Címkék: iszlám kereszténység házasság zsidóság melegházasság judaizmus polgárjogi mozgalom

xavierbongibault.jpgBiztos egy kalap alá vehető a zsidók nem zsidóval, a feketék fehérrel való házasságának tiltása a melegházasság nemlétével? Az érintettek másképp gondolják. Sőt: ateisták, marxisták és melegek közt is vannak a melegházasság ellen küzdők. A párizsi tüntetéseken például a melegházasság ellen demonstrált Jean Marc homoszexuális polgármester, Xavier Bongibault ateista homoszexuális (a melegházasság-ellenes melegek egyik prominens hangja, balra a képen) és Jean-Dominique Bunel humanitáriusjogi szakértő, akit két nő nevelt fel, és állítása szerint szenved az apa hiányától. 

„Az emberiséggel egyidős nemi irányultság mindig velünk volt, és velünk is lesz. Természetes dolog, igen, és ugyanolyan evolúciója van, mint más, korábban szintén előbb törvényekkel tiltott, majd a „többség ízlésére” hivatkozva korlátozott folyamatoknak. 47 éve oldotta fel az amerikai Legfelsőbb Bíróság a vegyes házasságokra vonatkozó tiltást, és 2010-ben a házasságkötések legalább 15 százaléka vegyes házasság volt, több mint kétszer annyi, mint 1980-ban. Igen, meg is csókolják egymást ezek a fekete-fehér párok, nyilvánosan is. Magyarországon az 1941. évi XV. törvénycikk még tilalmazta a zsidó és nem zsidó házasságát – ma már csak a legbeborultabb szélsőjobboldaliak tartják számon, hogy szerintük ki zsidó, és kivel szabadna házasodnia, kit csókolhat meg nyilvánosan”írja Ceglédi Zoltán a hvg.hu-n.

A Ceglédi által kritizált írás hangvétele valóban – hogy finoman fogalmazzak – erős volt. A HVG publicistája írásának többi állítására nem kívánok reagálni, ám a fent idézett bekezdésben jól hangzó, viszont hamis mítoszokat citál, nevezetesen: hogy a melegek „born that way”, és hogy ha egykoron tiltották a fajközi házasságot, akkor most ideje leállni a nemi identitáson alapuló „tiltással” (bár ez a „tiltás” rossz megfogalmazás, mivel csupán adminisztratív akadályokra utal, holott többről van szó).

Figyelemre méltónak tartom a melegházasság-pártiak azon törekvését, hogy a homoszexualitásról és a házasságról vallott klasszikus szemléletet az ellenkezőjére fordítsák. Eszerint a klasszikus alapállással ellentétben éppen hogy a házasság a társadalmilag és történelmileg fluid „műfaj”, míg a homoszexualitás a velünk élő, velünk született, mindig létezett, megmásíthatatlan beállítódás. Mondjuk ez elég érdekes azoktól, akik amúgy társadalmi nemekről és szabadon megválasztott nemi identitásról beszélnek. Az egész kérdéskörről itthon is a melegházasság franciaországi bevezetése kapcsán indult kisebb vita.

Born that way?

No de: anélkül, hogy azt állítanám, hogy a homoszexualitást úgymond teljesen szabadon választja a melegek többsége (bár vannak, akik divatból próbálják ki, de őket most hagyjuk), rá kell mutatnom: a tudomány jelen állása egyáltalán nem támasztja alá a „born that way” népszerű jelszavát. Sőt: éppen az ellenkezőjét látszik állítani (mindezt már megírta a Konzervatórium is, de ezek szerint kénytelenek vagyunk újra felhívni rá a figyelmet). Az előző húsz évben végzett ikervizsgálatok (nyolc, az USA-tól Ausztráliáig, Skandinávián át) például épp arra jutottak, egymástól függetlenül, hogy a homoszexualitásnak nincs genetikai oka. Még a 2002-es Bearman–Brueckner-kutatás is erre jutott, amit pedig melegpárti kutatók készítettek. (Röviden: ha a homoszexualitásnak genetikai oka van, akkor nem szabadna, hogy legyen rá példa, hogy egy ikerpár egyik tagja meleg, a másik nem. Ezzel szemben a legmagasabb ilyen arányt megállapító, 2000-res, ausztrál Bailey-kutatás is arra jutott: ha egy egypetéjű ikerpár egyik tagja homoszexuális, akkor férfiak esetében csak 11, nők esetében csak 14 százalék az esély rá, hogy a másik is az.)

Emellett rengeteg példát lehetne mondani rá, hogy a reparatív terápiának köszönhetően (amiről épp most jelentetett meg egy könyvet a Harmat kiadó) sokan újra heteroszexuálisok lettek azok közül, akik „unwanted same-sex attraction”-ben, azaz nem kívánt homoszexualitásban éltek. Hangsúlyozom: önként mentek terápiára, mindenféle kényszer nélkül, mert ők maguk nem voltak megelégedve homoszexualitásukkal. Nos, nekik a gender és a „válaszd meg a nemed” ideológiája alapján is joguk lenne mindehhez, az ilyen terápiát végző pszichiátereket azonban az LMBT-lobbi rendszerint megpróbálja ellehetetleníteni. Amúgy ha hihetünk egy bizonyos Dr. Neil Whiteheadnek, akkor a homoszexuálisok és biszexuálisok fele terápia nélkül is egyre inkább a heteroszexualitás felé orientálódik élete folyamán.

A mai, mainstream liberalizmus, miközben az egyéni szabadság bajnokának tartja magát, valamiért igyekszik mindenre genetikai okokat találni. Mint a Konzervatórium cikke is említette, már megtalálták az alkoholizmus és a játékszenvedély meg a pedofília génjét, most akkor ez felment a felelősség alól? Miközben az egyre nagyobb szabadságra törekszünk, ennek igazolására egyre inkább azt bizonygatjuk, hogy nem tehetünk semmiről, és mindenben determináltak vagyunk. Azaz: bye-bye, felelősség – és döntési szabadság. De ha számít is a genetika, pszichológia, akkor is egy vágy, attól még, hogy van, nem jó önmagában. Az erény és a jellem arról szól, hogy valamiként kontrollálni tudjuk vágyainkat (mindez tanulható), akár az alapvetően jóra irányuló vágyainkat is.

„Fajközi” házasság és melegházasság

De rátérve a fajközi házasság (interracial marriage) tiltásának párhuzamára, amelyet egyébként a TASZ blogja is felhozott már: ez a párhuzam hangzatos, ám téves. Egyrészt: a fajközi(pontosabban rasszközi) házasság tiltása újkori fejlemény. A melegházasságot senki nem „tiltotta be” korábban, hanem egyszerűen nem létezett. Nem kellett adminisztratíve betiltani. Annyira evidensnek vette mindenki a józan paraszti eszével, hogy házasság férfi és nő közt jön létre, hogy tiltani sem kellett, mert az ötlet fel sem merült.

Másrészt: valószínűleg maguk a zsidó vallás követői sem tartanák releváns párhuzamnak az 1941-es magyar törvényt. A zsidó vallás ugyanis pont ugyanúgy vélekedik a homoszexualitásról és a melegházasságról, mint a kereszténység: finoman szólva kritikusan. Elég csak a (volt) francia főrabbi álláspontjára utalni, aki részletesen kifejtette a francia vita kapcsán, hogy miért is ellenzi a melegházasságot (és ebből a szempontból lényegtelen, hogy plagizált-e). Most akkor ő egy platformra került a legbeborultabb szélsőjobbosokkal?

A zsidó, a keresztény és a muzulmán vallási ortodoxia egyenesen lehetetlennek tartja a melegek közti házasságot. Akkor is, ha az állam adminisztratíve-jogilag elismeri: ezt ezek a felfogások a házasság paródiájának tartják. 

Az „interracial marriage” megtiltói, legyen szó a feketék és fehérek közti házasságról Amerikában, vagy a zsidó-nem zsidó házasságról Németországban és Magyarországon, nem lehetetlennek tartották az ilyen házasságot, hanem nemkívánatosnak. Rosszul tették, nem lehet eléggé elítélni, de ez nem ugyanaz, mintha a dolog lehetetlen. Gyakran előfordult a századok folyamán, hogy különféle felekezetek sem örültek neki, ha tagjai más felekezetűvel keltek egybe. De az ilyen adminisztratív szokásjogi tiltások társadalmi-közösségi állapotunkra reagáltak, a melegházasságért való küzdelem azonban egy mélyebb, antropológiai valóságot tagad meg. A (klasszikus, tomista) természetjogi felfogás pedig mindenféle huszadik századi őrület előtt is úgy gondolta, hogy bármely (nem túl közeli rokon) nő és férfi közt létrejöhet házasság, függetlenül bőrszínétől, etnikumától, vallásától; de csak egy férfi és egy nő közt.

