Címkék: zsidó Trianon Köves Slomó Szolomayer

slomo3(1).jpgA kiegyezéskor kialakult magyar-zsidó identitás jelentősen megkérdőjeleződött a Holokauszt által, míg ezt a törést a kommunizmus kegyetlenül kihasználta. Ugyanakkor a kommunista rendszer kiüresítette mind a magyar, mind a zsidó szellemi életet és megfosztotta a társadalmat tekintélyeitől, emiatt halad rendkívül nehezen a múlttal való szembenézés. Köves Slomóval az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetőjével beszélgettünk.

 
Lukácsi Katalin és Szolomayer Balázs interjúja

 

Jól tudjuk, hogy voltatok segíteni az árvízi védekezésben?

Igen, voltunk segíteni, a Tett és Védelem Alapítványnak külön havaria csoportja is alakult. Több helyen kint voltunk Budapesten és Dunaújvárosban is.

Ilan Mor szintén volt védekezni, és az ő fellépésével kapcsolatban kialakult némi vita a zsidó közösségen belül, ahol többen úgy fogalmaztak, hogy nagyfokú naivitásra vall, ha a nagykövet úr azt hiszi, hogy egy ilyen gesztustól megváltozna az ország hozzáállása a zsidósághoz. Egyetértesz ezzel a megközelítéssel?

Szerintem annak mindenképpen pozitív üzenete van, ha az izraeli vagy bármelyik nagykövet azzal a közösséggel, melyben hivatali idejét tölti, szolidaritást érez és vállal. Nyilván azon emberek hozzáállása nem fog egy csapásra megváltozni, akik ellenérzéseket táplálnak országa ellen, de kis tettekkel lassan valami változást el lehet érni. Ha nem lehetne elérni, akkor nem lenne értelme semminek.

Ateista családban nőttél fel, hogy lett belőled mégis rabbi?

A rendszerváltozás idején volt egy nagy ébredés az emberekben, fiatalokban. Én az átlagnál fiatalabb voltam, mindössze 12 éves. Sokan, akik szintén ilyen ateista zsidó családban nőttek fel, a saját zsidóságukat kezdték kutatni.

De tudtad, hogy zsidó családban nősz fel és ez mit jelent?

Tudtam, de sokat nem jelentett. Egy ilyen családban ez a téma nagyon megszürkült, és igazából így sok tartalmat nem igazán tud hozzárendelni egy fiatal. A szokványostól eltérően én nem arról az oldalról indultam el, hogy akkor mit jelent zsidónak lenni, én nem a gyökereimet kezdtem el keresni. Érdekelt Isten, a létezés, a teremtés, a jó, a rossz, tehát azok a kérdések, amelyek előbb-utóbb minden embert foglalkoztatni kezdenek. Ezek után tudatosult bennem, hogy ha zsidó vagyok, akkor a legjobb az, ha erre a zsidó hitvilágban keresem a válaszokat. Ez elég gyors folyamat volt, tehát már 13 és fél éves koromban külföldre mentem tanulni, és innen szinte már egyenes út vezetett a rabbi léthez.

Miért nem a Mazsihisz keretein belül képzelted el ezt a tevékenységet?

Ez nem egy tudatos elhatározás volt. Valószínű, hogy az játszott ebben közre, hogy igazából az a fajta tanulási lehetőség, amely olyan mélységekig elment, amire én igényt tartottam, arra nem volt alternatíva. Azon az Oberlander rabbin kívül – akit Menachem Schneersohn rabbi, a Lubavicsi rebbe küldött akkor Magyarországra – nem nagyon volt, aki tanított, bármilyen furcsán hangzik is.

A Szombat, zsidó folyóirat, nem rég a Mazsihiszen belüli változásokkal kapcsolatban, a Mazsihiszt a „Síp utcai Kádár-rendszernek” aposztrofálta. Hogyan jellemeznéd az EMIH és a Mazsihisz viszonyát?

