileg kialakult tartalom”-ban mióta is van benne a válás illetve a kasztok, fajok, társadalmi csoportok közötti házasság stb. lehetősége? Mióta nem búncselekmény a félrekúrás? Mióta is tilos férhez adni kiskorút (vagy legalábbis 16 év alattit)? A röhögés megöl, ha a jogi értelmben vett házasság mai formájáról bebizonyítod nekem, hogy több ezer éves... :D

Saxonus Petrus 2013.06.11. 15:52:42

@kesztió: A kérdés nem ezen fordul meg. Elfogadjuk-e, hogy van-e az emberi értelemmel megismerhető, tértől és időtől, társadalmi konszenzustól független, bölcseletileg levezethető természetjog, objektív erkölcsi rendszer-e vagy sem. Ha ebben hiszünk, ezt előfeltételezzük, akkor van értelmes párbeszédnek helye.

Ha ilyen nincs, akkor nincs értelme vitázni. Érdekérvényesítés van mindkét oldalról, és nem kell semmiféle értékre hivatkozni. Szubjektíve az egyik tárbor aberrációnak tartja a homoszexualitást és házasságként leírhatatlannak, a másik meg nem.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.06.11. 15:55:47

„Sok pszichiáter naivan úgy tekintette a{z 1973-as} döntést, mint egy diagnózis egyszerű törlését annak érdekében, hogy megszűnjenek az igazságtalanságok. A valóságban azonban igazságtalanságokat teremtett a homoszexuális irányultságú emberrel szemben azáltal, hogy az igazság igazságtalanságot szenvedett, és ezzel megakadályozták a homoszexuálisokat abban, hogy pszichoanalitikus segítséget keressenek és találjanak.”
(Charles Socarides amerikai pszichiáter)

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 16:01:47

@Saxonus Petrus: Amíg a kereszténység alapgondolatait bölcseleti úton nem lehet levezetni (remélem, a hitet/teológiát nem tartod bölcseleti eszköznek), addig csak szánalmas beugrató kérdésnek túnik a felvetésed.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:02:15

@kesztió: Le lehet vezetni, képzeld el.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:02:45

@kesztió: Erről szól az alapvető hittan (theologia fundamentalis). Hitünk alapigazságait a természetes ész fényénél bizonyítja.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:05:21

@kesztió: Hozzáteszem rögtön, a homoszexualitás a bölcseleti etika fényénél is bűnös. Azaz természettörvénybe ütközik, aminek belátásához nem kell elfogadni hittel egyetlen autoriter kijelentést sem.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 16:07:49

@Saxonus Petrus: Ahogy az asztrológiáét is, erről szólnak az asztrológiai tanok, amelyek az asztrológia alapigazságait a természetes ész fényénél bizonyítják. És olyan irodalma van az asztrológiának, hogy sok „igazi” tudomány elszágyellhetné magát.

De látogass már el hozzánk, Romániába: elképednél, milyen komoly, mondhatni „tudományos” szinten űzik a kuruzslást (magyarán a hiszékenyebbek kifosztását).

Baj, ha nincs több kérdésem?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 16:09:35

@Saxonus Petrus: Melyik természettörvénybe ütközik, baszki? NIncs jelen az állatvilágban? Valamelyik fizikai törvény tiltja az aktus létrejöttét? Ne menj már át teljesen hülyébe, légyszi!

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:10:56

@kesztió: Mivel még ki sem fejtettem semmit, így csak azt mondhatom, az aufklérista ismeretelméleti apriorizmusok is babonák ezen a szinten. Eleve vindikálod, hogy nem lehet igaz, illetőleg nem bizonyítható.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:11:43

@kesztió: Nem megyek át teljesen hülyébe. Kezdjünk értelmes párbeszédet, fogalomtisztázást. Mit értünk természeten (natura)? Mi a természet?

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 16:12:01

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: te írod: "Igen, ez a homoklobbi törekvése: tolerancia helyett mindenki vegye át az ő értékrendjüket és aki nem hajalndó erre, azt igyekeznek kitaszítani a társadalomból. Ez azonban bolsevik hozzáállás. S nincs ok a bolsevizmus támogatására."

Még egy retardált homofób (saját bevallása szerint is, egyébként), akinek napi szinten szüksége van egy kis bolsizásra is: Légy szíves áruld el nekem, honnan veszed, h a melegek jogvédelme egyben az ezt ellenzők társadalomból való kihajításával párosul?

Na te hazug gyerek, elmész te a jó büdös picsába!

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 16:17:34

@Saxonus Petrus: "Ez az érv visszafordítható, kedves frankfurti iskolás kultúrmarxista barátom."

Na gyere, forgasd vissza, próbáld meg. Hol mondom én azt, h a hagyományos családmodellnek nincs létjogosultsága? Velem ellentétben te pedig meg akarod mondani, ki az aki házasodhat és aki az, aki nem. Rohadék. Ja, ezt csak úgy, minden érdek nélkül mondtam.

"Megint tipikus "shaming language" érvképtelenség."

A tények makacs dolgok: “cigányoztál”, “muszlimoztál”. Művelt emberek ilyet nem tesznek, de ez persze magyarázza, miért kirekesztő a gondolkodásod.

"Ez a te ideológiád szabad állítása. Magasról teszünk rá, mert nem igaz, akárhogy hangoztatod."

Ne a budai Zugigeti katolikus templom közönségéből indulj ki. Látod, már megint azok a fránya mentális falaid, no meg a makacs tények, kistáska: A KSH 1999. évi adatai szerint Magyarországon 1000 házasságkötésre 571 válás, 2007. évben pedig 610 válás jutott.

"Ahogy a te rendszeredben is csak tolerálható a mi véleményünk, ennyi. Visszafordítható érv ugyancsak."

Ne hazudj! Egyrészt nincs olyan, hogy te vagy én rendszerem, (lásd még: a te demokráciád vagy az én demokráciám – fenemód divatos kifejezések ezek a retardált álkonzervatívok között) az általad képviselt elfáradt eszméket a modern világ már meghaladta, ez ellen maximum politikai és egy diktatórikus állam által bőven támogatott kulturális revizionizmust, bozótharcot folytathatsz. Ne hazudj 2.! Ma bárki szabadon házasodhat a világ szerencsésebb részén, folytatni kell a jogkiterjesztést az azonos neműek házasságára és gyerekvállalására is! Ki nem enged, mit?

"Ámen. A homoszexualitás deviancia."

Na itt aztán már tényleg fingod nincs miről írok :D

"Honnét veszed, hogy van értéke? Egyébként érték nincs, mert a te nihilista ideológiád szerint minden érték csak társadalmi konstrukció."

Bőven nincs meg a fonal itt sem, sajnálom. Megdöbbentő, ahogy beszélsz egy meleg emberről.

"A homofóbia megint egy ócska balos shaming laguage címke... Csehszlovák Kém olyan gagyian fájóan unalmas 68-as maradék, mint a Sziget fesztiválon kordagyuribácsi... Nem félek a homoszexuálisoktól, mivel a "phobosz" félelmet jelent. Álpszichologizálás, alszociálpszichologizálás franfurti iskolás módra..."

Téged zavarna, ha két meleg férfi csókolózik egy budapesti fürdőben? Prágában a világ legtermészetesebb dolga két csókolózó férfi, metrón, buszon vagy szórakozóhelyen, nem is kevesen csinálják és a többségi társadalom részéről ilyenkor nem tiltakozik senki nem megy oda anyázni, reklamálni, hoppá. Egyébként: ha nem félnél tőlük, ez számodra nem is lenne téma, de valami miatt itt dobrayval piszkosul szűköltök.

"Bocsánat, egy statisztikai tényt közöltem. A patriarchális cigány társadalom, ha többségben lesz, a buzivédő csehszlovák kémeket majd meglincseli. Az egyenlőség mindig illúzió, balos lufi és demagógia."

Wishfull thinking. Szólok, nincs olyan, hogy “patriarchális cigány társadalom”, romák vannak. És nekem például két rokonom, akit örökbefogadott a családom, szintén roma származású, sem meg nem akarnak lincselni, de még a “buzik” mellett is kiállnak, hoppá! Az egyenlőség valóság, csak intelligencia és értelem kell hozzá valamint a kelet-európai, agrárius, évszázados vallási-, misztikus hagyományok és hierarchikus, előjogokon alapuló gondolkodás levedlése és egy működő demokratikus, modern társadalom kiépítése!

"Egyéniségek vagyunk! Én nem!" (Brian élete...)

Egyébként kedves Saxonus Petrus, hozzál már el te is a picsába a baromságaiddal, a csak magadfajta idomított csürhének van gazdája, egy liberálisnak meg eleve nem is lehet, mert öntörvényű individuum és nem a csordában zabál és szarik, mint pszeudokeresztény álkonzervatívjaink!

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:17:39

@Csehszlovák Kém: Látom, Csehszlovák Kémnek elgurult a gyógyszere. Inkább gurítson le jó cseh barna sört, de kriglivel ám. ;)

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:20:26

@Csehszlovák Kém: Hívunk egy hamisítatlan csehszlovák mentőt, rohama van szegény Csehszlovák Kémünknek. :)

www.youtube.com/watch?v=Hu1-zW_xfAM

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 16:20:59

@Csehszlovák Kém:

Jogvédelem? Az, ha egy törpe kisebbség akarata érvényesül, az mióta jogvédelem? A jogvédelem az, hogy hagyjuk békén a homokosokat. Ez megtörtént, nem bűncselekmény homokosnak lenni. Nem szabad diszkriminálni sem őket pl. munkára jelentkezéskor. MInden megvan. Mi kell még nektek?

Igen, homofób vagyok, na és? Ez miért baj?

Igen, antimarxista vagyok, na és? Ez miért baj?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 16:25:31

@Saxonus Petrus: Tágabb értelemben magát a világmindenséget, szűkebb értelemben ennek azt a részét, amelyik releváns (azaz ésszerű mértékben hartással van) a bolygónkra (Nap, hold, közeli bolygók, aszteroidák, stb.). Feltételezem, hogy most előrángatsz egy filozófust és nagy dúrral elmagyarázod, mekkora marhaságot mondtam, de nem látom be, miért kellene mésképp definiálni a természetet.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 16:27:41

@Csehszlovák Kém:

Ja, s ezt a stílust nem szeretem, szóval gyorsan töröllek is a fehér listámról. Ez még csak az egyes pont. A kettes pont az, ha valakit ráteszek a fekete listámra. Azokat mindig ignorálom. De ehhez még meg kell dolgoznod sokat, oda csak a notórius szalonkételen faszok kerülnek fel. Te még csak egy szimpla ősbuta provokátornak tűnsz, gondolom a Fidesz fizet téged.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:34:21

@Csehszlovák Kém:

"Na gyere, forgasd vissza, próbáld meg. Hol mondom én azt, h a hagyományos családmodellnek nincs létjogosultsága? Velem ellentétben te pedig meg akarod mondani, ki az aki házasodhat és aki az, aki nem. Rohadék. Ja, ezt csak úgy, minden érdek nélkül mondtam."