Annak meg aztán tényleg semmi köze ahhoz, hogy csak különneműek vagy azonos neműek is házasodhatnak-e, hogy mikor, melyik kultúrában a rokonság hanyadik fokáig tiltották a házasságot. Értem én, hogy ennek a hangoztatói (pl. a TASZ) ezzel is a házasság történeti relativitását szeretnék felmutatni, de ezzel végső soron, tulajdonképp azt állítják akarva-akaratlanul, hogy akár testvérek közt is lehetséges házasság (hiszen minden változó a relativitás felé mutat, tehát úgy értelmezzük, ahogy akarjuk). Pedig a rokonközi házasság tiltása (vagy lehetetlenségének felismerése) bizony a valóságra reflektál, hiába nem tudjuk pontosan meghatározni, csak nagyjából, hogy milyen fokú rokonok nem kelhetnek még egybe. Ajánlanám még esetleg annak hangoztatását, hogy történelmileg változott az is, hogy milyen rítusban adták össze a feleket; milyen kortól engedték házasodni az embereket, illetve hogy saját beleegyezésen vagy szülői választáson alapult a házasság, netalántán kellett hozzá tanú vagy nem; és persze a válás lehetősége, nehézsége is izé, történelmi változó.

Rokonsági fok, kor, nemzetiség, rassz, társadalmi státusz, stb - a házasság lehetőségét különféle korokban különféleképpen meghatározó változók különféle mélységben reagálnak emberi mivoltunkra. Egyes szempontok pusztán adminisztratív szinten; mások vallási szinten (rítus); társadalmi-közösségi szinten (tanúk); vagy biológiai-pszichológiai szinten, de úgy, hogy a határok nem egyértelműek (kor, rokonsági fok), de valahol a pozitív jog természetéből fakadóan határt kell húzni; az meg, hogy csak különneműek házasodhatnak, egy egyértelmű biológiai-pszichológiai, antropológiai határvonal felismerését mutatja. Az egyik szint történelmi változásai nem jelentik azt, hogy egy másik szintet is relativizálni lehet vele. Az, hogy csak különneműek házasodhatnak, az összes többi dimenziónál mélyebb kérdést érint, úgyhogy a többi dimenzió változásai nem relativizálják ezt a szintet, akár ideiglenes felbukkanások a történelemben (interracial marriage tiltása), akár egy felismert valóságra reagálnak nem pont ugyanolyan szabályozással (kor, rokonsági fok).

Az interracial marriage és a házasság különféle rokonsági fokig való tiltásának hangoztatói nem veszik észre, hogy lehet, hogy míg számos szempontból meghatározták a különféle kultúrák, hogy kiket engednek egybekelni, azonos neműeket soha nem adtak össze, s ez figyelemreméltó módon konstans időtől, tértől, kultúrától függetlenül. Ha mindezek a történelmileg valamelyest változó szempontok feljogosítanak minket az azonos neműek közti házasság bevezetésére, akkor ugyanilyen logikai alapon küzdhetnénk a testvérek vagy az özvegy szülők és gyermekei (fiú és anyja, lány és apja, de akár, ugye, lány és anyja, fiú és apja) közti házasságért is.

Polgárjogi mozgalom és melegjogi mozgalom

A melegházasság pártolóinak meggyőződése, hogy a különféle kisebbségek egyenlőségi törekvései lényegileg egy kalap alá vehetők, és csomagban kezelik őket, így ugyanolyanként beállítva a feketék polgárjogi küzdelmeit, a zsidó emancipációért küzdőket, a más nemzeti kisebbségek és a bevándorlók jogaiért dolgozók erőfeszítéseit és az LMBT-mozgalmat. Ez a csomag-szemlélet azonban téves. A nemzetiségi, vallási és életmód-kisebbségek törekvései nem vehetők egy kalap alá. (Kétségtelen, minden meleget meg kell illetnie és megilleti minden jog, ami másokat; például a különneművel kötött házasság joga; ám a melegházasság antropológiai abszurdum, így nem emberi jogok, nem demokrácia, nem konvenció, konszenzus, többségi akarat vagy kisebbségvédelem kérdése.)

A zsidó vallás melegházasság-ügyi álláspontjáról már volt szó. Ám az amerikai feketék sem vélekednek egyöntetűen úgy, hogy a polgárjogi küzdelemhez lehetne hasonlítani a melegjogi mozgalmat. A Zogby Analytics február 14-20 között kérdezett meg 1002 afroamerikait arról, hogy miként vélekednek a homoszexuálisok, leszbikusok, transzneműek, biszexuálisok jogairól. A válaszolók 55 százaléka utasította el, hogy az „LMBT-jogokért” való küzdelmet az amerikai feketék polgárjogi mozgalmának küzdelmével hasonlítsák össze, s ezt csak 28 tartotta összehasonlíthatónak a Martin Luther King nevével fémjelzett harccal. Puff neki.

Emellett a bevándorló vagy már Európában született muzulmánok sem támogatják a melegházasságot. Vallásos zsidók, muzulmánok és keresztények függetlenül attól, hogy kisebbséget vagy többséget alkotnak, egységesen ellenzik a melegházasságot. Mit kezd a minden, egyébként sui generis, különféle kisebbségek jogaiért küzdő emberijogász az ilyen esetekkel, amikor a különféle kisebbségek vannak „egymás ellen”? Emberijogi szempontból az ilyen vélemények intorelánsnak minősülnek, így pedig akár az intoleráns francia szélsőjobb vagy a német nácik is (védendő) kisebbségekként lehetnének felfoghatóak.

A további, érzelmi manipuláción alapuló, indulati eredetű beszólásokra (ne akard megmondani hogy ki házasodjon; miért lesz jobb a heteróknak, ha a melegek nem házasodhatnak; a melegeknek is joguk van a boldogsághoz; stb) a Mandinerre írt cikkem, illetve a Konzervatóriumnak a francia melegházassági törvénykezés kapcsán a témában írt két posztja (itt és itt) adja meg a válaszokat.

(A szerző nem tagja egy pártnak vagy ifjúsági egyesületének, így az IKSZ-nek sem.)

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:54:57

@Csehszlovák Kém: Nem egy körben mozogtok, oszt ennyi.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:55:32

@kesztió: Hol állítottam, hogy fajfenntartás a célja?

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:56:26

@kesztió: Honnét tudod, hogy nincsenek célok a természetben?

Saxonus Petrus 2013.06.11. 17:59:24

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Pontosan. Csehszlovák Kém ott ezt csinálja. Bolsi módon, töröl kitilt. Az ordenáré stílt is ő kezdte itt...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:03:00

@Saxonus Petrus:

Igen, ismerem. Bár kezdetben felvetett több érdekes témát, annyira szélsőséges, hogy még a jó meglátásainak is rossz reklámot csinál.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:05:40

@kesztió:

A megbélyegzés akkor gond, ha hatalommal párosul. Amerikai ismerősöm mesélte: manapság náluk egy antiszemita vagy négerellenes kiszólás bocsánatosabb bűn, mint a homofób vélemény.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:07:09

@kesztió:

"A homokosság pedig NORMÁLIS dolog, próbáld felfogni."

Nem az. Egy betegség. Genetikai hiba.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:16:25

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: és a vörös haj + fehér bőr, a balkezesség stb nem az, ugye. Meg az átlagosnál alacsonyabb növés. Bruhaha.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:19:39

@kesztió: Nem. De kérdeztem, kérlek előbb arra válaszolj.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:19:51

@kesztió:

Hát nem. A te logikád alapján a cukorbetegség sem betegség, hanem csak a hasnyálmirigy alternatív működése.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:20:42

@Saxonus Petrus: "Nem mondom meg, egyszerűen nem jön létre természete szerint a házasság, mivel nem teljesül a házasság elsődleges célja. Ennyi. Elbohóckodni lehet a homokosoknak a házasságot, attól az nem házasság természete szerint, hanem szodómia."

Ki mondja meg, mi a házasság elsődleges célja?

"Igen, kirekesztő vagyok, ahogy te is, csak te hipokrata vagy, mint minden hasonszőrű álintellektüel. A te szádból ezek bókok. Hál' Istennek nem az ilyen balosok mondják meg mi a jó és a rossz. Ráadásul nem is mondhatják meg, mivel tagadják az értékobjektiváció lehetőségét."

Ellentétben veled, én nem “cigányoztam”. Bár kulturális álkonzervatív-nacionalista-rasszista ellenforradalom játszódik le Magyarországon, szólok, mert innen jobban látszotok ott az Észak-Balkánon, a hátsó udvaron: vihar a biliben.

"Nem ismerem azt a közösséget. A statisztika leíró tudomány, az erkölcstan meg normatív tudomány. Nem azt írja le mi van, hanem azt, mi a jó."

A hagyományos családmodell válsága statisztikai tény! Statisztika tényekkel vitatkozni nem bölcs dolog, de megteheted.

"Mi az, hogy "modern világ", meg "meghaladta"? Ezek értelmezhetetlen szófosások egy habzó szájú balostól."