Szerintem ezt egy kicsit másképp érdemes megközelíteni. Nem jó, ha a vitát egyfajta EMIH-Mazsihisz adok-kapokra egyszerűsítjük le. Viták, nézeteltérések, feszültségek minden közösségben vannak, ez a legtermészetesebb dolog. Ebben a magyar zsidóság semmiben sem különbözik az átlag magyar társadalomtól. A módszerek és a hanghordozás tekintetében sem, azzal együtt, hogy egy kisebbségnél ez mindig sokkal kiélezettebb.

A magyar zsidóság több nagy traumán van túl, traumában van benne, amiből újra kell építkeznie. Ez több pontból áll össze. Kénytelen vagyok ebben a kérdésben időben nagyon visszamenni. A magyar zsidóság nagy részének volt egyfajta gondolkozása a kiegyezéstől a húszas-harmincas évekig és a Holokausztig arról, hogy hogyan kell magyar zsidóként élni, hogyan kell megélni a magyar és zsidó identitást. Mindez elég erősen megkérdőjeleződött, és ebben óriási trauma volt a Holokauszt. A trauma alatt azt értem, hogy lelki-identitásbeli trauma. A Holokauszttal kapcsolatban nemcsak az okozott fájdalmat, hogy az emberek elvesztették családtagjukat, családjukat, emberi méltóságuktól, jogaiktól, vagyonuktól majd életüktől is meg lettek fosztva, hanem az a fajta modell, ahogyan a magyar zsidók gondolkodtak magukról, hogy ők magyarok, csak zsidó vallásúak, ez a húszas évektől teljes egészében megkérdőjeleződött, és végképp megrendült a Holokausztban. A Holokauszt a fizikai pusztítás mellett, ezt a kettős identitást is megkérdőjelezte.

Ezután jött a kommunista éra, mely ezt a traumás állapotot cinikusan kihasználta. A kommunista rendszer kihasználta azt a kiszolgáltatottság érzést, ami a zsidókban volt. Azt próbálták mondani, hogy nektek nincs más alternatíva: ha itt maradtok, akkor teljesen elköteleződtök felénk. Kössünk egy íratlan szerződést; a legjobb modell nem az, hogy magyarok vagytok és zsidó vallásúak, hanem az hogy zsidóság tulajdonképpen nincs, és akkor antiszemitizmus sincs. Ennek egy praktikus eleme volt az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH). Ez a szerv nagyon cinikusan nem az infrastruktúrájában, a látható megjelenésében bántotta a közösséget, hanem a lelkében. Ami azt jelenti, hogy megpróbálta azt elérni, hogy pár évtizeden belül ne legyen olyan hiteles, szellemi vezetés, melynek hatására az emberek vállalják zsidóságukat, akik után mehet a nyáj. Ezt hogy lehet elérni? El lehet érni azzal, hogy megszüntetjük az oktatást. És ugye úgy szüntették meg, hogy ne lehessen mondani, hogy teljesen felszámolták. A modell az az volt, hogy nem volt többet zsidó óvoda, zsidó általános iskola, lélegeztető gépen volt egy zsidó gimnázium, ahol a hetvenes évekre már csak egy-két diák lézengett egy-egy osztályban. Valamint megmaradt egy rabbi szeminárium, amit már nem kellett megszüntetni, mert magától kiürült, mert ha nincs zsidó óvoda, iskola, gimnázium, akkor ki megy el a szemináriumba rabbinak tanulni?