Nem mondom meg, egyszerűen nem jön létre természete szerint a házasság, mivel nem teljesül a házasság elsődleges célja. Ennyi. Elbohóckodni lehet a homokosoknak a házasságot, attól az nem házasság természete szerint, hanem szodómia.

"A tények makacs dolgok: “cigányoztál”, “muszlimoztál”. Művelt emberek ilyet nem tesznek, de ez persze magyarázza, miért kirekesztő a gondolkodásod."

Igen, kirekesztő vagyok, ahogy te is, csak te hipokrata vagy, mint minden hasonszőrű álintellektüel. A te szádból ezek bókok. Hál' Istennek nem az ilyen balosok mondják meg mi a jó és a rossz. Ráadásul nem is mondhatják meg, mivel tagadják az értékobjektiváció lehetőségét.

"Ne a budai Zugigeti katolikus templom közönségéből indulj ki. Látod, már megint azok a fránya mentális falaid, no meg a makacs tények, kistáska: A KSH 1999. évi adatai szerint Magyarországon 1000 házasságkötésre 571 válás, 2007. évben pedig 610 válás jutott."

Nem ismerem azt a közösséget. A statisztika leíró tudomány, az erkölcstan meg normatív tudomány. Nem azt írja le mi van, hanem azt, mi a jó.

"Ne hazudj! Egyrészt nincs olyan, hogy te vagy én rendszerem, (lásd még: a te demokráciád vagy az én demokráciám – fenemód divatos kifejezések ezek a retardált álkonzervatívok között) az általad képviselt elfáradt eszméket a modern világ már meghaladta, ez ellen maximum politikai és egy diktatórikus állam által bőven támogatott kulturális revizionizmust, bozótharcot folytathatsz."

Mi az, hogy "modern világ", meg "meghaladta"? Ezek értelmezhetetlen szófosások egy habzó szájú balostól.

"Ne hazudj 2.! Ma bárki szabadon házasodhat a világ szerencsésebb részén, folytatni kell a jogkiterjesztést az azonos neműek házasságára és gyerekvállalására is! Ki nem enged, mit?"

Mitől szerencsésebb rész? Parancsolgatsz ("folytatni kell"), ez bizony fascista beszédmód. Elhatárolódom tőled! :D

"Na itt aztán már tényleg fingod nincs miről írok :D"

???

"Bőven nincs meg a fonal itt sem, sajnálom. Megdöbbentő, ahogy beszélsz egy meleg emberről."

Döbbenj nyugodtan.

"Téged zavarna, ha két meleg férfi csókolózik egy budapesti fürdőben? Prágában a világ legtermészetesebb dolga két csókolózó férfi, metrón, buszon vagy szórakozóhelyen, nem is kevesen csinálják és a többségi társadalom részéről ilyenkor nem tiltakozik senki nem megy oda anyázni, reklamálni, hoppá. Egyébként: ha nem félnél tőlük, ez számodra nem is lenne téma, de valami miatt itt dobrayval piszkosul szűköltök."

Nem szűkülünk. Téged zavar a mi véleményünk, azért vinnyogsz itt, minket ez zavar, de nem félek. A fóbia ugyanis félelmet jelent.

"Wishfull thinking. Szólok, nincs olyan, hogy “patriarchális cigány társadalom”, romák vannak."

Megint fasiszta, autoriter módon kioktatsz te burzsoá. Nem tudom értelmezni a "orma" szót, mert kirekesztő. Magyarul cigánynak hívják a cigányt, nem romának. a "roma" embert jelent, én nem vagyok ember? A csehek sem "deutsch"-nak hívják csehül a németet. Ez megint reánk kényszerítendő balos beszédmód. negligáljuk természetesen.

"És nekem például két rokonom, akit örökbefogadott a családom, szintén roma származású, sem meg nem akarnak lincselni, de még a “buzik” mellett is kiállnak, hoppá! Az egyenlőség valóság, csak intelligencia és értelem kell hozzá valamint a kelet-európai, agrárius, évszázados vallási-, misztikus hagyományok és hierarchikus, előjogokon alapuló gondolkodás levedlése és egy működő demokratikus, modern társadalom kiépítése!"

Hol valóság az egyenlőség? Sehol... Egyenlő csak egyforma dolog lehet. Ontológiailag megbukik ez a hazudozásod. Ugyanolyan előjogok, gondolkodás-tiltás van a "legdemokratikusabb" államokban, így a Cseh Köztársaságban is. Te megint tiltani akarsz egy gondolkodásmódot. Csúnya fascista vagy. :D

"Egyébként kedves Saxonus Petrus, hozzál már el te is a picsába a baromságaiddal, a csak magadfajta idomított csürhének van gazdája, egy liberálisnak meg eleve nem is lehet, mert öntörvényű individuum és nem a csordában zabál és szarik, mint pszeudokeresztény álkonzervatívjaink!"

te vagy idomított csürhe, aki visszaböfögöd a frankfurti iskola orbitális kultúrmarxista álszociológiai hülyeségeit. Öntörvényű individuum? Megszabhatod, hová születsz, mikor halsz meg? Nem vagy mindenható... Nincs egyetlen öntörvényű individuum. ez a Csehszlovák Kém-szerű alakok "hamis tudata" csupán... Tényleg hívni kell azt a jó öreg csehszlovák mentőt.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 16:34:52

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ez nem baj, az vagy aminek nem szégyelled magad, tolerálom azt, h te nem tolerálsz másokat, de a véleményem megvan rólad, figyelj te szarházi, még egyszer kérdezem: honnan veszed, h a melegek jogvédelme egyben az ezt ellenzők társadalomból való kihajításával párosul? Ezt írtad, ne hazudj. Ha meg így gondold, akkor életbe lép előző kommentem felszólítása: hozzál innen a jó büdös picsába!

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:36:21

@Csehszlovák Kém: Pl. a PC nevében hozott gondolat- és véleménykorlátozó törvényekkel...

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:37:08

@kesztió: Rossz volt a feltételezésed. De ez nekem még mindig elég szűk értelmezés. :)

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 16:43:31

@Saxonus Petrus: A létező dolgok összessége.

És ha ezek után meg merészeled kérdezni, hogy mi a létező, a dolog, meg az összesség, akkor ordítani fogok.

Amúgy valóban nem vagyok filozófus, de programozó annál inkább, és a román oktatási rendszer (a forradalom előtt) kurva komolyan és alaposan vette a matematikát, tehát igen, még a ‘rendszerek’, ‘axiómák’ és az ‘alapfogalmak’ fogalmával is tisztában vagyok. De ettől még jvaslom, hogy picinykét magasabb szintről kezdjük a probléma megközelítését, mert így nem megyünk semmmie.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 16:46:02

@Csehszlovák Kém:

Tévedsz, igen toleráns ember vagyok, pl. téged is tolerállak, pedig valójában vidám kis 8 napon túl gyógyuló verést érdemelnél szalonképtelen stílusod miatt. Tapasztalatom: az ennyire kiemelten trágár szövegek kiöklendezőit a SAJÁT érdekükben is hasznos alaposan elverni, mert ebből tanulni szoktak és jobb emberekké válnak aztán.

A homokosokat is természetesen tolerálom. Mondtam valaha mást?

S ismétlem: a jovédelem szót nézd meg valamilyen enciklopédiában, mert úgy tűnik, nem ismered a jelentését. Ha találsz olyan enciklopédiát, ahol a jogvédelem azt jelenti, hogy "x nézet egyetlen igaznak nyilvánítása", akkor szólj.

Te nem véletlenül az elmebeteg Bartus rokona vagy, ha nem titok? Ő szokott ilyen stílusban kommunikálni.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:49:02

@kesztió: Következő kérdés, mi létezik? Miről tudhatjuk, hogy létezik?

Saxonus Petrus 2013.06.11. 16:51:53

Javaslat. Egy létező lény természete nem más, mint a létviszonyainak (eredet, mivolt, cél) összessége. Ebben megegyezhetőnk?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 16:58:49

@Saxonus Petrus: NEM.

A célt belekeverni a létviszonyok közé sunyi marhaság, a következő lépésed a teremtés által előirányzott célok pecegtetése lesz, amibe sajnálom, nem megyek bele.

Ja, és számomra pl. a közösülés „célja” értelmezhetetlen fogalom (mert ugye ide fogunk kilyukadni). Mondhatod, hogy ELSŐDLEGES CÉLJA a fajfenntartás, de például egy átlagos felnőtt férfi 2–3 gyermeket nemzett életében, míg (nagyvonalúan évi 50–100 alkalommal számolva) legalább 2–3000-szor közösült (gyönyörszerzés céljából). Így puszta statisztikai alapon tekinthetem a közösülés célját az örömszerzésnek, nem? Na, ennyi értelme van belekeverni a célt az egész mesébe.

"the dragon" · http://kigondoltam.blog.hu/2013/08/26/elrendezett_hazassag 2013.06.11. 17:00:36

Kéne egy átfogó pszichopatológiai vizsgálatot végezni arra vonatkozóan, mitől lesz valaki "kisebbségi jogvédő" anélkül, hogy maga is az adott kisebbség(ek)hez tartozna....

Hipotézisem szerint négy fő ok, illetve ezek kombinációi okozhatnak efféle defektust. Az elsőre máris adott Csehszlovák Kém példája, ahol a kisebbségek megjelenése a családba szükségképpen a kognitív disszonancia alternatívájává tette az értük való rajongást. Ennél nyilván gyakoribb, hogy valaki más formáját élte meg a kiközösítésnek, és ez helyrehozhatatlan károkat okozott a lelkében. A harmadik leírható simán nyugatmajmoló divatként, mely persze együtt jár az önszuggesztióval, végül pedig ott vannak a mezei megélhetési jogvédők. Utóbbiak nem feltétlenül hülyék, vagy gyengék, éppen ezért nem is érdemelnek szánalmat...

Egyébként pedig az összes buzi monnyonle.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 17:05:50

@dobray: Az egyik városban élek, a másikban sokszor megfordulok és nem nagyon érzékeltem a hozzád hasonlóan gondolkodókat, ellenben az feltűnt, hogy mindkét város meglehetősen toleráns egy másik emberrel szemben, amelyik faji, vallási, szexuális kisebbséghez tartozik.