“Modern világ”, “meghaladta”: polgári jogegyenlőség, általános és titkos választási jog, polgári házasság, nők jogállása, feminizmus – szar ügy lehet 2013-ban ennyire retardáltnak lenni, hogy nem érted ezeket a fogalmakat, miközben internetezel, de ez már legyen a te kognitív disszonanciád.

"Mitől szerencsésebb rész? Parancsolgatsz ("folytatni kell"), ez bizony fascista beszédmód. Elhatárolódom tőled! :D"

Attól szerencsésebb, hogy pl. jó 70 éve nem történtek háborúk ezekben az országokban, történelmi ellentétek váltak együttműködéssé és a hozzád hasonló retardak is kevesebben vannak. Szerintem jó dolog ide tartozni, teljesen pozitív történet, büszke lehet rá Magyarország is, hogy ide tartozik!

"Nem szűkülünk. Téged zavar a mi véleményünk, azért vinnyogsz itt, minket ez zavar, de nem félek. A fóbia ugyanis félelmet jelent."

Elfelejtettél válaszolni a kérdésemre? Félsz? Figyelj, megismétlem: Téged zavarna, ha két meleg férfi csókolózik egy budapesti fürdőben?

"Megint fasiszta, autoriter módon kioktatsz te burzsoá. Nem tudom értelmezni a "orma" szót, mert kirekesztő. Magyarul cigánynak hívják a cigányt, nem romának. a "roma" embert jelent, én nem vagyok ember? A csehek sem "deutsch"-nak hívják csehül a németet. Ez megint reánk kényszerítendő balos beszédmód. negligáljuk természetesen."

Nemcsak a terminus technicusszal volt ám bajom, hanem, hogy általánosítottál! Persze, ezt nyilván észre sem veszed, így gondolkozol, amit azért már min. 70 éve hivatalosan meghaladott Európa. A roma szóról: így hívják magukat hivatalosan, ezt miért vonod kétségbe?

"Hol valóság az egyenlőség? Sehol... Egyenlő csak egyforma dolog lehet. Ontológiailag megbukik ez a hazudozásod. Ugyanolyan előjogok, gondolkodás-tiltás van a "legdemokratikusabb" államokban, így a Cseh Köztársaságban is. Te megint tiltani akarsz egy gondolkodásmódot. Csúnya fascista vagy. :D"

Ez a legnagyobb veletek, retardáltakkal: sajnos úgy nőttetek fel, hogy apa, anya, a templom és az iskola sem mutatta meg, mi a valódi egyenlőség, hogyan lehet a társadalom által kivetett emberekkel egyenlő bánásmóddal bánni. Szocializációd irgalmatlanul vegetative szinten lehet, amennyiben ezt életetek folyamán egyszer sem élted át.

"te vagy idomított csürhe, aki visszaböfögöd a frankfurti iskola orbitális kultúrmarxista álszociológiai hülyeségeit. Öntörvényű individuum? Megszabhatod, hová születsz, mikor halsz meg? Nem vagy mindenható... Nincs egyetlen öntörvényű individuum. ez a Csehszlovák Kém-szerű alakok "hamis tudata" csupán... Tényleg hívni kell azt a jó öreg csehszlovák mentőt."

Egy piliscsabai iskolába jártam és nem a frankfurti iskolába, de látom, ez nálad már valami fóbia, benne hagylak. Megszabhahatod természetesen mikor trollkodsz és mikor nem kevered a szezont a fazonnal, de a beléd indoktrinált béklyók – “nemzet”, “vallás” – mind rabbá tesznek és megakadályozzák társadalomtudományos tisztánlátásod.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:22:54

@Saxonus Petrus: Nézd, mint szkeptikus gondolkodó, én nem tudok biztosra semmit. Mérnökként munkahipotézisek alapján tervezek. Abszolút nem zárok ki semmiféle túlvilági hatalmat, transzcendens hipotéziseket, sőt, még azt sem állítom, hogy a világ biztosan leírható racionális eszközökkel.

DE.

Amíg a munkahipotéziseim
1) tűrhető mértékben összevágnak a valósággal,
2) az egyszerűbb pont olyan jól leírja, mint a bonyolultabb,

addig JOBB HÍJÁN a valósággal összevágó munkahipotéziseket tartom érvényeseknek és azokból is a kevésbé bonyolultakat.

Tehát értelemszerűen nem magyarázok célokat a jelenségekbe, ha ezek egyszerűbben, célok nélkül is magyarázhatóak. De mihelyt tarthatatlanná válik egy ilyen munkahipotézis, nem fogok habozni változtatni rajta, akár az istenhitet is beleértve.

Kielégítő az okfejtésem? :P

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:23:56

@kesztió: A példák alapján részben egyetértek, de a PC bizonyos túlzásainak jogos kritikája nem lehet egyenlő a PC semmibevételével, relativizálásával.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:32:03

@Csehszlovák Kém: Ki mondja meg, mi politikailag korrekt?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:35:40

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Lássuk akkor az átlagosnál jóval érzékenyebb, illetve fejlettebb elméleti, absztrakt gondolkozásra való képességet. Betegség, vagy nem? Mielőtt röhögnél egy jót a kérdésen, képzeld csak el az alanyuknak egy 500 évvel ezelőtti zsellérfaluban. Hótbiztos, hogy komoly „evolúciós hátránnyal” indulna: a sok sültparaszt mind őt piszkálná, hülyét csinálnának belőle, ellehetetlenítenék az életét. Nem lennének utódai, mert kinek kell ilyen lúzer, ugye.
Akkor hát tekintsük betegségnek, vagy nem? :P

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:38:02

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Nem bűncselekmény a homophobia, hanem egy primitive magatartásforma, nagyjából ugyanolyan, mintha az asztal közepére szarnál a wc helyett. Egy ilyenért ugyanúgy kibasználak az éttermemből a picsába, mintha homofób megjegyzéseket tennél a vendégek előtt. Ez van, tanulj meg viselkedni.
Igen. Mivel a homszexualitás normális jelenség.

Szerintem pedig arról van szó, hogy aki akar, annak toleráljuk érzéseit, ha meg szeretne házasodni egy azonosneművel, tegye. Neked ez miben jelentene problémát a személyes életedben, ott Szófiában? A dobray-bejegyzés és a kommentözön azt mutatja, h vannak itt emberek, akik nem tudják elfogadni más ember házasságát, csak mert azonos nevűvel szeretné azt tenni, azaz kirekesztő módon gondolkodóak. Miért? Erre nem az a megoldás, hogy elkezdem a PC-t, meg a “balos beszédet” fikázni, meg nekimenni a megváltoztathatatlannak, hanem egy kicsit utánaolvasok a témának, művelődök és ha valóban érdekel a téma, és nem csak valami rövidtávú politikai penzumról van szó (igen, ez rád vonatkozik, dobray!), akkor elmegyek melegek közé és beszélgetek velük, megkérdezem a véleményük. Esetleg ők hogyan látják.
De nem bazmeg, ti olyan suttyóak vagytok, mint egy alsókubini hegyi szlovák, aki életében nem látott még magyart, de felmegy a netre, és ír egy magyarellenes publit, majd szól a retard haverjainak lehet jönni trollkodni.

Na mára végeztem veletek, szaháziak.

ziggystardust 2013.06.11. 18:38:04

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
Most döntsétek már el, hogy genetikai hiba vagy "eltévelyedés", basszus! :D
A jobbikosoknak legalább valamennyire következetes az érvrendszere a "dögöljetek meg" axiómával, de rajtatok csak a önellentmondásos vergődést látni. :D
Nem lenne egyszerűbb kertelés nélkül leírnotok, hogy intoleráns tahók vagytok, akiknek ez az egész magas, és legszívesebben ott basznátok ki velünk, ahol lehet? Akkor legalább tudnánk, hányadán állunk. :DD

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:40:26

@Csehszlovák Kém:

"Ki mondja meg, mi a házasság elsődleges célja?"

Erről épp egy intelligens emberrel eszmét cserélek.

"Ellentétben veled, én nem “cigányoztam”. Bár kulturális álkonzervatív-nacionalista-rasszista ellenforradalom játszódik le Magyarországon, szólok, mert innen jobban látszotok ott az Észak-Balkánon, a hátsó udvaron: vihar a biliben."

Te meg "balkánoztál". Csúnya előítéletes, brühühü...

"A hagyományos családmodell válsága statisztikai tény! Statisztika tényekkel vitatkozni nem bölcs dolog, de megteheted."

Nem, a társadalom válsága statisztikai tény. A hagyományos családokban több gyermek születik, demográfiailag hosszú távon az úgyis a győztes.

"“Modern világ”, “meghaladta”: polgári jogegyenlőség, általános és titkos választási jog, polgári házasság, nők jogállása, feminizmus – szar ügy lehet 2013-ban ennyire retardáltnak lenni, hogy nem érted ezeket a fogalmakat, miközben internetezel, de ez már legyen a te kognitív disszonanciád."

Összekevered a technikai fejlettséget valamiféle hamis modernizmussal, mint haladásmániás ideológiával. Ügyes csúszós lejtőzés...