Ez volt a szellemi leépülés egyik oldala. A másik oldalon pedig a létező, esetleg nem formális oktatásokat, közösségeket az ÁEH és az ÁVÓ/ÁVH elfojtotta. Valamint a teljes establishmentet morálisan tették hiteltelenné. Az volt a céljuk, hogy a rendkívüli módon kiszolgáltatott helyzetben lévő zsidóságot belülről építsék le. Az ötvenes években a hitközség maga sorra adott el az államnak olyan zsinagógákat, amelyek még működő zsinagógák voltak. Ilyen volt például az Óbudai Zsinagóga is, amit úgy adtak el, hogy közben még működött. Ez nem csak abban volt csapás a magyar zsidóságra, hogy akkor eggyel kevesebb zsinagógája volt, hanem a hivatalos zsidó vezetés bukott meg ezáltal morálisan a zsidó közösség szemében.

Bármily furcsán hangzik is – én úgy gondolom – hogy ennek a modellnek a kifutása az elmúlt tíz évben érik be. A Rákosi-rendszerben létrehozott zsidó szervezeti struktúra – a Mazsihisz tulajdonképpen annak a MIOK-nak (Magyar Izraeliták Országos Képviselete) a folytatása, amit a szocializmus egységének a nevében létrehoztak – szellemi belső leépüléséhez most érkezett el. De ez nem csak a Mazsihisznek a problémája, hanem az egész magyar zsidóságnak, és bizonyos értelemben a teljes magyar társadalomnak is. Ez a szellemi kiürülés nem csak a mi belső közösségi ügyeinket nehezíti meg, hanem azt a sokat emlegetett emésztési, feldolgozási folyamatot is, amire szükség lenne a magyarság és a zsidóság, a keresztény magyarok és a zsidó magyarok közötti viszonyban. Nem lehet valódi párbeszédről – bár nem szeretem ezt a szót, de kénytelen vagyok ezt használni – beszélni akkor, hogy ha nincsenek meg azok a személyek és azok az entitások mindkét oldalon, amelyek hitelesen tudják egyik vagy másik álláspontot képviselni.

Tehát, azt gondolom, hogy a Mazsihisszel, és a hivatalos zsidó egyházi struktúrával nem kifejezetten vagy nem csak a belső intrikák és szervezeti kapcsolatoknak problematikája adja a kérdés forrását, hanem egy sokkal mélyebb szellemi vákuum, amit ki kell tölteni.

Nemrég volt a trianoni évforduló és úgy tűnik, mintha egy újfajta perspektívába helyeződne Trianon kérdése, hogy mindez a zsidóságnak is egy komoly csapás volt. Mit gondolsz arról, hogy a Trianon-Holokauszt egymással való szembeállításának lassan vége szakad?

Bárcsak vége lenne, de ez elsősorban nem a zsidóságon múlik. Ha megnézzük a húszas-harmincas évek politikáját, akkor láthatjuk, hogy nem a zsidóság volt az oka annak, hogy egy olyan kép alakult ki, hogy Trianon nem fáj a zsidóságnak. Akkoriban egy olyan képet rajzoltak fel, mintha a zsidóság nyerészkedett volna, sőt, akár oka lett volna Trianonnak. Már visszamenőleg az első világháborúval kapcsolatban is keringtek ilyen legendák, pl. a zsidó feketekereskedelemről. Hogy ez így alakult, annak igen sok történelmi oka van. Nyilván szerepet játszott a rövidéletű és rosszemlékű Tanácsköztársaság is, ami nagyon mély berögződése lett, melyet később a Rákosi-rendszer tovább mélyített.

Nem lehet kérdés az, hogy Trianon a zsidóság számára tragédia csakúgy tragédia, mint ahogy a magyarság egészének az. Hiszen a magyar zsidó közösség is széttöredezett. Sőt a tragédia talán még mélyebb. Gyakran mesélem a dédnagypapám történetét, aki Erdélyben volt ügyvéd. 1920 után nem praktizálhatott, mert nem volt hajlandó felesküdni a román királyra. Amikor a II. bécsi döntés után a magyar hadsereg bevonult Erdélybe, akkor ő is kiment köszönteni a magyar katonákat. Majd két évvel később ugyanez a gépezet deportálta a halálba, azért mert zsidó volt. Ez mutatja, hogy mekkora lelki törés is volt egy magyar zsidó számára a Trianontól a Holokausztig tartó két évtized.