Talán konkrétabbak lesznek az arányok – végül is mondhatok bármit - ha elárulom, hogy egy toleráns társadalmat hirdető, liberális katolikus arisztokrata Schwartzenbergre a cseh fővárosban cca 70% szavazott, míg a hozzád hasonlóan homofób, nacionalista Zemanra valami 30%. Vagy neked nackó-komcsi haverjaid vannak itt? Most megijesztettél :D Ellentétben Budapesttel, Magyarországgal, ahol a hozzád hasonló retardokkal Dunát lehet rekeszteni (bár ez most nem jó szófordulat, hisz majdnem kiöntött a Duna), ha téged olvasna Schwartzenberg, valószínűsítem, barátságos hangon elmesélné neked, mekkora hülye vagy.

Mondhatnád, de az Eu nagy része, ilyennek tűnhet akkor neked, ezzel máris elérkeztünk a Magyarok vs a Világ Ellen című országos traumajátékhoz, sok sikert, a legutóbbi posztjaid alapján akár még megcsípheted a bronzérmet is.

Orthodox rabbik: mi a probléma? Miután a szóból - ortodoxok - következik, hogy modernitás-ellenesek, ezért egy racionális alapon gondolkodó, szekularizált humanista számára egy orthodox rabbi álláspontja is megkérdőjelezhető.

Bizony, ez tény: a magyar ugaron csak ugattok, a katolikus egyház meg még egy jó ideig szintén orthodox vonalat fog képviselni, ellenben szép számmal akadnak olyan politikai kelet-eu-i politikai pártok (Leo, Cseho), akik felvállalva a katolicizmust sokkal haladóbb gondolkodást képviselnek, mint te vagy a KDNP/IKSZ. Na, evvan.

Mélyebb szintű vitának akkor van értelme, ha elfogadod azokat a közös értékeket, általános emberi jogi szempontokat, amely felé ma a világon a jogkitelejesedés halad. Mivel az általad képviselt eszmék ezeket az elveket megkérdőjelezik és relativizálják, ezért nem érzem, hogy illendő lenne egy olyan valakivel álszent vitát folytatnom, aki ennek a rendszernek az előnyeit élvezi, de látszólag minden erejével ellene szájkaratézik és írja publijait.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 17:23:27

@kesztió: Hogy érthetőbben is kifejtsem: a természetben nincsenek „célok”. Vannak működőképes dolgok, amik „csak úgy” léteznek, és vannak működésképtelenek, melyek vagy eleve nem jöhetnek létre, vagy csak ideig-óráig, mert az evolúció, a természeti törvények stb. kiselejtezik őket.

Tehát amíg pl. a homoszexualitás az állatvilágban működőképes, azaz a faj hosszú távon képes fennmaradni akkor is, ha egyedeinek bizonyos százaléka homo, addig teljesen tudománytalan és értelmetlen a homoszexualitás, a közösülés stb. úgynevezett céljait feszegetni. Azért van, mert működőképes s kész. Aki isteni sugallatot vagy „magasabbrendű célt” lát bele, egészségére, kerek a világ, van benne hely a racionálisan gondolkozni képteleneknek is. (Hű, micsoda eufemizmus! :D )

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 17:27:43

@Saxonus Petrus: Ja. és tisztázzunk egy másik apróságot is.

A szexualitás nem azért „lett”, „teremtették”, stb., hogy a fajt fenn lehessen tartani vele, hanem egyszerűen azért létezik, mert „működőképes”: ha a populációban szexuális egyedek élnek, akkor a szexualitás mint tulajdonság újra tud termelődni (a nemzőképes egyedek által), tehát életképes. Istent idekeverni blődség.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 17:29:58

@Saxonus Petrus: "a PC nevében hozott gondolat- és véleménykorlátozó törvényekkel..."

- például? Mit tartasz véleménykorlátozó, gondolatkorlátozó törvényeknek? Konkrétan.

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Csak idézlek, mielőtt valaki elfelejtené, mit is hazudtál.

"Igen, ez a homoklobbi törekvése: tolerancia helyett mindenki vegye át az ő értékrendjüket és aki nem hajalndó erre, azt igyekeznek kitaszítani a társadalomból. Ez azonban bolsevik hozzáállás. S nincs ok a bolsevizmus támogatására."

Honnan veszed, hogy mindenki vegye át az ő értékrendjük?

Honnan veszed, h a melegek jogvédelme egyben az ezt ellenzők társadalomból való kihajításával párosul?

Igen, neked az előbb szóltam már, hogy húzzál innen el a büdös picsába, nem értesz magyarul?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 17:36:58

@Csehszlovák Kém: Abban mondjuk @Saxonus Petrus: -nak igazat adok, hogy a PC túlzásba vitele véleményszabadságot sért, az például kész röhej, hogy az USA-ban nem mondhatom el nyilvánosan egy hölgynek, hogy milyen jók a domborulatai, mert szexuális zaklatásért beperelhet és meg is nyeri. Arról ne is beszéljünk, hogy miért nem juttathatná valaki büntetlenül kifejezésre a zsidó- .cigány- és négergyűlöletét, miér ne viselhetne önkényuralmi szimbólumokat stb. Ez minden, csak nem liberalizmus.

Mondjuk Saxonus barátunk azért elfelejti, hogy régen egy „nem PC megjegyzésért” esetleg párbajra hívtak (amit ugye elképzelhetetlen volt visszautasítani), ami gyakorlatilag ugyanaz, vagy tán mégolyanabb. :D

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 17:39:09

@Csehszlovák Kém:

A homofóbiát megbélyegzik, szinte bűncselekményszámba veszik, ez mi, ha nem kirekesztésre törekvés?

A homokosság bekerül sok országban még a kisgyerekek tankönyvébe is, mint normális dolog.

A házasság átértelmezése homokos szempontból mi?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 17:42:08

@Csehszlovák Kém:

"Igen, neked az előbb szóltam már, hogy húzzál innen el a büdös picsába, nem értesz magyarul?"

Ha te vagy a blog tulaja, simán ki tudsz tiltani. Mint ahogy a csehszlovák blogodon szoktál neked nem tetsző hozzászólásokat törölni vagy olyanokat, melyekre nem tudsz választ adni. Ha meg nem te vagy a blogtulaj, akkor hogyan akarsz bárhová is küldözgetni?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 17:52:22

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: hoppá, a szinte bűncselekményszámba veszik és a bűmcselekményszámba veszik azért nem ugyanaz.

A megbélyegzéssel pedig mi a gond? A Tamás Gábor-rajongókat is megbélyegzik felsőbb intellektuális körökben, de attól még rajonghatnak, sőt, akár le is szarhatják a kultúrsznobokat (engem is).

A homokosság pedig NORMÁLIS dolog, próbáld felfogni. Ahogy a vörös haj + fehér, szeplős bőr is az, hiába ritkák és van annyi probléma velük (pl. alkalmatlanok arra, hogy átvészeljék a nyarainkat, nagyon gyakori a bőrrák a köreikben). Tényleg olyan nehéz?

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:54:21

@kesztió: Nem ez a következő lépésem. De ebben mi a sunyi belekeverés? Azt is bizonyítani kell, hogy nincs valaminek célja.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:54:57

@Csehszlovák Kém: Nem egy körben mozogtok, oszt ennyi.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:55:32

@kesztió: Hol állítottam, hogy fajfenntartás a célja?

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:56:26

@kesztió: Honnét tudod, hogy nincsenek célok a természetben?

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:59:24

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Pontosan. Csehszlovák Kém ott ezt csinálja. Bolsi módon, töröl kitilt. Az ordenáré stílt is ő kezdte itt...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:03:00

@Saxonus Petrus:

Igen, ismerem. Bár kezdetben felvetett több érdekes témát, annyira szélsőséges, hogy még a jó meglátásainak is rossz reklámot csinál.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:05:40

@kesztió:

A megbélyegzés akkor gond, ha hatalommal párosul. Amerikai ismerősöm mesélte: manapság náluk egy antiszemita vagy négerellenes kiszólás bocsánatosabb bűn, mint a homofób vélemény.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:07:09

@kesztió:

"A homokosság pedig NORMÁLIS dolog, próbáld felfogni."

Nem az. Egy betegség. Genetikai hiba.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:16:25

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: és a vörös haj + fehér bőr, a balkezesség stb nem az, ugye. Meg az átlagosnál alacsonyabb növés. Bruhaha.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:19:39

@kesztió: Nem. De kérdeztem, kérlek előbb arra válaszolj.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:19:51

@kesztió:

Hát nem. A te logikád alapján a cukorbetegség sem betegség, hanem csak a hasnyálmirigy alternatív működése.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:20:42

@Saxonus Petrus: "Nem mondom meg, egyszerűen nem jön létre természete szerint a házasság, mivel nem teljesül a házasság elsődleges célja. Ennyi. Elbohóckodni lehet a homokosoknak a házasságot, attól az nem házasság természete szerint, hanem szodómia."

Ki mondja meg, mi a házasság elsődleges célja?

"Igen, kirekesztő vagyok, ahogy te is, csak te hipokrata vagy, mint minden hasonszőrű álintellektüel. A te szádból ezek bókok. Hál' Istennek nem az ilyen balosok mondják meg mi a jó és a rossz. Ráadásul nem is mondhatják meg, mivel tagadják az értékobjektiváció lehetőségét."

Ellentétben veled, én nem “cigányoztam”. Bár kulturális álkonzervatív-nacionalista-rasszista ellenforradalom játszódik le Magyarországon, szólok, mert innen jobban látszotok ott az Észak-Balkánon, a hátsó udvaron: vihar a biliben.

"Nem ismerem azt a közösséget. A statisztika leíró tudomány, az erkölcstan meg normatív tudomány. Nem azt írja le mi van, hanem azt, mi a jó."

A hagyományos családmodell válsága statisztikai tény! Statisztika tényekkel vitatkozni nem bölcs dolog, de megteheted.

"Mi az, hogy "modern világ", meg "meghaladta"? Ezek értelmezhetetlen szófosások egy habzó szájú balostól."

“Modern világ”, “meghaladta”: polgári jogegyenlőség, általános és titkos választási jog, polgári házasság, nők jogállása, feminizmus – szar ügy lehet 2013-ban ennyire retardáltnak lenni, hogy nem érted ezeket a fogalmakat, miközben internetezel, de ez már legyen a te kognitív disszonanciád.