"Attól szerencsésebb, hogy pl. jó 70 éve nem történtek háborúk ezekben az országokban, történelmi ellentétek váltak együttműködéssé és a hozzád hasonló retardak is kevesebben vannak. Szerintem jó dolog ide tartozni, teljesen pozitív történet, büszke lehet rá Magyarország is, hogy ide tartozik!"

Majd fognak, pontosan a multikulti miatt...

"Elfelejtettél válaszolni a kérdésemre? Félsz? Figyelj, megismétlem: Téged zavarna, ha két meleg férfi csókolózik egy budapesti fürdőben?"

És ha zavar, akkor mi van?

"Nemcsak a terminus technicusszal volt ám bajom, hanem, hogy általánosítottál! Persze, ezt nyilván észre sem veszed, így gondolkozol, amit azért már min. 70 éve hivatalosan meghaladott Európa. A roma szóról: így hívják magukat hivatalosan, ezt miért vonod kétségbe?"

Te is általánosítasz rengetegszer. Megint hipokrata vagy. A cigányok egy része hívja magát romának, egy részük szintónak, vagy szintinek hívja magát és sértő rájuk nézve a roma szó. Megint ez a "meghaladott Európa" c. demagógia: azonosítod az Európát szétrohasztó ideológiádat Európával.

"Ez a legnagyobb veletek, retardáltakkal: sajnos úgy nőttetek fel, hogy apa, anya, a templom és az iskola sem mutatta meg, mi a valódi egyenlőség, hogyan lehet a társadalom által kivetett emberekkel egyenlő bánásmóddal bánni. Szocializációd irgalmatlanul vegetative szinten lehet, amennyiben ezt életetek folyamán egyszer sem élted át."

Ezt a valóság sehol sem mutatta meg, az a gond. Megint nem érdekelnek a frankfurti kolbászos címkézéseid, mert tévesek. Csak örömöt jelent érvképtelen köpködésed. Igazolja, hogy világnézeted téveszme.

"Egy piliscsabai iskolába jártam és nem a frankfurti iskolába, de látom, ez nálad már valami fóbia, benne hagylak. Megszabhahatod természetesen mikor trollkodsz és mikor nem kevered a szezont a fazonnal, de a beléd indoktrinált béklyók – “nemzet”, “vallás” – mind rabbá tesznek és megakadályozzák társadalomtudományos tisztánlátásod."

A frankfurti iskola egy ideológiai kör (nagyon jól tudod, miről beszélek), aminek téveszméit jórészt te is osztod, és ide visszaböfögöd, miközben díszítő jelzőket aggatsz reánk. A beléd indoktrinált kultúrmarxista béklyók mind-mind rabbá tesznek és megakadályozzák társadalomtudományos tisztánlátásod Csehszlovák Seggecském. :)

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:44:13

@kesztió:

"Nézd, mint szkeptikus gondolkodó, én nem tudok biztosra semmit." Mérnökként

Köszönöm a válaszod, akkor nem tudhatod azt sem, hogy a cél a létviszonyok része-e vagy sem.

"Munkahipotézisek alapján tervezek. Abszolút nem zárok ki semmiféle túlvilági hatalmat, transzcendens hipotéziseket, sőt, még azt sem állítom, hogy a világ biztosan leírható racionális eszközökkel."

Ez világos.

DE.

"Amíg a munkahipotéziseim
1) tűrhető mértékben összevágnak a valósággal,
2) az egyszerűbb pont olyan jól leírja, mint a bonyolultabb,

addig JOBB HÍJÁN a valósággal összevágó munkahipotéziseket tartom érvényeseknek és azokból is a kevésbé bonyolultakat."

De hogyan lehetsz biztos abban, hogy munkahipotézised a világgal összevág?

"Tehát értelemszerűen nem magyarázok célokat a jelenségekbe, ha ezek egyszerűbben, célok nélkül is magyarázhatóak. De mihelyt tarthatatlanná válik egy ilyen munkahipotézis, nem fogok habozni változtatni rajta, akár az istenhitet is beleértve."

Még senki sem magyarázott bele célt a jelenségekbe, mivel még nem bizonyítottuk azt sem, hogy célja lehet-e, ha van megismerhető-e. Belemagyarázásnál még nem tartunk. :)

"Kielégítő az okfejtésem? :P"

Majdnem.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:49:13

@Saxonus Petrus: Az, h ki a rab az ott eldől, h téged zavar két meleg csókja, engem nem, te nem engedélyeznéd a melegházasságot, én igen, te megtiltanád egy meleg házaspár gyerekvállalását, én nem.

Félsz, mert beléd nevelték a pánikot és az intoleranciát és képtelen vagy feldolgozni a beléd indoktrinált matrix és a való világ közötti nem is csekély különbségeket.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.11. 18:51:30

@Saxonus Petrus: Ami pedig a frankfurti iskolázó-fóbiád illeti: lehet szépen megcáfolni állításaim oszt majd meglátjuk mennyire "rádaggatott téveszmék" vagy fején talált szög.

Dotoho!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:51:36

@ziggystardust:

Én személyesen liberális keresztény vagyok, nem vagyok se Jobbik-, se Fidesz-KDNP-szimpatizáns. Sokan balosnak mondanak, bár persze jobbos vagyok, jobbos liberális, de ma Magyarországon ez baloldalnak minősül.

S nem akarok senkivel kibaszni. Sőt nagyon toleráns vagyok. Toleránsnak lenni annyit jelent, mint eltűrni azt, amit elutasítok. Ha arról van szó, hogy lehessen-e homokbüszkeség-menetet tartani, igen, lehessen, mert ez része a szabadságnak, s nem számít, hogy semmiben sem értek egyet e menetek eszmei hátterével. Ha megvernek valakit, mert homokos, akkor azt elítélem. DE nehogy már át kelljen vennem a homokos értékrendet! Nem veszem át, sőt károsnak tartom, s e véleményemre UGYANOLYAN jogom van, mint a homoklobbinak az ő saját véleményére.

S én tisztelem az ellenvéleményt. Pl. nem jut eszembe, hogy valaki tahónak nevezzek, csak azért, mert nekem nem tetsző állásponton van.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:53:01

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Csak finoman jelezni próbáltam, hogy az, amit magabiztosan titulálunk betegségnek, rendellenességnek, valójában mennyire függ a társadalmi kontextustól, kultúrafüggő megítéléstől.

És a kurva jó példámat, a vörös hajú, nagyon fehér, szeplős bőrű személyeket valahogy ignorálod. Pedig van egy ilyen jó ismerősöm, pokol számára az élet, nyáron nagy karimájú kalap nélkül nem mehet ki az utcára, napsütéses időben csak felöltözve (!) tud fürödni, stb. Pedig nőben az ilyen lángvörös, márványbőrű, szeplős jelenések még vonzóak is, kifejezetten szexinek számítanak, buknak rájuk a férfiak rendesen.

Na, betegség, deviancia, aberráció? Vagy csak egyszerűen MÁSAK?
NOS?!!

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 18:54:38

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: És azzal, hogy holnaptól NEM TILOS az egyneműek házassága, milyen értékrendet is kényszerítettek rád? Te, mint keresztény heteró, mitől lesz más az életed, milyen értékrendet nem tudsz többé követni?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 18:55:56

@Csehszlovák Kém:

A homofóbia normális jelenség, a homoszexualitás nem az. Egy nem-normális jelenség elutasítása pedig mindig normális.

Persze nem megyek a homokos bárba ordítani, hogy nincs igazuk, mint ahogy vendégségben sem szólok hogy szar az ebéd. De ez más ügy.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:56:15

@Csehszlovák Kém:

Megint mellékotyogsz.

"Az, h ki a rab az ott eldől, h téged zavar két meleg csókja, engem nem, te nem"

Ez nem rabság kérdése. Miért dőlne el? Hol van erre objektív mérce?

"Engedélyeznéd a melegházasságot, én igen, te megtiltanád egy meleg házaspár gyerekvállalását, én nem."

Nem tudom engedélyezni, mivel létre sem jöhet két homokos között a házasság. Ennyi. (Csak zárójelben jegyzem meg, valakivel erről elkezdtünk egy értelmes párbeszédet. Aki nem a személyeskedésben merül ki. Úgy látszik, uraságod erre a szintre képtelen felnőni.)

Félsz, mert beléd nevelték a pánikot és az intoleranciát és képtelen vagy feldolgozni a beléd indoktrinált matrix és a való világ közötti nem is csekély különbségeket.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:57:23

@Csehszlovák Kém: Idáig nem érveltél, csak kijelentettél: hogy ez haladó, ez nem, ez rossz, ez jó, te ilyen vagy, én meg bezzeg ilyen.

Mi ez, ha nem autoriter fasizmus (a lá Adorno)?

Saxonus Petrus 2013.06.11. 18:59:07

@Csehszlovák Kém:

Megint az unalmas Adorno lemez és belemagyarázás.