A magyar zsidóság számára éppen ezért nem lehet kérdés az, hogy Trianon egy hihetetlen veszteség. Bizonyos értelemben sokkal nagyobb, mint a magyarság többi részének, hiszen ez volt egyben a modernkori magyar antiszemitizmus egyik alappillére. Ha nincs Trianon, akkor nyilván nem alakul így az egész európai geopolitikai képlet sem, de nem alakul így a magyarországi antiszemitizmus képlete sem. Ez borzasztó helyzet. Ugyanakkor az is egy nagyon nagy probléma, mikor ezeket a különböző történelmi traumákat egyik vagy másik csoport kisajátítja magának, és másokat pedig abból kirekeszt. Vagy amikor az egyik relativizálására használjuk a másikat.

Ha már a kirekesztést említetted, mi a helyzet Szegedi Csanáddal, aki mintha látványosan eltűnt volna a magyar közéletből, hogy halad tanulmányaival?

Nyilvánvalóan neki is ez egy életre szóló feladat lesz, hogy feldolgozza a családja és a személyes múltját, és ebből megpróbálja a lehető legjobbat kihozni a saját maga és a közössége számára is. Alapvetően én úgy látom, hogy próbálja helyretenni a dolgokat, egy tanulási folyamatban van benne. Nem véletlen, hogy el van tűnve. Úgy gondolom, hogy ezt ő is úgy látta jobbnak, ha ezt a folyamatot intimitásban próbálja meg végigcsinálni. Jár rendszeresen tanulni Oberlander rabbihoz és zsinagógába. Valószínűnek tartom, hogy fogunk még róla hallani.

Olvastuk, hogy te vagy a honvédség tábori rabbija. Ez mivel jár együtt?

A tábori lelkészi szolgálat, és ezen belül a tábori rabbinátus pontosan olyan helyzetben van, mint a honvédség általában. Nem olyan kort élünk, hogy a honvédségnek külső ellenség ellen kellene fellépnie, és hogy megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat, ezzel a hadsereg sokkal inkább szimbolikus szerepet tölt be. Megtestesíti a nemzeti összetartozást és együvé tartozást, a nemzetnek a közös történelmét és így tovább. A tábori rabbinak ma ehhez hasonló szimbolikus feladatai vannak. Ugyanis a tábori lelkészetben ma sokkal kevésbé van az a fajta szolgálat, ami mondjuk egy sorkatonai szolgálatnál megvan, hogy a katonák lelki állapotát próbálja meg javítani. Egy új helyzetet élünk. A honvédségben szolgálatot tevők nagy része este hazamegy, és ha lelki problémája van, és el akar menni egy paphoz, egy rabbihoz, akkor a környék templomába vagy zsinagógájába megy. Az a tapasztalatom, hogy az elsődleges feladat az a szimbolikus megjelenés, ezzel a honvédségen belül megjelenítjük a nemzeti együvé tartozást. A tábori rabbinátussal tulajdonképpen kifejezzük Magyarországnak, hogy a magyar zsidóság beletartozik a nemzet testébe.

Próbáljuk a tábori rabbinátus történelmi hátterét és jelentőségét megmutatni. Ilyen volt például egy a zsidóság 48-as szerepléséről szóló konferencia, ilyen az új projektünk, a hadviselt zsidók aranyalbumának az új kiadása, amit a harmincas években többször is kiadtak, hogy ezzel is ellentmondjanak a korabeli antiszemita propagandának, és bizonyítsák, hogy igen is a zsidóság képviseltette magát az első világháborúban a Monarchia oldalán. Ezek mind részei ennek a feladatnak. Van valamennyi megkeresés zsidó katonák, honvédek részéről, ez is természetesen része a munkának, de egész napos elfoglaltságot nem tesz ki.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.17. 22:18:28

Lelkes, de amatőr próbálkozás az álkonzervatív pszeudokeresztény ifjaktól a a "trianoni tragédia" című traumaképző narratívába bevonni "a zsidóságot" is. Dehogy volt az tragédia, nagyon sok fiatal városi értelmiségi örült annak, hogy véget ért, összeomlott ez a félfeudális jegyeket a 20. század elejére is megőrző, elkorhadt birodalom, amely ellenállt a modernizációnak és modern eszmeáramlatoknak.