"Mitől szerencsésebb rész? Parancsolgatsz ("folytatni kell"), ez bizony fascista beszédmód. Elhatárolódom tőled! :D"

Attól szerencsésebb, hogy pl. jó 70 éve nem történtek háborúk ezekben az országokban, történelmi ellentétek váltak együttműködéssé és a hozzád hasonló retardak is kevesebben vannak. Szerintem jó dolog ide tartozni, teljesen pozitív történet, büszke lehet rá Magyarország is, hogy ide tartozik!

"Nem szűkülünk. Téged zavar a mi véleményünk, azért vinnyogsz itt, minket ez zavar, de nem félek. A fóbia ugyanis félelmet jelent."

Elfelejtettél válaszolni a kérdésemre? Félsz? Figyelj, megismétlem: Téged zavarna, ha két meleg férfi csókolózik egy budapesti fürdőben?

"Megint fasiszta, autoriter módon kioktatsz te burzsoá. Nem tudom értelmezni a "orma" szót, mert kirekesztő. Magyarul cigánynak hívják a cigányt, nem romának. a "roma" embert jelent, én nem vagyok ember? A csehek sem "deutsch"-nak hívják csehül a németet. Ez megint reánk kényszerítendő balos beszédmód. negligáljuk természetesen."

Nemcsak a terminus technicusszal volt ám bajom, hanem, hogy általánosítottál! Persze, ezt nyilván észre sem veszed, így gondolkozol, amit azért már min. 70 éve hivatalosan meghaladott Európa. A roma szóról: így hívják magukat hivatalosan, ezt miért vonod kétségbe?

"Hol valóság az egyenlőség? Sehol... Egyenlő csak egyforma dolog lehet. Ontológiailag megbukik ez a hazudozásod. Ugyanolyan előjogok, gondolkodás-tiltás van a "legdemokratikusabb" államokban, így a Cseh Köztársaságban is. Te megint tiltani akarsz egy gondolkodásmódot. Csúnya fascista vagy. :D"

Ez a legnagyobb veletek, retardáltakkal: sajnos úgy nőttetek fel, hogy apa, anya, a templom és az iskola sem mutatta meg, mi a valódi egyenlőség, hogyan lehet a társadalom által kivetett emberekkel egyenlő bánásmóddal bánni. Szocializációd irgalmatlanul vegetative szinten lehet, amennyiben ezt életetek folyamán egyszer sem élted át.

"te vagy idomított csürhe, aki visszaböfögöd a frankfurti iskola orbitális kultúrmarxista álszociológiai hülyeségeit. Öntörvényű individuum? Megszabhatod, hová születsz, mikor halsz meg? Nem vagy mindenható... Nincs egyetlen öntörvényű individuum. ez a Csehszlovák Kém-szerű alakok "hamis tudata" csupán... Tényleg hívni kell azt a jó öreg csehszlovák mentőt."

Egy piliscsabai iskolába jártam és nem a frankfurti iskolába, de látom, ez nálad már valami fóbia, benne hagylak. Megszabhahatod természetesen mikor trollkodsz és mikor nem kevered a szezont a fazonnal, de a beléd indoktrinált béklyók – “nemzet”, “vallás” – mind rabbá tesznek és megakadályozzák társadalomtudományos tisztánlátásod.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:22:54

@Saxonus Petrus: Nézd, mint szkeptikus gondolkodó, én nem tudok biztosra semmit. Mérnökként munkahipotézisek alapján tervezek. Abszolút nem zárok ki semmiféle túlvilági hatalmat, transzcendens hipotéziseket, sőt, még azt sem állítom, hogy a világ biztosan leírható racionális eszközökkel.

DE.

Amíg a munkahipotéziseim
1) tűrhető mértékben összevágnak a valósággal,
2) az egyszerűbb pont olyan jól leírja, mint a bonyolultabb,

addig JOBB HÍJÁN a valósággal összevágó munkahipotéziseket tartom érvényeseknek és azokból is a kevésbé bonyolultakat.

Tehát értelemszerűen nem magyarázok célokat a jelenségekbe, ha ezek egyszerűbben, célok nélkül is magyarázhatóak. De mihelyt tarthatatlanná válik egy ilyen munkahipotézis, nem fogok habozni változtatni rajta, akár az istenhitet is beleértve.

Kielégítő az okfejtésem? :P

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:23:56

@kesztió: A példák alapján részben egyetértek, de a PC bizonyos túlzásainak jogos kritikája nem lehet egyenlő a PC semmibevételével, relativizálásával.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:32:03

@Csehszlovák Kém: Ki mondja meg, mi politikailag korrekt?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:35:40

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Lássuk akkor az átlagosnál jóval érzékenyebb, illetve fejlettebb elméleti, absztrakt gondolkozásra való képességet. Betegség, vagy nem? Mielőtt röhögnél egy jót a kérdésen, képzeld csak el az alanyuknak egy 500 évvel ezelőtti zsellérfaluban. Hótbiztos, hogy komoly „evolúciós hátránnyal” indulna: a sok sültparaszt mind őt piszkálná, hülyét csinálnának belőle, ellehetetlenítenék az életét. Nem lennének utódai, mert kinek kell ilyen lúzer, ugye.
Akkor hát tekintsük betegségnek, vagy nem? :P

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:38:02

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Nem bűncselekmény a homophobia, hanem egy primitive magatartásforma, nagyjából ugyanolyan, mintha az asztal közepére szarnál a wc helyett. Egy ilyenért ugyanúgy kibasználak az éttermemből a picsába, mintha homofób megjegyzéseket tennél a vendégek előtt. Ez van, tanulj meg viselkedni.
Igen. Mivel a homszexualitás normális jelenség.

Szerintem pedig arról van szó, hogy aki akar, annak toleráljuk érzéseit, ha meg szeretne házasodni egy azonosneművel, tegye. Neked ez miben jelentene problémát a személyes életedben, ott Szófiában? A dobray-bejegyzés és a kommentözön azt mutatja, h vannak itt emberek, akik nem tudják elfogadni más ember házasságát, csak mert azonos nevűvel szeretné azt tenni, azaz kirekesztő módon gondolkodóak. Miért? Erre nem az a megoldás, hogy elkezdem a PC-t, meg a “balos beszédet” fikázni, meg nekimenni a megváltoztathatatlannak, hanem egy kicsit utánaolvasok a témának, művelődök és ha valóban érdekel a téma, és nem csak valami rövidtávú politikai penzumról van szó (igen, ez rád vonatkozik, dobray!), akkor elmegyek melegek közé és beszélgetek velük, megkérdezem a véleményük. Esetleg ők hogyan látják.
De nem bazmeg, ti olyan suttyóak vagytok, mint egy alsókubini hegyi szlovák, aki életében nem látott még magyart, de felmegy a netre, és ír egy magyarellenes publit, majd szól a retard haverjainak lehet jönni trollkodni.

Na mára végeztem veletek, szaháziak.

ziggystardust 2013.06.11. 18:38:04

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
Most döntsétek már el, hogy genetikai hiba vagy "eltévelyedés", basszus! :D
A jobbikosoknak legalább valamennyire következetes az érvrendszere a "dögöljetek meg" axiómával, de rajtatok csak a önellentmondásos vergődést látni. :D
Nem lenne egyszerűbb kertelés nélkül leírnotok, hogy intoleráns tahók vagytok, akiknek ez az egész magas, és legszívesebben ott basznátok ki velünk, ahol lehet? Akkor legalább tudnánk, hányadán állunk. :DD

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:40:26

@Csehszlovák Kém:

"Ki mondja meg, mi a házasság elsődleges célja?"

Erről épp egy intelligens emberrel eszmét cserélek.

"Ellentétben veled, én nem “cigányoztam”. Bár kulturális álkonzervatív-nacionalista-rasszista ellenforradalom játszódik le Magyarországon, szólok, mert innen jobban látszotok ott az Észak-Balkánon, a hátsó udvaron: vihar a biliben."

Te meg "balkánoztál". Csúnya előítéletes, brühühü...

"A hagyományos családmodell válsága statisztikai tény! Statisztika tényekkel vitatkozni nem bölcs dolog, de megteheted."

Nem, a társadalom válsága statisztikai tény. A hagyományos családokban több gyermek születik, demográfiailag hosszú távon az úgyis a győztes.

"“Modern világ”, “meghaladta”: polgári jogegyenlőség, általános és titkos választási jog, polgári házasság, nők jogállása, feminizmus – szar ügy lehet 2013-ban ennyire retardáltnak lenni, hogy nem érted ezeket a fogalmakat, miközben internetezel, de ez már legyen a te kognitív disszonanciád."

Összekevered a technikai fejlettséget valamiféle hamis modernizmussal, mint haladásmániás ideológiával. Ügyes csúszós lejtőzés...

"Attól szerencsésebb, hogy pl. jó 70 éve nem történtek háborúk ezekben az országokban, történelmi ellentétek váltak együttműködéssé és a hozzád hasonló retardak is kevesebben vannak. Szerintem jó dolog ide tartozni, teljesen pozitív történet, büszke lehet rá Magyarország is, hogy ide tartozik!"

Majd fognak, pontosan a multikulti miatt...

"Elfelejtettél válaszolni a kérdésemre? Félsz? Figyelj, megismétlem: Téged zavarna, ha két meleg férfi csókolózik egy budapesti fürdőben?"

És ha zavar, akkor mi van?

"Nemcsak a terminus technicusszal volt ám bajom, hanem, hogy általánosítottál! Persze, ezt nyilván észre sem veszed, így gondolkozol, amit azért már min. 70 éve hivatalosan meghaladott Európa. A roma szóról: így hívják magukat hivatalosan, ezt miért vonod kétségbe?"

Te is általánosítasz rengetegszer. Megint hipokrata vagy. A cigányok egy része hívja magát romának, egy részük szintónak, vagy szintinek hívja magát és sértő rájuk nézve a roma szó. Megint ez a "meghaladott Európa" c. demagógia: azonosítod az Európát szétrohasztó ideológiádat Európával.

"Ez a legnagyobb veletek, retardáltakkal: sajnos úgy nőttetek fel, hogy apa, anya, a templom és az iskola sem mutatta meg, mi a valódi egyenlőség, hogyan lehet a társadalom által kivetett emberekkel egyenlő bánásmóddal bánni. Szocializációd irgalmatlanul vegetative szinten lehet, amennyiben ezt életetek folyamán egyszer sem élted át."

Ezt a valóság sehol sem mutatta meg, az a gond. Megint nem érdekelnek a frankfurti kolbászos címkézéseid, mert tévesek. Csak örömöt jelent érvképtelen köpködésed. Igazolja, hogy világnézeted téveszme.