"Félsz, mert beléd nevelték a pánikot és az intoleranciát és képtelen vagy feldolgozni a beléd indoktrinált matrix és a való világ közötti nem is csekély különbségeket."

Semmilyen pánikot nem neveltek belém. Ez a te indoktrinált balos címkéző gagyi, lejárt mátrixod, aminek semmi köze sincs a való világhoz. Beteges shaming language és semmi több. Érvénye nulla.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:00:13

@Csehszlovák Kém:

Azonos neműek csak akkor tudnak egymással megházasodni, ha előtte kiforgatjuk a házasság szó jelentését. Az azonban már nem lesz házasság.

Nagyszerű narancsszörpöt lehet készíteni citromból is,ha előtte törvényt hozzunk arról, hogy a citrom ezentúl narancs. De minek ilyen "narancsszörp"?

ziggystardust 2013.06.11. 19:11:22

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ha betegnek nevezel, nem fogom megválogatni a hangnemem. Aki pedig bármilyen kontextusban "homokos értékrendet" emleget - akármit is jelentsen ez -, arra nem pazarlok racionális érveket. Disznók elé gyöngyöt ugyebár.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:14:01

@kesztió:

Engem személyesen nem érint, igyekeztem autonóm értékrendet kialakítani, s nem tudnak zavarni a külső hülyeségek. Nekem a fekete fekete akkor is, ha törvény mondja ki, hogy fehér. Azaz személyként, egyénként nem érdekel az egész, éntőlem pedofil és zoofil "házasság" is lehet holnaptól és törvényes lehet árvagyerekek kecskék általi örökbefogadása. Viszont nem csak egyén vagyok, hanem polgár is, a társadalom tagja, így kötelességem megpróbálni befolyásolni a társadalmi folyamatokat. Akkor is kötelességem ez, ha vesztes ügyet képviselek. Ugyanis az igazság nem demokrácia kérdése, azaz hiába szavazza meg a nép, hogy a fekete az fehér, attól még az fekete marad. Én a magam részéről a nekem nem tetsző jogszabályokat nem ismerem el: bojkottálom őket vagy kijátszom őket, ha túl nagy a kényszer. De amíg lehet, igyekszem, hogy ne szülessenek rossz jogszabályok.

Pl. tudom: bár jelenleg csak 7 EU-államban van homokos "házasság", 15 éven belül - ha nem omlik addig össze az egész fasiszta-marxista tákolmány - lesz mind a 27 tagállamban, mert ki lesz kényszerítve felülről. De ez engem nem érdekel. Azt is tudom, hogy egyre növekednek fognak a támadások a kereszténység ellen minden oldalról, dehát ezt előre tudtuk. A világ egyre inkább Sátán hatalmában áll. A harcot pedig sosem szabad feladni, ha igaz ügyrpl van szó, akkor sem, ha nincs esélyünk győzni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:20:41

@ziggystardust:

Pedig neked is jobb lenne belátnod, hogy beteg vagy. Nem jó a homokba dugni a fejedet. Én is évekig úgy voltam, hogy nem szedek gyógyszert, tudomást sem veszek a cukorbetegségemről, de ahogy öregedtem, egyre nehezebb lett, már nem tudtam csak immunrendszeremmel küzdeni ellene. Most már naponta 3-szor szedek gyógyszert, megszoktam, s sokkal jobban vagyok. Beletörődtem: ez van, s igyekszem e szerint élni.

Ha homokos lennék, hasonlóképpen éreznék. Biztosan csinálnék homokos szexet, mert nem hiszem, hogy kibírnám, nem lenne elég akaraterőm, azaz megértem az aktív homokosokat, nem ítélem el őket, hiszen valóban nagyon nehéz megtagadni a beteg test ingereit. Én is faltam már be egy egész doboz Mozart-golyót, pedig tudtam, hogy utána a fejem zúgni fog és homályos lesz a látásom egy órán keresztül, míg kimegy belőlem a cukor.

De propagálni az egészet és másokra rákényszeríteni? Milyen alapon?

ziggystardust 2013.06.11. 19:26:05

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Propagálni egy mosóport lehet, nem egy szexuális orientációt. Ne erőlködj.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 19:33:11

@ziggystardust: Ez megint egy hamis érv. Máig nem bizonyított, hogy minden homoszexuális öröklött hajlamosítás révén az.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:34:50

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Érdekes, én annyira heteró vagyok, hogy ennél jobban elég nehéz annak lenni, és mégis sokkal több – nem megjátszott, igazi! – empátiát tudok táplálni ziggystardust barátunk iránt, pontosan tudom, hogy ez neki így szép, így jó, megértem, hogy pont annyira nem tudja elképzelni magát heterónak, mint te svédnek (pedig objektív nézőpontból nézve lehet, hogy faszább érzés svédnek lenni, mint magyarnak), eszébe nem jutna hogy betegségnek tekintse a dolgot, ahogy én sem tekintem betegségnek, hogy fekete vagyok és nem szőke stb.

Mindez annak ellenére, hogy az undor kerget engem is, ha két férfi együttlétére gondolok.

Szerinted mért van ez a hatalmas különbség közöttünk?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:35:43

@ziggystardust:

Kevered a reklámot a propagandával. Nekem pl. hiába dicsőitik a homokos szexet, a kaki-szexet, az Instagramot vagy a sárgaborsó-főzeléket, egyik sem, kell mert vagy undorító nekem vagy nem tetszik vagy hülyeségnek tartom. Azaz nyilván reklámmal csak azt lehet elérni, akiben megvan egy bizonyos alap.

De itt propagandáról van szó. Kb. mintha azt sugallná a propaganda, hogy elmaradott bunkó mindenki, aki szerint rossz íze van a sárgaborsó-főzeléknek és megbélyegeznék azt, aki nyíltan kimondaná, hogy ez szar étel.

Csináljátok, homokozzatok, nem bűncselekmény - s ezt támogatom, nem helyes ha azállam ebbe beleszól, igenis joga van mindenkinek a rosszra is -, de ne akarjatok a társadalomra mászni.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:39:15

@Saxonus Petrus: Ez mind szép és jó, de ha filozófiai szempontból (is?) ennyire esetleges annak a megragadása, hogy egy adott jelenség, viselkedési pattern „természetes”-e vagy nem, akkor hogy van gatyánk ennyire magabiztosan kijelenteni a homoszexualitásról, hogy nem az?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 19:41:40

@kesztió:

Volt az egyetemen Havannában egy vak évfolyamtársam. Vaknak született. Azt állította, hogy neki teljes az élete, semmi sem hiányzik, nincs problémája egy szál se. Persze mivel eleve nem tudta mi az a látás, így azt sem tudta, hogy minek van híján. S tényleg: a botjával képes volt ugyanolyan gyorsan le- és felmenni a lépcsőn, mint egy látó. S a kis gépével olyan jegyzeteket készített az előadásokról, hogy sokszor ő segített a látó hallgatónak felkészülni vzisgára. Ezek szerint a vakság természetes állapot?

Ugyanez az olvtárssal. Ő homokos volt mindig, neki ez a természetes állapot. Nyilván nem érez gondot ezzel. De ugye nem a homoszexualitás a természetes állapot?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:46:34

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Nézd, ha te elfogadod, hogy kurvára nem tetszik bár, de jó lenne az ugyanolyan neműek házasságát legalizálni, mert pl. túl sok embernek javulna tőle az életminősége és a többségnek aránytalanuk kicsi árat kellene fizetni ezért (pont, ahogy a magyar nyelvi jogokkal van Romániában),

Akkor én is el tudnám fogadni, hogy számodra idegen a dolog, helyteleníted, de értékelném, hogy tettél egy nemes, önfeláldozó gesztust. Sőt, az ellen sem lenne kifogásom, ha minden fórumon hangoztatnád, hogy annak ellenére, hogy rábólintottál, továbbra sem értesz vele egyet, aberráns dolognak tartod stb.

Mert liberális vagyok.

Mostmár kapis?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:47:36

@Saxonus Petrus: Hát nekem nagyon ez jött le. De kíváncsian hallgatlak.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:49:48

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ugyan már, ezzel a logikával abnormális dolog, hogy nincsen abszolút hallásom. Vagy hogy nem tudok emlékezetből lerajzolni egy katedrálist a legapróbb részletekig (mondjuk egyébként sem).

ziggystardust 2013.06.11. 19:54:37

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Nem tudom, ki akar rámászni a társadalomra, de az biztos, hogy jelenleg a társadalom mászik ránk. Most az a helyzet, hogy szerte az országban homoszexuális fiatalok tízezreiből lesznek - többek közt az ilyen írások hatására - mentális betegek. Azt a tévképzetet erősítik meg, hogy bennük van a hiba; "ki tudnak gyógyulni", ha elnyomják magukban. Tudod, mi lesz a vége? Huszonévesen belehajszolják magukat egy alibiházasságba, esetleg születik néhány gyerek, majd egyszer csak szétesik a család. Általában azért, mert a homoszexuális férfi/nő már nem tudja tovább kínozni magát. A feleség csendben szenved. A gyerekek az egészből annyit érzékelnek, hogy ez minden, csak nem egy egészséges család. Tessék, máris lett három-négy lelkileg megnyomorított emberünk! Persze ha a születési statisztikák javítása a cél, vidám jelenség az egész.
Ezekről a történetekről azért nem olvasol, mert az érintettek rettegnek a közvélemény rosszindulatától. Azok az emberek, akik megtiszteltek a bizalmukkal, főleg faluról származnak. Az ottani közegekben az őszinteség egyenlő lenne egy öngyilkossággal. Az egész egy ördögi kör.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 19:56:55

@Saxonus Petrus: Ember, ne csináld már! Nem lételméleti és ismeretelméleti okoskodások alapján fogjuk eldönteni, hogy „jó”-e a homoszexualitás vagy sem!

