Címkék: házasság Dánia meleg jogok

denmark.JPGA dán törvényhozás az elmúlt napokban fogadta el a szociáldemokrata kormányzat törvénytervezetét, miszerint június 15-től a melegek egyházi esküvő keretében is összeházasodhatnak.

A melegek jogainak támogatásától vagy ellenzésétől függetlenül ez az intézkedés a nyugati demokrácia egyik alapelvének, az állam és az egyház szétválasztása elvének legpofátlanabb megsértése!

A törvény szerint személyes döntés alapján a papoknak ugyan jogukban áll nem összeadni meleg párokat, de ez esetben más papot kell kijelölni a ceremónia megtartására. „Progresszív, haladó gondolkodás”, mondja a liberális média. Logikai bukfencből nincs hiány.

 Az elmúlt évtizedekben és századokban nagyban változott a nyugati ember gondolkodása az emberi jogokról, az esélyegyenlőségről, és a liberális sajtó automatikusan éljenez minden további, az egyén jogait bővítő döntést. Milyen területeken is fejlődött az egyenlőség és az emberi jogok? Nincs már rabszolgaság, nincsenek születéssel szerzett előjogok, egyre szélesebbé vált a választójog (fokozatosan megszűnt az anyagi, nemi, vagy etnikai alapú korlátozás), stb.

A jogok és kötelességek egyensúlyára viszont kevesebb figyelem hárul, a közösségre gyakorolt hatásra pedig úgyszintén. És hogyan hat ez a vallási közösségekre?

A jogi aktivisták arra hivatkoznak, hogy minden ember egyenlő, ezért azonos jogok illetnek meg mindenkit. Ez így rendben is van, azonban a meleg párok részére egyházi esküvő nélkül is lehet biztosítani azokat a jogokat, amelyek a házaspároknak is járnak. Dánia ráadásul 1989-ben elsőként tette lehetővé, hogy meleg párok civil házasságot kössenek, így azt sem lehet mondani, hogy e törvény nélkül a melegeket súlyosan hátrányos megkülönböztetés éri. Egy férfi és egy nő sem az egyházi házasság révén szerzi az azzal járó jogokat, hanem a polgárival. Az egyházi esküvő lényege annak hívőként való megélése, a házasság egy szentség.

church_state.jpg

A nyugati demokráciák, különösen a baloldali és liberális pártok előszeretettel hirdetik a szekularizációt, az állam és az egyház szétválasztását. Na de, ha a vallás nem szólhat bele az állam dolgaiba, akkor ez legyen fordítva is igaz! Ahogyan a legtöbb egyházban, úgy a keresztény egyházban is kinyilatkoztatott értékek alapján tanítanak, amiben lehet hinni vagy sem. Az egyházi tanítás nem kötelező senki számára: ha valaki úgy gondolja, hogy a világot nem Isten teremtette vagy a férfi társa nem a nő, azt senki sem kényszeríti, hogy ez alapján élje életét. Épp ezért, amikor az állam előírja egy egyháznak, hogy össze kell adnia meleg párokat, akkor többszörös tévedésben van szerepét illetően, és brutálisan megsérti az adott egyház tanítását, a hívők életét. Nem érti sem a vallás, sem az egyházi esküvő lényegét.

Mi lesz a következő döntése a dán parlamentnek? Ha a politika beleszólhat a vallási tanításba, akkor talán írnak egy alternatív Bibliát is, amiben Isten nem Ádámot és Évát teremtette, hanem Ádámot és Bélát? Akik sokasodtak és gyarapodtak, amíg benépesítették az egész Földet???

KCRG_news_gay-marriage-debate1.jpg

A fentiekből egyértelműen látszik, hogy az új törvény bután öncélú, hiszen egy egyházi esküvővel a melegek nem szereznek olyan új jogot, amit a civil házasság ne biztosítana. Magyarul csak kapnak egy papot a ceremóniához és egy templomot, mint helyszínt. Csak formaságokról szól ez, mint a legtöbb nem vallásos embernek. Pedig a vallás és a házasság pont nem erről szól. Nem érti ezt a liberális, hiszen azt sem érti, hogy a karácsony sem az ajándékozásról szól, ahogyan a húsvét sem a nyusziról. A liberális kételkedik Isten létezésében, de mégis nélkülözhetetlen jognak tartja, hogy mindenki egyházi esküvőt tarthasson? Hittant csak egyházi iskolában tanítsanak, de az állam már az egyházi tanításba is beleszól? Dániában egy pap így értelmezi a hitet a másik meg úgy? Ha az egyik nem akarja összeadni, a másik pedig igen, akkor egyáltalán hiteles az az egyház? Egyáltalán mondhatjuk azt, hogy ez ugyanaz az egyház, ugyanaz a tanítás? Nem egyházszakadás/szakítás ez? Jelenteni fog az ilyen esküvő szellemileg bármit is a párnak? Főleg ha mondjuk a sokadik elutasításra egy kijelölt pap adja őket össze kényszerből? Aligha. A dán baloldal belerúgott az egyházba és a hívőkbe, azért, hogy a melegek templomban fényképezkedhessenek.

Tudatos vagy ártatlan… ez az egyházi hagyományainak és tekintélyének állami rombolása. Tiltakozom!

Kiegészítés az eredeti cikkhez:

Köszönöm a kommentelőknek, hogy felhívták a figyelmemet a dán egyház különös jellegére. Az állam és az egyház Dániában valóban tényleg nagyon összefonódott, és annak adminisztratív csúcsain a mindenkori vallásügyi miniszter, valamint a királyság feje ülnek, és ez részben megváltoztatja az eredeti gondolatmenetemet.

Ettől függetlenül azonban fenntartom, hogy nem egészséges, ha az állam beleszól doktrinális kérdésekbe. A dán parlament a legfelsőbb jogalkotó hatósága a Dán Nemzeti Egyháznak, és a király(nő), illetve a miniszter pedig a legfelsőbb adminisztratív hatáskörrel bírnak. Ennek megfelelően nincs is egyházfő (pl. érsek), hanem csak püspökök, akik doktrinális kérdésekben önállóan dönthetnek saját püspökségükben.

Az új törvény ügyében így azt gondolhatjuk, hogy a dán miniszter és parlament az egyházi házasságot – a civil házassághoz hasonlóan – csak egy adminisztratív/jogi kérdésnek tekinti, nem pedig egy szentségnek, és ez jól tükrözi, hogy maguk sem értik az egyházi házasság lényegét. Ha értenék, még a törvénymódosítás előkészítésekor górcső alá kellett volna venni, hogy mit mond a Biblia a házasság kapcsán, és e kérdés felvetése már önmagában egyértelművé tette volna, hogy hitbeli és nem pedig adminisztratív kérdésről fog dönteni a kormány/parlament.süti beállítások módosítása