"Egy piliscsabai iskolába jártam és nem a frankfurti iskolába, de látom, ez nálad már valami fóbia, benne hagylak. Megszabhahatod természetesen mikor trollkodsz és mikor nem kevered a szezont a fazonnal, de a beléd indoktrinált béklyók – “nemzet”, “vallás” – mind rabbá tesznek és megakadályozzák társadalomtudományos tisztánlátásod."

A frankfurti iskola egy ideológiai kör (nagyon jól tudod, miről beszélek), aminek téveszméit jórészt te is osztod, és ide visszaböfögöd, miközben díszítő jelzőket aggatsz reánk. A beléd indoktrinált kultúrmarxista béklyók mind-mind rabbá tesznek és megakadályozzák társadalomtudományos tisztánlátásod Csehszlovák Seggecském. :)

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:44:13

@kesztió:

"Nézd, mint szkeptikus gondolkodó, én nem tudok biztosra semmit." Mérnökként

Köszönöm a válaszod, akkor nem tudhatod azt sem, hogy a cél a létviszonyok része-e vagy sem.

"Munkahipotézisek alapján tervezek. Abszolút nem zárok ki semmiféle túlvilági hatalmat, transzcendens hipotéziseket, sőt, még azt sem állítom, hogy a világ biztosan leírható racionális eszközökkel."

Ez világos.

DE.

"Amíg a munkahipotéziseim
1) tűrhető mértékben összevágnak a valósággal,
2) az egyszerűbb pont olyan jól leírja, mint a bonyolultabb,

addig JOBB HÍJÁN a valósággal összevágó munkahipotéziseket tartom érvényeseknek és azokból is a kevésbé bonyolultakat."

De hogyan lehetsz biztos abban, hogy munkahipotézised a világgal összevág?

"Tehát értelemszerűen nem magyarázok célokat a jelenségekbe, ha ezek egyszerűbben, célok nélkül is magyarázhatóak. De mihelyt tarthatatlanná válik egy ilyen munkahipotézis, nem fogok habozni változtatni rajta, akár az istenhitet is beleértve."

Még senki sem magyarázott bele célt a jelenségekbe, mivel még nem bizonyítottuk azt sem, hogy célja lehet-e, ha van megismerhető-e. Belemagyarázásnál még nem tartunk. :)

"Kielégítő az okfejtésem? :P"

Majdnem.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:49:13

@Saxonus Petrus: Az, h ki a rab az ott eldől, h téged zavar két meleg csókja, engem nem, te nem engedélyeznéd a melegházasságot, én igen, te megtiltanád egy meleg házaspár gyerekvállalását, én nem.

Félsz, mert beléd nevelték a pánikot és az intoleranciát és képtelen vagy feldolgozni a beléd indoktrinált matrix és a való világ közötti nem is csekély különbségeket.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:51:30

@Saxonus Petrus: Ami pedig a frankfurti iskolázó-fóbiád illeti: lehet szépen megcáfolni állításaim oszt majd meglátjuk mennyire "rádaggatott téveszmék" vagy fején talált szög.

Dotoho!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:51:36

@ziggystardust:

Én személyesen liberális keresztény vagyok, nem vagyok se Jobbik-, se Fidesz-KDNP-szimpatizáns. Sokan balosnak mondanak, bár persze jobbos vagyok, jobbos liberális, de ma Magyarországon ez baloldalnak minősül.

S nem akarok senkivel kibaszni. Sőt nagyon toleráns vagyok. Toleránsnak lenni annyit jelent, mint eltűrni azt, amit elutasítok. Ha arról van szó, hogy lehessen-e homokbüszkeség-menetet tartani, igen, lehessen, mert ez része a szabadságnak, s nem számít, hogy semmiben sem értek egyet e menetek eszmei hátterével. Ha megvernek valakit, mert homokos, akkor azt elítélem. DE nehogy már át kelljen vennem a homokos értékrendet! Nem veszem át, sőt károsnak tartom, s e véleményemre UGYANOLYAN jogom van, mint a homoklobbinak az ő saját véleményére.

S én tisztelem az ellenvéleményt. Pl. nem jut eszembe, hogy valaki tahónak nevezzek, csak azért, mert nekem nem tetsző állásponton van.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:53:01

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Csak finoman jelezni próbáltam, hogy az, amit magabiztosan titulálunk betegségnek, rendellenességnek, valójában mennyire függ a társadalmi kontextustól, kultúrafüggő megítéléstől.

És a kurva jó példámat, a vörös hajú, nagyon fehér, szeplős bőrű személyeket valahogy ignorálod. Pedig van egy ilyen jó ismerősöm, pokol számára az élet, nyáron nagy karimájú kalap nélkül nem mehet ki az utcára, napsütéses időben csak felöltözve (!) tud fürödni, stb. Pedig nőben az ilyen lángvörös, márványbőrű, szeplős jelenések még vonzóak is, kifejezetten szexinek számítanak, buknak rájuk a férfiak rendesen.

Na, betegség, deviancia, aberráció? Vagy csak egyszerűen MÁSAK?
NOS?!!

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:54:38

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: És azzal, hogy holnaptól NEM TILOS az egyneműek házassága, milyen értékrendet is kényszerítettek rád? Te, mint keresztény heteró, mitől lesz más az életed, milyen értékrendet nem tudsz többé követni?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:55:56

@Csehszlovák Kém:

A homofóbia normális jelenség, a homoszexualitás nem az. Egy nem-normális jelenség elutasítása pedig mindig normális.

Persze nem megyek a homokos bárba ordítani, hogy nincs igazuk, mint ahogy vendégségben sem szólok hogy szar az ebéd. De ez más ügy.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:56:15

@Csehszlovák Kém:

Megint mellékotyogsz.

"Az, h ki a rab az ott eldől, h téged zavar két meleg csókja, engem nem, te nem"

Ez nem rabság kérdése. Miért dőlne el? Hol van erre objektív mérce?

"Engedélyeznéd a melegházasságot, én igen, te megtiltanád egy meleg házaspár gyerekvállalását, én nem."

Nem tudom engedélyezni, mivel létre sem jöhet két homokos között a házasság. Ennyi. (Csak zárójelben jegyzem meg, valakivel erről elkezdtünk egy értelmes párbeszédet. Aki nem a személyeskedésben merül ki. Úgy látszik, uraságod erre a szintre képtelen felnőni.)

Félsz, mert beléd nevelték a pánikot és az intoleranciát és képtelen vagy feldolgozni a beléd indoktrinált matrix és a való világ közötti nem is csekély különbségeket.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:57:23

@Csehszlovák Kém: Idáig nem érveltél, csak kijelentettél: hogy ez haladó, ez nem, ez rossz, ez jó, te ilyen vagy, én meg bezzeg ilyen.

Mi ez, ha nem autoriter fasizmus (a lá Adorno)?

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:59:07

@Csehszlovák Kém:

Megint az unalmas Adorno lemez és belemagyarázás.

"Félsz, mert beléd nevelték a pánikot és az intoleranciát és képtelen vagy feldolgozni a beléd indoktrinált matrix és a való világ közötti nem is csekély különbségeket."

Semmilyen pánikot nem neveltek belém. Ez a te indoktrinált balos címkéző gagyi, lejárt mátrixod, aminek semmi köze sincs a való világhoz. Beteges shaming language és semmi több. Érvénye nulla.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:00:13

@Csehszlovák Kém:

Azonos neműek csak akkor tudnak egymással megházasodni, ha előtte kiforgatjuk a házasság szó jelentését. Az azonban már nem lesz házasság.

Nagyszerű narancsszörpöt lehet készíteni citromból is,ha előtte törvényt hozzunk arról, hogy a citrom ezentúl narancs. De minek ilyen "narancsszörp"?

ziggystardust 2013.06.11. 19:11:22

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ha betegnek nevezel, nem fogom megválogatni a hangnemem. Aki pedig bármilyen kontextusban "homokos értékrendet" emleget - akármit is jelentsen ez -, arra nem pazarlok racionális érveket. Disznók elé gyöngyöt ugyebár.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:14:01

@kesztió:

Engem személyesen nem érint, igyekeztem autonóm értékrendet kialakítani, s nem tudnak zavarni a külső hülyeségek. Nekem a fekete fekete akkor is, ha törvény mondja ki, hogy fehér. Azaz személyként, egyénként nem érdekel az egész, éntőlem pedofil és zoofil "házasság" is lehet holnaptól és törvényes lehet árvagyerekek kecskék általi örökbefogadása. Viszont nem csak egyén vagyok, hanem polgár is, a társadalom tagja, így kötelességem megpróbálni befolyásolni a társadalmi folyamatokat. Akkor is kötelességem ez, ha vesztes ügyet képviselek. Ugyanis az igazság nem demokrácia kérdése, azaz hiába szavazza meg a nép, hogy a fekete az fehér, attól még az fekete marad. Én a magam részéről a nekem nem tetsző jogszabályokat nem ismerem el: bojkottálom őket vagy kijátszom őket, ha túl nagy a kényszer. De amíg lehet, igyekszem, hogy ne szülessenek rossz jogszabályok.

Pl. tudom: bár jelenleg csak 7 EU-államban van homokos "házasság", 15 éven belül - ha nem omlik addig össze az egész fasiszta-marxista tákolmány - lesz mind a 27 tagállamban, mert ki lesz kényszerítve felülről. De ez engem nem érdekel. Azt is tudom, hogy egyre növekednek fognak a támadások a kereszténység ellen minden oldalról, dehát ezt előre tudtuk. A világ egyre inkább Sátán hatalmában áll. A harcot pedig sosem szabad feladni, ha igaz ügyrpl van szó, akkor sem, ha nincs esélyünk győzni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:20:41

@ziggystardust:

Pedig neked is jobb lenne belátnod, hogy beteg vagy. Nem jó a homokba dugni a fejedet. Én is évekig úgy voltam, hogy nem szedek gyógyszert, tudomást sem veszek a cukorbetegségemről, de ahogy öregedtem, egyre nehezebb lett, már nem tudtam csak immunrendszeremmel küzdeni ellene. Most már naponta 3-szor szedek gyógyszert, megszoktam, s sokkal jobban vagyok. Beletörődtem: ez van, s igyekszem e szerint élni.

Ha homokos lennék, hasonlóképpen éreznék. Biztosan csinálnék homokos szexet, mert nem hiszem, hogy kibírnám, nem lenne elég akaraterőm, azaz megértem az aktív homokosokat, nem ítélem el őket, hiszen valóban nagyon nehéz megtagadni a beteg test ingereit. Én is faltam már be egy egész doboz Mozart-golyót, pedig tudtam, hogy utána a fejem zúgni fog és homályos lesz a látásom egy órán keresztül, míg kimegy belőlem a cukor.