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 20:03:09

@kesztió:

A házasság per definitionem ellenkenző neműek kapcsolata. Kiterjeszteni értelmetlenség. Ezen az alapon legyen pl. egy kft tagjainak a kapcsolatának a neve is házasság. Miért? Mert kedvelik, szeretik egymást. Miért ne adjuk meg a kft-alapítóknak a házasság intézményét?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 20:08:12

@ziggystardust:

Ez nem indok. Ismerek olyat férfit, akinek az a vágya, hogy szex előtt a felesége öltözzön ápolónőnek, de nem meri ezt elmondani a nőnek, mert szégyelli. Ez egy lelki teher? Na és? Vagy ne csinálja, vagy mondja meg a nőnek, vagy válljon el és keressen olyan nőt, aki ezt szereti.

Az hogy sok homokos érzi, hogy beteg, nem baj, hanem jó. Egybként pedig léteznek ex-homokos alapítványok, melyek sikerekről számolnak be a homoszexualitásról való leszoktatás terén. A legtöbb ilyen szervezetet volt, kigyógyult homokosok hozták létre.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 20:12:29

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Erőst nem érted.
A házasság nem csak – sőt, nem főleg – egy szimbolikus aktus („egy papír”, ahogy szokás mondani), hanem egy komoly társadalmi szerződés, jogokkal, kötelességekkel.

SEMMILYEN MÁS együttélési forma nem adja meg azt a jogi védelmet a családnak (legyen az heteró vagy homo), amit a házasság.

És ha vagy annyira cinikus, hogy javasold a homóknak, hogy kössenek közjegyző előtt minden apróságra kiterjedő „házassági szerződést”, akkor neked is szeretettel ajánlom, hogy csinálj te is házasság előtti szerződést, ahogy a gazdagok a fiatal macákkal szokták, hogy érezd, mennyire megalázó a fíling.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 20:17:33

@kesztió:

Élettársi kapcsolat. Persze azt is ki kell terjeszteni, hogy lehessen több nő is egy férfinek, meg hasonlók.

Egyébként meg furcsa a kettős mérce. Az USÁ-ban pár államban van homokos "házasság", viszont a többnejűség bűncselekmény. Hogyan van ez?

ziggystardust 2013.06.11. 20:24:23

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Fétist hasonlítasz egy szexuális orientációhoz. Ezután végképp nem várok el tőled semmilyen alapszintű empátiát, de azért nézd csak meg ezt az ún. ex-homokos alapítványokról: www.youtube.com/watch?v=aDiYeJ_bsQo
Én sírtam rajta, te nem fogod érteni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.11. 20:30:55

@ziggystardust:

Miben más egy fétis?

Képzeld mekkor teher egy olyan fétis, mely undort vagy röhejt kelt. Mert ne az általános és a közvelemény által valamennyire elfogadott fétisekre kell csak gondolni, mint pl. szadomazók, hajfétis, ápolónő-fétis, lábfétis, stb.

ziggystardust 2013.06.11. 20:38:13

A nem a vonzalom alapvető tárgya. A fétiseknek csak szexuális tartalma van, érzelmi nincs. Jellemző, hogy én eddig egyszer sem hoztam szóba a szexuális aktust, pedig állítólag csak azon jár az agyam.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 20:56:03

@kesztió: A cselekedetek jó/rossz voltáról csak az objektív valósághoz viszonyítva van értelme beszélni. Különben bármely oldal részéről csak szubjektív vélemények állnak egymással szemben. Akkor pedig nincs dialógus, csak táborerősítés és érdekérvényesítés.

Az objektív erkölcsnek az objektív metafizikán kell alapulnia.

ensigma 2013.06.11. 21:32:48

@dobray:

UNALMAS

Már bocsánat, de a mandiner, a konzervatórium és az egész kerdem blog lassan átalakulhat egy meleg magazinná, amennyit foglalkoznak totál feleslegesen ezzel a témával.

Miért nem írnak a piréz kultúráról vagy a csillámfa*lámák emancipációjáról inkább?

Hasonlóan releváns kérdés.

Az (elfojtott látens) homoszexuális kommentelőket sajnálom, de inkább otthon a négy fal között éljék ki az öngyűlöletüket.

Mo.-n legmagasabb, alkotmányos szinten van kizárva a melegházasság (helyes), az ultraliberálisokon, néhány szerencsétlenül eltévedt melegjogi aktivistán és a fundamentalista keresztény cikkírón kívül senkit nem érdekel a téma.

Vannak ennél fontosabb ügyeink is.

Az ócska gender szociológia, az ikerkutatások tévtudományos baromságok, amik semmit sem magyaráznak meg.

Ha választás kérdése volna, akkor nem lennének buzik, mert mindenki alapvetően heteroszexuális családban élne gyerekekkel, csak hát ugye nekik ez nem jön össze.

A cikkíró által citált "pszichiáterek" áltudományos kóklerek, az ex-gay terápiák ('70-es, '80-as évek Amerikája) annyit értek el, hogy a páciensek többsége impotens, öngyűlölő és depressziós lett, jelentős részük öngyilkos is.

Akin pedig segített, azok nem melegek voltak, hanem biszexuálisok.

Ennyi.

ziggystardust 2013.06.11. 21:52:21

@ensigma: Mindennél mindig van fontosabb ügy. Egy több százezreket érintő emberi jogi kérdés elég fontos. Készülj rá, hogy az elkövetkezendő években még több diskurzus fog folyni a témáról, még szélesebb rétegek közt. Az alkotmány nem a Biblia, ez a passzus is csak másfél éve olvasható benne.
Azt viszont továbbra sem tudom megérteni, hogy miért éppen Franciaország kapta a lőporos hordó szerepét, hiszen már Európán belül is a sokadik állam, ahol bevezették az azonos neműek házasságát.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.11. 21:53:24

@Saxonus Petrus: És hol keressük azt az ún. objektív valóságot, ha mindkettőnknek komoly, bejáratott megsimerési és értelmezési stratégiák állnak a tendelkezésünkre, és mégis olyan alapvető kérdésekben sem tudunk megegyezni, hogy van-e Isten vagy nincs, van-e testtől független lélek vagy nincs stb.

Ha nem elméletek, „munkahipotézisek” útján próbáljuk modellenzi a valóságot, el vagyunk veszve.

Saxonus Petrus 2013.06.11. 22:30:43

@kesztió: A kérdés az-e, hogy az emberi gondolkodás képes-e a valóságot megismerni vagy sem. Illetve ez visszaigazolható, s ha igen, mennyiben. :)

Szindbad 2013.06.12. 07:14:46

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: ezt én sem értem, bakker. Azt sem értem, hogy miért kell annyira ragaszkodni a házasság szimbolikus tartalmahoz, miközben a jelentése, a valóságtartalma a nagy arányú válás, konfliktusok, törések, vak komondorokon való átesések. Miért problémás, ha ezek után már a buzihazassagot is beleértjük?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 07:57:53

@Saxonus Petrus: Értelmesebb kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme arról a valóságról beszélni, amelyik inherens módon túl van a megismerési lehetőségeinken (nemcsak a közvetlen vagy közvetett tapasztalatról beszélek, hanem a logikai úton „megtapasztalható” valóságról is). És ezen a ponton megint oda lyukadunk ki, hogy ennyire gyakorlati problémára, mint a homoszexualitás, hiba lenne túlságosan elméleti, a világ megismerési lehetőségeit súroló módszerekre alapuló választ adni. :D

Saxonus Petrus 2013.06.12. 08:11:02

@Szindbad: Bocsánat, nem tisztáztuk, milyen ismereteink vannak inherens módon a megismerhetőségi határainkon belül.

Hogy egy cselekedet (ami egy lényt lehetőségből [potentia] ténylegességbe [actus] visz át, azaz valami "célba") jó-e vagy rossz-e, erről van értelme vitázni. Ugyanis, ha ennek eleve tagadjuk a megismerhetőségét, akkor semmi sem jó vagy rossz, és ez totális káoszhoz, anarchiához vezet. Azaz céltalan minden cselekedet, és nincs értelme semmit az égvilágon szankcionálni.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 08:12:16

@Saxonus Petrus: Azaz nem rossz a homoszexuális kopuláció nem-házasságnak tartása. Ebből következőleg meg a vita is, és az is, hogy küzdenek a "jogkiterjesztésért", mivel abszolút közömbös (céltalan), hogy kiterjesztjük-e, vagy sem.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 08:59:48

@kesztió: Bocsánat, nem tisztáztuk, milyen ismereteink vannak inherens módon a megismerhetőségi határainkon belül.