Szerencsére, Orbán NER-jében minden másképp van! Visszatér a békebeli világ is: amikor zsidó és magyar együtt pakolja a homokzsákot a Vezér parancsára, a magyarság dicsőségére, milyen szépen beszél.

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2013.06.17. 22:53:29

@Csehszlovák Kém:
Á, hello!
Ugye milyen rossz érzés, hogy most meg sok fiatal városi értelmiségi a modern eszmeáramlataid összeomlásának örül, és boldogan támogatja a NER-t? :)

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.17. 23:15:58

@Kurtz ezredes: Örülök, h nemcsak publicisztikai tevékenységem követed figyelemmel!

Az olyan fiatal NER-támogatókra gondolsz például, mint Balogh Ákos Gergely, a Mandiner főszerkesztője, aki előre lejátszott pályázaton nyert tíz közpénz-misit?

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2013.06.17. 23:45:25

@Csehszlovák Kém:
Aha, akár rá is. Ilyenkor mindig picit elbizonytalanodom, hogy nem jó helyre teszem az ikszem, aztán hirtelen bevillan Tótavé haverod képmeséje, és mindig megnyugszom, hogy a Fidesz ebben is milyen visszafogott hozzátok képest. :)
Például Vitézy Úr hatmilliáját teljesen korrektnek érzem a három éve folyamatosan javuló BKV-ért. Aztán elég csak visszaemlékezniaz ennél rosszabb BKV Sz-né Sz. Elenonóráinak 100 milliáira, és máris teljesen nyugodt vagyok. :)
Most nézem ám, hogy mit tomboltatok itt pár napja kesztió haveroddal.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.18. 00:22:26

@Kurtz ezredes: Gondold még egy kicsit tovább, Közgép, Simicska, trafikmutyi, nem leszel már olyan lelkes. Balogh haveroddal az csak az egyik baj, hogy közpénzt lop, a másikat előttem leírták, idézem:

"Szóval kedves Balogh Ákos, te ugyanaz a kategória vagy mint az összes többi kormányzati és önkormányzati korrupciót megvalósító bűnöző, maximum nem akkora szinten, viszont Simicska legalább nem áll ki pontifikálni arról hogy hol húzódik az erkölcsi mérce, meg nem tetteti függetlennek és újságírónak magát. A kurva anyádat."

Már megvan, ez a néhány kifizetett kispajtás lelkesen támogatja a NER-t, írnak mindenféle fasságot a modern eszmeáramlatok összedőléséről, miközben pont azoknak köszönhetően játszhatnak újságírósdit. Ugye milyen rossz érzés ez az álkonzervatív, pszeudokeresztény kognitív disszonancia? :)

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2013.06.18. 00:52:46

@Csehszlovák Kém:
Sajnos ezen a közgépes simicskázáson se tudok megrökönyödni, nagyon tetszenek már most is ezek a remek új stadionok, amelyekben pompás magyar sportteljesítményeknek fogok örülni. Ráadásul magyarok építik, sehol már egy remek osztrák patak-völgyhíd vagy alföldi autópálya-alagút. :(

A trafikmutyit tényleg őszintén próbáltam volna követni, de pont akkor volt az elmúlt 23 év egyik legnagyobb közéleti botránya, aztán annak az átiratait böngészgettem. Kárpótolt, hogy igen érdekes dolgok derültek ki, ajánlom neked is! Amúgy ezzel a trafiküggyel némiképp engem is megvett a Fidesz, mert nagyon pártolom, ahogy egyre és egyre szorítják ki az életemből ezt az általam mindig gyűlölt büdös mérget. :)