De propagálni az egészet és másokra rákényszeríteni? Milyen alapon?

ziggystardust 2013.06.11. 19:26:05

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Propagálni egy mosóport lehet, nem egy szexuális orientációt. Ne erőlködj.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 19:33:11

@ziggystardust: Ez megint egy hamis érv. Máig nem bizonyított, hogy minden homoszexuális öröklött hajlamosítás révén az.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:34:50

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Érdekes, én annyira heteró vagyok, hogy ennél jobban elég nehéz annak lenni, és mégis sokkal több – nem megjátszott, igazi! – empátiát tudok táplálni ziggystardust barátunk iránt, pontosan tudom, hogy ez neki így szép, így jó, megértem, hogy pont annyira nem tudja elképzelni magát heterónak, mint te svédnek (pedig objektív nézőpontból nézve lehet, hogy faszább érzés svédnek lenni, mint magyarnak), eszébe nem jutna hogy betegségnek tekintse a dolgot, ahogy én sem tekintem betegségnek, hogy fekete vagyok és nem szőke stb.

Mindez annak ellenére, hogy az undor kerget engem is, ha két férfi együttlétére gondolok.

Szerinted mért van ez a hatalmas különbség közöttünk?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:35:43

@ziggystardust:

Kevered a reklámot a propagandával. Nekem pl. hiába dicsőitik a homokos szexet, a kaki-szexet, az Instagramot vagy a sárgaborsó-főzeléket, egyik sem, kell mert vagy undorító nekem vagy nem tetszik vagy hülyeségnek tartom. Azaz nyilván reklámmal csak azt lehet elérni, akiben megvan egy bizonyos alap.

De itt propagandáról van szó. Kb. mintha azt sugallná a propaganda, hogy elmaradott bunkó mindenki, aki szerint rossz íze van a sárgaborsó-főzeléknek és megbélyegeznék azt, aki nyíltan kimondaná, hogy ez szar étel.

Csináljátok, homokozzatok, nem bűncselekmény - s ezt támogatom, nem helyes ha azállam ebbe beleszól, igenis joga van mindenkinek a rosszra is -, de ne akarjatok a társadalomra mászni.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:39:15

@Saxonus Petrus: Ez mind szép és jó, de ha filozófiai szempontból (is?) ennyire esetleges annak a megragadása, hogy egy adott jelenség, viselkedési pattern „természetes”-e vagy nem, akkor hogy van gatyánk ennyire magabiztosan kijelenteni a homoszexualitásról, hogy nem az?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:41:40

@kesztió:

Volt az egyetemen Havannában egy vak évfolyamtársam. Vaknak született. Azt állította, hogy neki teljes az élete, semmi sem hiányzik, nincs problémája egy szál se. Persze mivel eleve nem tudta mi az a látás, így azt sem tudta, hogy minek van híján. S tényleg: a botjával képes volt ugyanolyan gyorsan le- és felmenni a lépcsőn, mint egy látó. S a kis gépével olyan jegyzeteket készített az előadásokról, hogy sokszor ő segített a látó hallgatónak felkészülni vzisgára. Ezek szerint a vakság természetes állapot?

Ugyanez az olvtárssal. Ő homokos volt mindig, neki ez a természetes állapot. Nyilván nem érez gondot ezzel. De ugye nem a homoszexualitás a természetes állapot?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:46:34

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Nézd, ha te elfogadod, hogy kurvára nem tetszik bár, de jó lenne az ugyanolyan neműek házasságát legalizálni, mert pl. túl sok embernek javulna tőle az életminősége és a többségnek aránytalanuk kicsi árat kellene fizetni ezért (pont, ahogy a magyar nyelvi jogokkal van Romániában),

Akkor én is el tudnám fogadni, hogy számodra idegen a dolog, helyteleníted, de értékelném, hogy tettél egy nemes, önfeláldozó gesztust. Sőt, az ellen sem lenne kifogásom, ha minden fórumon hangoztatnád, hogy annak ellenére, hogy rábólintottál, továbbra sem értesz vele egyet, aberráns dolognak tartod stb.

Mert liberális vagyok.

Mostmár kapis?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:47:36

@Saxonus Petrus: Hát nekem nagyon ez jött le. De kíváncsian hallgatlak.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:49:48

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ugyan már, ezzel a logikával abnormális dolog, hogy nincsen abszolút hallásom. Vagy hogy nem tudok emlékezetből lerajzolni egy katedrálist a legapróbb részletekig (mondjuk egyébként sem).

ziggystardust 2013.06.11. 19:54:37

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Nem tudom, ki akar rámászni a társadalomra, de az biztos, hogy jelenleg a társadalom mászik ránk. Most az a helyzet, hogy szerte az országban homoszexuális fiatalok tízezreiből lesznek - többek közt az ilyen írások hatására - mentális betegek. Azt a tévképzetet erősítik meg, hogy bennük van a hiba; "ki tudnak gyógyulni", ha elnyomják magukban. Tudod, mi lesz a vége? Huszonévesen belehajszolják magukat egy alibiházasságba, esetleg születik néhány gyerek, majd egyszer csak szétesik a család. Általában azért, mert a homoszexuális férfi/nő már nem tudja tovább kínozni magát. A feleség csendben szenved. A gyerekek az egészből annyit érzékelnek, hogy ez minden, csak nem egy egészséges család. Tessék, máris lett három-négy lelkileg megnyomorított emberünk! Persze ha a születési statisztikák javítása a cél, vidám jelenség az egész.
Ezekről a történetekről azért nem olvasol, mert az érintettek rettegnek a közvélemény rosszindulatától. Azok az emberek, akik megtiszteltek a bizalmukkal, főleg faluról származnak. Az ottani közegekben az őszinteség egyenlő lenne egy öngyilkossággal. Az egész egy ördögi kör.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:56:55

@Saxonus Petrus: Ember, ne csináld már! Nem lételméleti és ismeretelméleti okoskodások alapján fogjuk eldönteni, hogy „jó”-e a homoszexualitás vagy sem!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 20:03:09

@kesztió:

A házasság per definitionem ellenkenző neműek kapcsolata. Kiterjeszteni értelmetlenség. Ezen az alapon legyen pl. egy kft tagjainak a kapcsolatának a neve is házasság. Miért? Mert kedvelik, szeretik egymást. Miért ne adjuk meg a kft-alapítóknak a házasság intézményét?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 20:08:12

@ziggystardust:

Ez nem indok. Ismerek olyat férfit, akinek az a vágya, hogy szex előtt a felesége öltözzön ápolónőnek, de nem meri ezt elmondani a nőnek, mert szégyelli. Ez egy lelki teher? Na és? Vagy ne csinálja, vagy mondja meg a nőnek, vagy válljon el és keressen olyan nőt, aki ezt szereti.

Az hogy sok homokos érzi, hogy beteg, nem baj, hanem jó. Egybként pedig léteznek ex-homokos alapítványok, melyek sikerekről számolnak be a homoszexualitásról való leszoktatás terén. A legtöbb ilyen szervezetet volt, kigyógyult homokosok hozták létre.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 20:12:29

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Erőst nem érted.
A házasság nem csak – sőt, nem főleg – egy szimbolikus aktus („egy papír”, ahogy szokás mondani), hanem egy komoly társadalmi szerződés, jogokkal, kötelességekkel.

SEMMILYEN MÁS együttélési forma nem adja meg azt a jogi védelmet a családnak (legyen az heteró vagy homo), amit a házasság.

És ha vagy annyira cinikus, hogy javasold a homóknak, hogy kössenek közjegyző előtt minden apróságra kiterjedő „házassági szerződést”, akkor neked is szeretettel ajánlom, hogy csinálj te is házasság előtti szerződést, ahogy a gazdagok a fiatal macákkal szokták, hogy érezd, mennyire megalázó a fíling.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 20:17:33

@kesztió:

Élettársi kapcsolat. Persze azt is ki kell terjeszteni, hogy lehessen több nő is egy férfinek, meg hasonlók.

Egyébként meg furcsa a kettős mérce. Az USÁ-ban pár államban van homokos "házasság", viszont a többnejűség bűncselekmény. Hogyan van ez?

ziggystardust 2013.06.11. 20:24:23

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Fétist hasonlítasz egy szexuális orientációhoz. Ezután végképp nem várok el tőled semmilyen alapszintű empátiát, de azért nézd csak meg ezt az ún. ex-homokos alapítványokról: www.youtube.com/watch?v=aDiYeJ_bsQo
Én sírtam rajta, te nem fogod érteni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 20:30:55

@ziggystardust:

Miben más egy fétis?

Képzeld mekkor teher egy olyan fétis, mely undort vagy röhejt kelt. Mert ne az általános és a közvelemény által valamennyire elfogadott fétisekre kell csak gondolni, mint pl. szadomazók, hajfétis, ápolónő-fétis, lábfétis, stb.

ziggystardust 2013.06.11. 20:38:13

A nem a vonzalom alapvető tárgya. A fétiseknek csak szexuális tartalma van, érzelmi nincs. Jellemző, hogy én eddig egyszer sem hoztam szóba a szexuális aktust, pedig állítólag csak azon jár az agyam.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 20:56:03

@kesztió: A cselekedetek jó/rossz voltáról csak az objektív valósághoz viszonyítva van értelme beszélni. Különben bármely oldal részéről csak szubjektív vélemények állnak egymással szemben. Akkor pedig nincs dialógus, csak táborerősítés és érdekérvényesítés.

Az objektív erkölcsnek az objektív metafizikán kell alapulnia.

ensigma 2013.06.11. 21:32:48

@dobray:

UNALMAS

Már bocsánat, de a mandiner, a konzervatórium és az egész kerdem blog lassan átalakulhat egy meleg magazinná, amennyit foglalkoznak totál feleslegesen ezzel a témával.

Miért nem írnak a piréz kultúráról vagy a csillámfa*lámák emancipációjáról inkább?

Hasonlóan releváns kérdés.

Az (elfojtott látens) homoszexuális kommentelőket sajnálom, de inkább otthon a négy fal között éljék ki az öngyűlöletüket.

Mo.-n legmagasabb, alkotmányos szinten van kizárva a melegházasság (helyes), az ultraliberálisokon, néhány szerencsétlenül eltévedt melegjogi aktivistán és a fundamentalista keresztény cikkírón kívül senkit nem érdekel a téma.

Vannak ennél fontosabb ügyeink is.

Az ócska gender szociológia, az ikerkutatások tévtudományos baromságok, amik semmit sem magyaráznak meg.