Hogy egy cselekedet (ami egy lényt lehetőségből [potentia] ténylegességbe [actus] visz át, azaz valami "célba") jó-e vagy rossz-e, erről van értelme vitázni. Ugyanis, ha ennek eleve tagadjuk a megismerhetőségét, akkor semmi sem jó vagy rossz, és ez totális káoszhoz, anarchiához vezet. Azaz céltalan minden cselekedet, és nincs értelme semmit az égvilágon szankcionálni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.12. 09:00:25

@Szindbad:

Az, hogy van rossz házasság nem ok a házasság eltörlésére. Ez abszurd maximalista hozzáállás.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 09:11:27

@Saxonus Petrus: Gondolom, te hiszel valamiféle a priori kritériumokban, melyek abszolút módon eldönthetik egy cselekedet jó vagy rossz voltát.

Holott én úgy tanultam, hogy egy cselekedet jó vagy rossz voltáról csakis a társadalmi kontextus keretén belül van értelme beszélni.* És micsoda elképesztő egybeesés, ugye, hogy a saját józan paraszti mérnöki agyam is pontosan így gondolja helyesnek.

_________
* VIGYÁZAT! Nem arról beszélek, hogy az illető társadalom milyen erkölcsi elbírálás alá helyezi az illető cselekedetet, az emberevés például elítélendő akkor is, ha a „hagyományok”, a közfelfogás ezt lehetővé teszik, holott lenne alternatív mód a táplálkozásra. De más a helyzet mondjuk egy olyan bolygón, ahol saját társad elfogyasztásán kívül egyszerűen nincs más táplálkozási lehetőség.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 09:36:07

@kesztió:

"Gondolom, te hiszel valamiféle a priori kritériumokban, melyek abszolút módon eldönthetik egy cselekedet jó vagy rossz voltát."

Nem, nem "hiszek" ilyenben előzetesen. Hisz nem adekvát az a tudatunk számára, hogy egy cselekedet jó vagy rossz. Azt kérdeztem, arra akartam terelni a beszélgetés, a dialógus fonalát, hogy vajh 'a posteriori' biztos következtetésre juthatunk-e.

Vagyis:

1.) Van-e objektív erkölcsi igazság (metafizikai szint).
2.) Ez megismerhető-e az emberi értelem számára (ismeretelméleti szint).

"Holott én úgy tanultam, hogy egy cselekedet jó vagy rossz voltáról csakis a társadalmi kontextus keretén belül van értelme beszélni.* És micsoda elképesztő egybeesés, ugye, hogy a saját józan paraszti mérnöki agyam is pontosan így gondolja helyesnek."

Józan paraszti ésszel akkor egyedül jogi szubjektivizmusnak van értelme, és igazából az dönti el, kinek nagyobb a propagandája.

_________
"* VIGYÁZAT! Nem arról beszélek, hogy az illető társadalom milyen erkölcsi elbírálás alá helyezi az illető cselekedetet, az emberevés például elítélendő akkor is, ha a „hagyományok”, a közfelfogás ezt lehetővé teszik, holott lenne alternatív mód a táplálkozásra. De más a helyzet mondjuk egy olyan bolygón, ahol saját társad elfogyasztásán kívül egyszerűen nincs más táplálkozási lehetőség."

Miért lenne elítélhető az emberevés? Ha végigviszed a logikai fonalad, nem tudod megindokolni. Itt önellentmondáshoz jutunk a "józan paraszti ész" szerint. A hasznos jó, vagy a gyönyörködtető jó vonalán lehet, hogy az adott individuumoknak, vagy közösségnek (közösségmegtartó erő révén) hasznos. Viszont kizártuk, hogy létezhet objektív erkölcsi jó (bonum morale), ami a szokásoktól, közmegegyezéstől, vélekedésektől független, s amit fölismerhetünk puszta eszünk segítségével.

Szindbad 2013.06.12. 09:37:14

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Semmiféle eltörlésről nincsen szó. Pont.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 09:48:53

@Saxonus Petrus: Nem, szerintem nincs objektív erkölcsi igazság.
De ez még nem zárja ki azt, hogy egy erkölcsi igazság ne lenne annál „magasabb rendű”, minél objektívebb és minél függetleníthetőbb az adott társadalmi kontextustól.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 09:53:45

@kesztió: Ha nincs, akkor épphogy kizárja. Azt mondtad, hogy egy adott társadalmi kontextus szülötte minden erkölcsi jó (bonum morale). Így abszolúte relatív. Ha egy másik társadalmi kontextus kiemeli abból (amiben épp te vagy), attól miért objektívebb?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 10:35:08

@Saxonus Petrus: Ugyan már. A „ne ölj” sokkal általánosabb, sokkal függetleníthetőbb bármilyen társadalmi kontextustól, mint pl. az, hogy ne mutatkozz fedetlen mellekkel nyilvános helyen.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 10:52:35

@kesztió: Egyáltalán nem. Csupán a "ne gyilkolj". Az, hogy kit tekintünk embernek (magzatot, más ethnikumú, vérségű embert, más társadalmi státuszú embert), vagy legitimen likvidálhatónak, szintén rengeteget változott, változik a történelemben.

A fedetlen mellek kérdéséről nem beszéltünk, és a témához nem tartozik szorosan.

Attól hogy általános, még szubjektív. 100 hülye sem tesz ki egy okosat. Attól mert valami statisztikailag általános, még nem biztos, hogy igaz.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 11:06:20

@Csehszlovák Kém: A "fejlődés" fogalma értelmetlen, ha nincs cél. Önerősítő szellemi szíverősítő, remélek hatott mint egy cvicsek. ;) Mi csak mosolygunk rajt'. A forradalmak fölszámolják a nyugati civilizációt hosszú távon. A forradalmárok is belepusztulnak, és jön helyettük az iszlám demográfiai győzelme.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 11:07:36

@Csehszlovák Kém: Jah, és a "kisebbfajta hiszti" kapcsán nézzük meg Franciaországot, a tüntetések mértékét... Kontra nagyságrendekkel nagyobb...

Saxonus Petrus 2013.06.12. 11:25:27

@Csehszlovák Kém: Ráadásul megint balos hazudozástól fröcsög a cikk. Kriminálstatisztikailag igazolt, hogy a felnőtt férfilakosságban előforduló pedofília aránya magasabb, mint a katolikus papokra ráfogott esetek száma (amik jelentős részéről kiderült, hogy nem igaz). Ráadásul a protestáns pásztorok és zsidó rabbik között magasabb az arány, csak erről sem írnak a hazudozó Csehszlovák Kémek. Így a cölibátus és a pedofília között nincs összefüggés.

A képmutatás netovábbja pedig az, hogy elfelejti azt is megemlíteni, hogy a pedofília a legliberálisabb egyházmegyékkel korrelációt mutatott mindenhol. Az már csak hab a tortán, hogy ezen esetek többsége pederasztia volt (azaz azonos neműek sérelmére történt pedofília), bizonyítva azt a szintén statisztikailag alátámasztott tézist, hogy a homoszexualitás, mint aberráció, általában más szexuális perverziót is gyakrabban bevonz.

N.B. ha annyira egyenlőségpárti vagy (bár az egyenlőség és az egyenlőtlenség sem abszolút érték a balos logika szerint elvileg gyakorlatilag persze nem) miért nem állsz ki a pederaszták mellett? Mi van, ha a gyermek beleegyezik? Hisz a család, a magántulajdon és az állam csak elnyomás eredménye, a szülőnek nincs semmiféle joga a gyermeke, mint individuum felett.

Logikát a forradalmon számon kérni persze felesleges. Hisz hazugságon alapszik mindegyik forradalom.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 11:31:58

@Saxonus Petrus: Nem értetted, mit írtam.
Csak egy hasonlatot hoztam fel, a ne ölj (vagy ne gyilkolj, de számomra legitimen likvidálható megszületett ember nincs, hacsak nem a saját kérésére történik) nyilvánvalóan „erősebb”, „általánosabb” maxima, mint az, hogy ne mutatkozz pucéron, mert kevésbé kötődik társadalmi kontextushoz. Ha ez nem megy át, nincs miről tovább vitatkozni.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 11:47:48

@kesztió: Nem igaz, mert az, hogy ki "ember" (akit tilos megölni), nagyon is változott társadalmi kontextus szerint. Így sok megölhető ember volt minden társadalomban, napjainkban is.

Átment, de ez még mindig nem érv, hogy igaz. Akkor nincs miről vitatkozni. Mert általánossá bármi válhat, ha nincs objektiválható és objektív mérce, érték.