Ha választás kérdése volna, akkor nem lennének buzik, mert mindenki alapvetően heteroszexuális családban élne gyerekekkel, csak hát ugye nekik ez nem jön össze.

A cikkíró által citált "pszichiáterek" áltudományos kóklerek, az ex-gay terápiák ('70-es, '80-as évek Amerikája) annyit értek el, hogy a páciensek többsége impotens, öngyűlölő és depressziós lett, jelentős részük öngyilkos is.

Akin pedig segített, azok nem melegek voltak, hanem biszexuálisok.

Ennyi.

ziggystardust 2013.06.11. 21:52:21

@ensigma: Mindennél mindig van fontosabb ügy. Egy több százezreket érintő emberi jogi kérdés elég fontos. Készülj rá, hogy az elkövetkezendő években még több diskurzus fog folyni a témáról, még szélesebb rétegek közt. Az alkotmány nem a Biblia, ez a passzus is csak másfél éve olvasható benne.
Azt viszont továbbra sem tudom megérteni, hogy miért éppen Franciaország kapta a lőporos hordó szerepét, hiszen már Európán belül is a sokadik állam, ahol bevezették az azonos neműek házasságát.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 21:53:24

@Saxonus Petrus: És hol keressük azt az ún. objektív valóságot, ha mindkettőnknek komoly, bejáratott megsimerési és értelmezési stratégiák állnak a tendelkezésünkre, és mégis olyan alapvető kérdésekben sem tudunk megegyezni, hogy van-e Isten vagy nincs, van-e testtől független lélek vagy nincs stb.

Ha nem elméletek, „munkahipotézisek” útján próbáljuk modellenzi a valóságot, el vagyunk veszve.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 22:30:43

@kesztió: A kérdés az-e, hogy az emberi gondolkodás képes-e a valóságot megismerni vagy sem. Illetve ez visszaigazolható, s ha igen, mennyiben. :)

Szindbad 2013.06.12. 07:14:46

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: ezt én sem értem, bakker. Azt sem értem, hogy miért kell annyira ragaszkodni a házasság szimbolikus tartalmahoz, miközben a jelentése, a valóságtartalma a nagy arányú válás, konfliktusok, törések, vak komondorokon való átesések. Miért problémás, ha ezek után már a buzihazassagot is beleértjük?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 07:57:53

@Saxonus Petrus: Értelmesebb kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme arról a valóságról beszélni, amelyik inherens módon túl van a megismerési lehetőségeinken (nemcsak a közvetlen vagy közvetett tapasztalatról beszélek, hanem a logikai úton „megtapasztalható” valóságról is). És ezen a ponton megint oda lyukadunk ki, hogy ennyire gyakorlati problémára, mint a homoszexualitás, hiba lenne túlságosan elméleti, a világ megismerési lehetőségeit súroló módszerekre alapuló választ adni. :D

Saxonus Petrus 2013.06.12. 08:11:02

@Szindbad: Bocsánat, nem tisztáztuk, milyen ismereteink vannak inherens módon a megismerhetőségi határainkon belül.

Hogy egy cselekedet (ami egy lényt lehetőségből [potentia] ténylegességbe [actus] visz át, azaz valami "célba") jó-e vagy rossz-e, erről van értelme vitázni. Ugyanis, ha ennek eleve tagadjuk a megismerhetőségét, akkor semmi sem jó vagy rossz, és ez totális káoszhoz, anarchiához vezet. Azaz céltalan minden cselekedet, és nincs értelme semmit az égvilágon szankcionálni.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 08:12:16

@Saxonus Petrus: Azaz nem rossz a homoszexuális kopuláció nem-házasságnak tartása. Ebből következőleg meg a vita is, és az is, hogy küzdenek a "jogkiterjesztésért", mivel abszolút közömbös (céltalan), hogy kiterjesztjük-e, vagy sem.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 08:59:48

@kesztió: Bocsánat, nem tisztáztuk, milyen ismereteink vannak inherens módon a megismerhetőségi határainkon belül.

Hogy egy cselekedet (ami egy lényt lehetőségből [potentia] ténylegességbe [actus] visz át, azaz valami "célba") jó-e vagy rossz-e, erről van értelme vitázni. Ugyanis, ha ennek eleve tagadjuk a megismerhetőségét, akkor semmi sem jó vagy rossz, és ez totális káoszhoz, anarchiához vezet. Azaz céltalan minden cselekedet, és nincs értelme semmit az égvilágon szankcionálni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.12. 09:00:25

@Szindbad:

Az, hogy van rossz házasság nem ok a házasság eltörlésére. Ez abszurd maximalista hozzáállás.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 09:11:27

@Saxonus Petrus: Gondolom, te hiszel valamiféle a priori kritériumokban, melyek abszolút módon eldönthetik egy cselekedet jó vagy rossz voltát.

Holott én úgy tanultam, hogy egy cselekedet jó vagy rossz voltáról csakis a társadalmi kontextus keretén belül van értelme beszélni.* És micsoda elképesztő egybeesés, ugye, hogy a saját józan paraszti mérnöki agyam is pontosan így gondolja helyesnek.

_________
* VIGYÁZAT! Nem arról beszélek, hogy az illető társadalom milyen erkölcsi elbírálás alá helyezi az illető cselekedetet, az emberevés például elítélendő akkor is, ha a „hagyományok”, a közfelfogás ezt lehetővé teszik, holott lenne alternatív mód a táplálkozásra. De más a helyzet mondjuk egy olyan bolygón, ahol saját társad elfogyasztásán kívül egyszerűen nincs más táplálkozási lehetőség.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 09:36:07

@kesztió:

"Gondolom, te hiszel valamiféle a priori kritériumokban, melyek abszolút módon eldönthetik egy cselekedet jó vagy rossz voltát."

Nem, nem "hiszek" ilyenben előzetesen. Hisz nem adekvát az a tudatunk számára, hogy egy cselekedet jó vagy rossz. Azt kérdeztem, arra akartam terelni a beszélgetés, a dialógus fonalát, hogy vajh 'a posteriori' biztos következtetésre juthatunk-e.

Vagyis:

1.) Van-e objektív erkölcsi igazság (metafizikai szint).
2.) Ez megismerhető-e az emberi értelem számára (ismeretelméleti szint).

"Holott én úgy tanultam, hogy egy cselekedet jó vagy rossz voltáról csakis a társadalmi kontextus keretén belül van értelme beszélni.* És micsoda elképesztő egybeesés, ugye, hogy a saját józan paraszti mérnöki agyam is pontosan így gondolja helyesnek."

Józan paraszti ésszel akkor egyedül jogi szubjektivizmusnak van értelme, és igazából az dönti el, kinek nagyobb a propagandája.

_________
"* VIGYÁZAT! Nem arról beszélek, hogy az illető társadalom milyen erkölcsi elbírálás alá helyezi az illető cselekedetet, az emberevés például elítélendő akkor is, ha a „hagyományok”, a közfelfogás ezt lehetővé teszik, holott lenne alternatív mód a táplálkozásra. De más a helyzet mondjuk egy olyan bolygón, ahol saját társad elfogyasztásán kívül egyszerűen nincs más táplálkozási lehetőség."

Miért lenne elítélhető az emberevés? Ha végigviszed a logikai fonalad, nem tudod megindokolni. Itt önellentmondáshoz jutunk a "józan paraszti ész" szerint. A hasznos jó, vagy a gyönyörködtető jó vonalán lehet, hogy az adott individuumoknak, vagy közösségnek (közösségmegtartó erő révén) hasznos. Viszont kizártuk, hogy létezhet objektív erkölcsi jó (bonum morale), ami a szokásoktól, közmegegyezéstől, vélekedésektől független, s amit fölismerhetünk puszta eszünk segítségével.

Szindbad 2013.06.12. 09:37:14

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Semmiféle eltörlésről nincsen szó. Pont.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 09:48:53

@Saxonus Petrus: Nem, szerintem nincs objektív erkölcsi igazság.
De ez még nem zárja ki azt, hogy egy erkölcsi igazság ne lenne annál „magasabb rendű”, minél objektívebb és minél függetleníthetőbb az adott társadalmi kontextustól.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 09:53:45

@kesztió: Ha nincs, akkor épphogy kizárja. Azt mondtad, hogy egy adott társadalmi kontextus szülötte minden erkölcsi jó (bonum morale). Így abszolúte relatív. Ha egy másik társadalmi kontextus kiemeli abból (amiben épp te vagy), attól miért objektívebb?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 10:35:08

@Saxonus Petrus: Ugyan már. A „ne ölj” sokkal általánosabb, sokkal függetleníthetőbb bármilyen társadalmi kontextustól, mint pl. az, hogy ne mutatkozz fedetlen mellekkel nyilvános helyen.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 10:52:35

@kesztió: Egyáltalán nem. Csupán a "ne gyilkolj". Az, hogy kit tekintünk embernek (magzatot, más ethnikumú, vérségű embert, más társadalmi státuszú embert), vagy legitimen likvidálhatónak, szintén rengeteget változott, változik a történelemben.

A fedetlen mellek kérdéséről nem beszéltünk, és a témához nem tartozik szorosan.

Attól hogy általános, még szubjektív. 100 hülye sem tesz ki egy okosat. Attól mert valami statisztikailag általános, még nem biztos, hogy igaz.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 11:06:20

@Csehszlovák Kém: A "fejlődés" fogalma értelmetlen, ha nincs cél. Önerősítő szellemi szíverősítő, remélek hatott mint egy cvicsek. ;) Mi csak mosolygunk rajt'. A forradalmak fölszámolják a nyugati civilizációt hosszú távon. A forradalmárok is belepusztulnak, és jön helyettük az iszlám demográfiai győzelme.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 11:07:36

@Csehszlovák Kém: Jah, és a "kisebbfajta hiszti" kapcsán nézzük meg Franciaországot, a tüntetések mértékét... Kontra nagyságrendekkel nagyobb...

Saxonus Petrus 2013.06.12. 11:25:27

@Csehszlovák Kém: Ráadásul megint balos hazudozástól fröcsög a cikk. Kriminálstatisztikailag igazolt, hogy a felnőtt férfilakosságban előforduló pedofília aránya magasabb, mint a katolikus papokra ráfogott esetek száma (amik jelentős részéről kiderült, hogy nem igaz). Ráadásul a protestáns pásztorok és zsidó rabbik között magasabb az arány, csak erről sem írnak a hazudozó Csehszlovák Kémek. Így a cölibátus és a pedofília között nincs összefüggés.

A képmutatás netovábbja pedig az, hogy elfelejti azt is megemlíteni, hogy a pedofília a legliberálisabb egyházmegyékkel korrelációt mutatott mindenhol. Az már csak hab a tortán, hogy ezen esetek többsége pederasztia volt (azaz azonos neműek sérelmére történt pedofília), bizonyítva azt a szintén statisztikailag alátámasztott tézist, hogy a homoszexualitás, mint aberráció, általában más szexuális perverziót is gyakrabban bevonz.

N.B. ha annyira egyenlőségpárti vagy (bár az egyenlőség és az egyenlőtlenség sem abszolút érték a balos logika szerint elvileg gyakorlatilag persze nem) miért nem állsz ki a pederaszták mellett? Mi van, ha a gyermek beleegyezik? Hisz a család, a magántulajdon és az állam csak elnyomás eredménye, a szülőnek nincs semmiféle joga a gyermeke, mint individuum felett.

Logikát a forradalmon számon kérni persze felesleges. Hisz hazugságon alapszik mindegyik forradalom.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 11:31:58

@Saxonus Petrus: Nem értetted, mit írtam.
Csak egy hasonlatot hoztam fel, a ne ölj (vagy ne gyilkolj, de számomra legitimen likvidálható megszületett ember nincs, hacsak nem a saját kérésére történik) nyilvánvalóan „erősebb”, „általánosabb” maxima, mint az, hogy ne mutatkozz pucéron, mert kevésbé kötődik társadalmi kontextushoz. Ha ez nem megy át, nincs miről tovább vitatkozni.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 11:47:48

@kesztió: Nem igaz, mert az, hogy ki "ember" (akit tilos megölni), nagyon is változott társadalmi kontextus szerint. Így sok megölhető ember volt minden társadalomban, napjainkban is.

Átment, de ez még mindig nem érv, hogy igaz. Akkor nincs miről vitatkozni. Mert általánossá bármi válhat, ha nincs objektiválható és objektív mérce, érték.

Tehát megint ott vagyunk, ahol a part szakad.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 11:56:06

@Saxonus Petrus: És akkor mit javasolnál objektív mércének?

Saxonus Petrus 2013.06.12. 12:00:17

@kesztió: Először is meg kell bizonyosodnunk, hogy van-e objektív mérce, ami egybe esik azzal a kérdéssel, hogy az ember számára felismerhető a természetes ész fényénél, "hittekintély" nélkül.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 12:11:00

@Saxonus Petrus: Akármilyen „objektív” mércét konstruálsz, gyorsan találok egy ellenpéldát, azaz olyan társadalmi kontextust, ahol ez pont nem értékelhető objektív mércének.

Természetesen minél jobb az objektívnek nevezett mérce, annál nehezebb ellenpéldát találni. De mindig lehet.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 12:17:09

@kesztió: Bocsánat, azt kérdeztem, van-e objektív mérce, nem konstruált mérce, ami társadalmi kontextustól függetlenül igaz. Azaz filozófiailag megalapozott, biztosan igaz, függetlenül attól, hány ember fogadja el. Ahogy a 2X2=4 a természetes számok halmazán, ha egy ember sem hiszi és nem is követi azt.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 12:27:17

@Saxonus Petrus: Bár szeretném hinni, hogy van, szerintem egyértelműen nincs. Ami mondjuk nem jelenti azt, hogy ez az ideál nem közelíthető meg elfogadható mértékben.

Persze az a sors iróniája, hogy sohasem azon mércék felett van a vita, melyek közel állnak az objektív mérce idealizált fogalmához. Hanem azokon, melyek jobban függnek a társadalmi kontextustól, mint például az, amiről száznál több hozzászólás óta vitatkozunk.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.06.12. 12:31:34

hetivalasz.hu/itthon/visszafordithato-a-homoszexualitas-exkluziv-interju-a-neves-pszichiaterrel-64937/
Dogmává rögzült tézisekkel megy szembe egy amerikai pszichoterapeuta, Joseph J. Nicolosi Szégyen és kötődésvesztés címmel néhány hete hazánkban is megjelent kötete, amely azon homoszexuális emberek jogaiért áll ki, akik szeretnék „visszafordítani” nemi identitásukat. A magyar kiadáshoz Buda Béla írt utószót. Exkluzív interjúnk a magyar pszichiáterrel a holnap utcára kerülő Heti Válaszban.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 12:41:57

@kesztió: Jó, egyenlőre egyiket sem bizonyítottuk, de ez már érdekes, hogy szeretnél hinni benne, magyarra fordítva (nem akarlak kiforgatni), jó lenne, ha lenne ilyen.

Akkor már csak az áll előttünk, hogy bizonyítsuk az objektív (erkölcsi) természettörvény és természetjog létét. ;)

Saxonus Petrus 2013.06.12. 12:44:28

@dobray: Rütyütyűűű! Ebből mi lesz. :)

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 12:57:00

@dobray: Gyere, Dobray, következő lépesében szedjük már össze azokat a neves geofizikusokat és biológusokat, akik szerint minded kétséget kizáróan 5500 éves a földtörténet. :D

Hidd el, annyian vannak, hogy Dunát lehet rekeszteni velük és egyikük nagyobb doktor, mint a másik. Most komolyan ez lesz a vita színvonala, hogy kóklereket kötünk csokorba, pirosfehérzöld szalaggal?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 12:59:09

@Saxonus Petrus: Na, akkor most jön az izgalmas movement, hogy definiáljuk az objektív (erkölcsi) természettörvényt és a természetjogot. Vállalkozz rá, és én majd darabokra szedem, ha nem tetszik. :D

Saxonus Petrus 2013.06.12. 13:08:41

@kesztió: Ha nem tetszik, vagy ha logikailag nem igaz? :)

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2013.06.12. 13:53:02

"Az előző húsz évben végzett ikervizsgálatok (nyolc, az USA-tól Ausztráliáig, Skandinávián át) például épp arra jutottak, egymástól függetlenül, hogy a homoszexualitásnak nincs genetikai oka.

(Röviden: ha a homoszexualitásnak genetikai oka van, akkor nem szabadna, hogy legyen rá példa, hogy egy ikerpár egyik tagja meleg, a másik nem. Ezzel szemben a legmagasabb ilyen arányt megállapító, 2000-res, ausztrál Bailey-kutatás is arra jutott: ha egy egypetéjű ikerpár egyik tagja homoszexuális, akkor férfiak esetében csak 11, nők esetében csak 14 százalék az esély rá, hogy a másik is az.)"

Na ezért tiltanám be a bölcsészkarokat! A tanulmány azt cáfolta, hogy a genetika kizárólagos szerepet játszik a nemi identitásban.
A kutatás valójában igen magas korrelációt mutatott ki!

Ha azt vesszük, hogy 1/20ad esély van a buzulásra(, ennél alacsonyabb értéket szoktak mondani), akkor 0-ás korreláció esetén 5% kellett volna hogy szülessen. Ehhez képest ennek több mint a 2szerese lett az eredmény!

(A pontos számításoktól mindenkit megkímélnék, egyrészt mert a buziság szórását nem ismerem, de leginkább azért mert a valszám nekem is kettessel lett meg.)

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 13:58:40

@dobray: Amúgy, Dobray, nagyon komolyan mondom: hihetetlenül ellenszenves fráter vagy. És nem a homofóbiád miatt: liberális vagyok, felőlem mindenki azt gondol és mond, amit akar. Az a kifejezetten undorító, ahogy a fixációdat tűzzel-vassal, tényeken és emberi érzékenyégeken keresztülgyalogolva, akár áltudományos praktikákban utazó kóklelek népszerűsítésétől sem visszariadva próbálod erőltetni, nulla empátia nélkül.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 14:03:42

@TaTa86.: Ne látom be, hogy ez hol releváns. Attól, hogy például nem genetikai örökség, hanem méhen belüli vagy akár babakorban ért hatás váltja ki, még semmivel sem kerültünk közelebb Dobray azon fantazmagóriához, hogy esetleg „átnevelőtárborban” gyógyítani lehetne.

Amúgy el tudom képzelni, hogy a jóságos gyógyító doktor bácsi mennyire tudományos precizitással vizsgálta meg, hogy az „átnevelt” páciense esetleg ne lett volna startból biszexuális, csak úgy ni, a példa kedvéért.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2013.06.12. 14:19:14

@kesztió: Én csak javítottam egy hibát, nem szóltam hozzá a témához.

Ha a véleményemre vagy kíváncsi, szerintem ez is olyan mint pl a depresszió: a genetika hajlamosabbá tehet rá, onnantól kezdve pedig társadalmi behatások, illetve egyéni döntések következménye. Mint ilyet (lelki)betegségként kéne kezelni.
(Ez alatt nem direkt döntéseket értek: nem lesz attól valaki önmagában buzi, ha azt mondja, "én most leszopom ezt a f*szt", ahogy visszafelé sem igaz.)

A lényeg, hogy szerintem ez vmilyen defektus következménye, és ezért nem kamálom a büszkebuzi-mozgalmat és a buziházasságot sem. Mert nem a lényegre koncentrálnak, hanem etetik a trollt, amivel súlyosbítják a helyzetet. Én három buziról tudok, hármukra ez áll.

2013.08.13. 21:44:05

@Saxonus Petrus:

"Rütyütyűűű! Ebből mi lesz. :)"

Leginkább, hogy az Ex-Gay Movement is egy frankfurti kultúrmarxista zagyvalék. Joseph J. Nicolosi sajátos kultúrmarxista módon megy szembe az evolúciós pszichológia eredményeivel (vagyis "dogmává rögzült tézisekkel"). Az evolúciós pszichológiának amúgy sem könnyű manapság, hiszen egyszerre kezdi ki a Gender Studies a hagyományos férfi-női vonalon és az Ex-Gay Movement a hagyományos heteroszexuális-homoszexuális vonalon. De valószínűleg én nem haladok a (modern) korral és annak (ál)tudományos eredményeivel.

Az Ex-Gay ugyanakkor sokkal gusztustalanabb, mint a Gender Studies, mert míg az utóbbit, ha felszólítják, hogy adja ki a "tudományos" eredményeket igazoló dokumentumokat, legalább eleget tesz a kérésnek, az Ex-Gay EGYENES MEGTAGADJA azt (amit, mint tudományos kutatási mozgalom, nem tehetne meg igazából).

Mindenesetre nem csodálkozom Dobray-n (polgári nevén Szilvay Gergelyen), akinek zsebpénzt adó pártja a (neoliberális) FIDESZ és a(z ál) keresztény KDNP.

(Vicces, hogy Cseszlovák Kém és Dobray igazából ugyanazt a neoliberális hatalmat szolgálja, egymással szembe állva, más színű mezben. Ez nem is vicces, hanem ZSENIÁLIS!)


süti beállítások módosítása