Tehát megint ott vagyunk, ahol a part szakad.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 11:56:06

@Saxonus Petrus: És akkor mit javasolnál objektív mércének?

Saxonus Petrus 2013.06.12. 12:00:17

@kesztió: Először is meg kell bizonyosodnunk, hogy van-e objektív mérce, ami egybe esik azzal a kérdéssel, hogy az ember számára felismerhető a természetes ész fényénél, "hittekintély" nélkül.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 12:11:00

@Saxonus Petrus: Akármilyen „objektív” mércét konstruálsz, gyorsan találok egy ellenpéldát, azaz olyan társadalmi kontextust, ahol ez pont nem értékelhető objektív mércének.

Természetesen minél jobb az objektívnek nevezett mérce, annál nehezebb ellenpéldát találni. De mindig lehet.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 12:17:09

@kesztió: Bocsánat, azt kérdeztem, van-e objektív mérce, nem konstruált mérce, ami társadalmi kontextustól függetlenül igaz. Azaz filozófiailag megalapozott, biztosan igaz, függetlenül attól, hány ember fogadja el. Ahogy a 2X2=4 a természetes számok halmazán, ha egy ember sem hiszi és nem is követi azt.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 12:27:17

@Saxonus Petrus: Bár szeretném hinni, hogy van, szerintem egyértelműen nincs. Ami mondjuk nem jelenti azt, hogy ez az ideál nem közelíthető meg elfogadható mértékben.

Persze az a sors iróniája, hogy sohasem azon mércék felett van a vita, melyek közel állnak az objektív mérce idealizált fogalmához. Hanem azokon, melyek jobban függnek a társadalmi kontextustól, mint például az, amiről száznál több hozzászólás óta vitatkozunk.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.06.12. 12:31:34

hetivalasz.hu/itthon/visszafordithato-a-homoszexualitas-exkluziv-interju-a-neves-pszichiaterrel-64937/
Dogmává rögzült tézisekkel megy szembe egy amerikai pszichoterapeuta, Joseph J. Nicolosi Szégyen és kötődésvesztés címmel néhány hete hazánkban is megjelent kötete, amely azon homoszexuális emberek jogaiért áll ki, akik szeretnék „visszafordítani” nemi identitásukat. A magyar kiadáshoz Buda Béla írt utószót. Exkluzív interjúnk a magyar pszichiáterrel a holnap utcára kerülő Heti Válaszban.

Saxonus Petrus 2013.06.12. 12:41:57

@kesztió: Jó, egyenlőre egyiket sem bizonyítottuk, de ez már érdekes, hogy szeretnél hinni benne, magyarra fordítva (nem akarlak kiforgatni), jó lenne, ha lenne ilyen.

Akkor már csak az áll előttünk, hogy bizonyítsuk az objektív (erkölcsi) természettörvény és természetjog létét. ;)

Saxonus Petrus 2013.06.12. 12:44:28

@dobray: Rütyütyűűű! Ebből mi lesz. :)

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 12:57:00

@dobray: Gyere, Dobray, következő lépesében szedjük már össze azokat a neves geofizikusokat és biológusokat, akik szerint minded kétséget kizáróan 5500 éves a földtörténet. :D

Hidd el, annyian vannak, hogy Dunát lehet rekeszteni velük és egyikük nagyobb doktor, mint a másik. Most komolyan ez lesz a vita színvonala, hogy kóklereket kötünk csokorba, pirosfehérzöld szalaggal?

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 12:59:09

@Saxonus Petrus: Na, akkor most jön az izgalmas movement, hogy definiáljuk az objektív (erkölcsi) természettörvényt és a természetjogot. Vállalkozz rá, és én majd darabokra szedem, ha nem tetszik. :D

Saxonus Petrus 2013.06.12. 13:08:41

@kesztió: Ha nem tetszik, vagy ha logikailag nem igaz? :)

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2013.06.12. 13:53:02

"Az előző húsz évben végzett ikervizsgálatok (nyolc, az USA-tól Ausztráliáig, Skandinávián át) például épp arra jutottak, egymástól függetlenül, hogy a homoszexualitásnak nincs genetikai oka.

(Röviden: ha a homoszexualitásnak genetikai oka van, akkor nem szabadna, hogy legyen rá példa, hogy egy ikerpár egyik tagja meleg, a másik nem. Ezzel szemben a legmagasabb ilyen arányt megállapító, 2000-res, ausztrál Bailey-kutatás is arra jutott: ha egy egypetéjű ikerpár egyik tagja homoszexuális, akkor férfiak esetében csak 11, nők esetében csak 14 százalék az esély rá, hogy a másik is az.)"

Na ezért tiltanám be a bölcsészkarokat! A tanulmány azt cáfolta, hogy a genetika kizárólagos szerepet játszik a nemi identitásban.
A kutatás valójában igen magas korrelációt mutatott ki!

Ha azt vesszük, hogy 1/20ad esély van a buzulásra(, ennél alacsonyabb értéket szoktak mondani), akkor 0-ás korreláció esetén 5% kellett volna hogy szülessen. Ehhez képest ennek több mint a 2szerese lett az eredmény!

(A pontos számításoktól mindenkit megkímélnék, egyrészt mert a buziság szórását nem ismerem, de leginkább azért mert a valszám nekem is kettessel lett meg.)

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 13:58:40

@dobray: Amúgy, Dobray, nagyon komolyan mondom: hihetetlenül ellenszenves fráter vagy. És nem a homofóbiád miatt: liberális vagyok, felőlem mindenki azt gondol és mond, amit akar. Az a kifejezetten undorító, ahogy a fixációdat tűzzel-vassal, tényeken és emberi érzékenyégeken keresztülgyalogolva, akár áltudományos praktikákban utazó kóklelek népszerűsítésétől sem visszariadva próbálod erőltetni, nulla empátia nélkül.

kesztió · http://szabadter.wordpress.com/ 2013.06.12. 14:03:42

@TaTa86.: Ne látom be, hogy ez hol releváns. Attól, hogy például nem genetikai örökség, hanem méhen belüli vagy akár babakorban ért hatás váltja ki, még semmivel sem kerültünk közelebb Dobray azon fantazmagóriához, hogy esetleg „átnevelőtárborban” gyógyítani lehetne.

Amúgy el tudom képzelni, hogy a jóságos gyógyító doktor bácsi mennyire tudományos precizitással vizsgálta meg, hogy az „átnevelt” páciense esetleg ne lett volna startból biszexuális, csak úgy ni, a példa kedvéért.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2013.06.12. 14:19:14

@kesztió: Én csak javítottam egy hibát, nem szóltam hozzá a témához.

Ha a véleményemre vagy kíváncsi, szerintem ez is olyan mint pl a depresszió: a genetika hajlamosabbá tehet rá, onnantól kezdve pedig társadalmi behatások, illetve egyéni döntések következménye. Mint ilyet (lelki)betegségként kéne kezelni.
(Ez alatt nem direkt döntéseket értek: nem lesz attól valaki önmagában buzi, ha azt mondja, "én most leszopom ezt a f*szt", ahogy visszafelé sem igaz.)

A lényeg, hogy szerintem ez vmilyen defektus következménye, és ezért nem kamálom a büszkebuzi-mozgalmat és a buziházasságot sem. Mert nem a lényegre koncentrálnak, hanem etetik a trollt, amivel súlyosbítják a helyzetet. Én három buziról tudok, hármukra ez áll.

2013.08.13. 21:44:05

@Saxonus Petrus:

"Rütyütyűűű! Ebből mi lesz. :)"

Leginkább, hogy az Ex-Gay Movement is egy frankfurti kultúrmarxista zagyvalék. Joseph J. Nicolosi sajátos kultúrmarxista módon megy szembe az evolúciós pszichológia eredményeivel (vagyis "dogmává rögzült tézisekkel"). Az evolúciós pszichológiának amúgy sem könnyű manapság, hiszen egyszerre kezdi ki a Gender Studies a hagyományos férfi-női vonalon és az Ex-Gay Movement a hagyományos heteroszexuális-homoszexuális vonalon. De valószínűleg én nem haladok a (modern) korral és annak (ál)tudományos eredményeivel.

Az Ex-Gay ugyanakkor sokkal gusztustalanabb, mint a Gender Studies, mert míg az utóbbit, ha felszólítják, hogy adja ki a "tudományos" eredményeket igazoló dokumentumokat, legalább eleget tesz a kérésnek, az Ex-Gay EGYENES MEGTAGADJA azt (amit, mint tudományos kutatási mozgalom, nem tehetne meg igazából).

Mindenesetre nem csodálkozom Dobray-n (polgári nevén Szilvay Gergelyen), akinek zsebpénzt adó pártja a (neoliberális) FIDESZ és a(z ál) keresztény KDNP.

(Vicces, hogy Cseszlovák Kém és Dobray igazából ugyanazt a neoliberális hatalmat szolgálja, egymással szembe állva, más színű mezben. Ez nem is vicces, hanem ZSENIÁLIS!)


süti beállítások módosítása