A csúnya szavak használata annyira nem méltó. :( Még a Feri is csak dühből tolta a sajátjainak. Elnézve őket, meg is értem, miért volt olyan dühös. Amúgy meg hidd el, hogy már a mainstreamben is csak falból tolják ezeket az ultralibsi lózungokat. Csak a vak nem látja, hogy az EU-EP-ET is a Fidesz támogatottságát igyekszik megtoldani 3-4-5%okkal.

Most ezt fundálták ki a drágák:
index.hu/belfold/2013/06/17/megint_magyarorszagrol_vitaznak_strasbourgban/

Szerintem ugyanők rakhatták be az ellenzék új arcának Bajnai Gordont. Ennyi véletlen már nincs, tuti, hogy igazából ők is a Fideszt akarják kormányon látni. :)

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2013.06.18. 01:22:27

@Csehszlovák Kém:
Ezt az EU-s dolgot bízzuk talán ME Úrra. Ő tudja majd, mikor, hogy és mit időzítsen. Zseniális politikus, szóval nem kell féltened ilyen téren. Ha megfújja a sípot, akkor mi megyünk bégetve utána. :)
Ez a demokratikus kolonc amúgy nem óhajtja megszavaztatni remek elképzeléseit? Vagy ennyire már nem demokratikus?

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.18. 02:59:47

@Kurtz ezredes: Ja, annyira ért az Eu-hoz Pocak Tábornok Úr, hogy hirtelenjében csak ötödszörre tervezi a gránitszilárdságú alaptörvényt átvésni, persze, tudom, sok fronton kell harcot vívni, néha engedni kell :) No meg a mocskos multiknak is engedi, hogy kivigyék az országból a profitot, eh. Tényleg, tudsz-e valamit arról, szabadságharc folyik még? Vagy az, amikor az Eu utasítja valamire OVi-t, az meg végrehajtja, az nem ér? Kimarad a játékból? Nahát, zseniális a csávó, tényleg. Azt azért elmondja a bégető híveknek, hogy gyakorlatilag minden magyarországi beruházás Eu-s pénz segítségével valósul meg?

Hát merre jártál 2010-ben? Vagy úgy képzelted el a mókát, hogy a pénz az jöhet, de szarok a játékszabályokra?

lato88 2013.06.18. 07:26:05

@Csehszlovák Kém: botikám, ötletem nincs, melyik szoclib párttól kaphatsz annyi pénzt, amiből nem csak hogy megélsz, de még annyira lojálissá is válsz, hogy hajnali háromig nyomod az igét.
Vagy csak ilyen rég láttál nőt (férfit?), dehát nyilván erről is az Orbán-rendszer tehet :)

Lukácsi Katalin 2013.06.18. 11:48:39

@Csehszlovák Kém: Ne viccelj, még Jásziék is tragédiaként élték meg.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.18. 12:31:59

@Lukácsi Katalin: Ki az a "Jásziék"?

Egyébként már megbocsáss, de olvass már a téma után: Jászinak nem volt zsidó identitástudata!!!!

Ráadásul kérlelhetetlenül támadta a félfeudális jegyeket hordozó dzsenti világot, az egyházi és világi nagybirtokok rendszerét, és a sovinizmusban a leghangosabb nagymagyarokat is túlkiabáló, díszmagyarban feszítő zsidó származású politikusokat, közéleti személyeket. Pont olyanokat, mint ez a Slomo gyerek, akivel kimondattátok, amit nagyon akartatok hallani, gratulálok hozzá.

1918-ban ez a világ dőlt össze, amikor kikiáltották a republikát és amely rendszernek Adyval együtt Jászi őszinte híve volt. A köztársaságot aztán Kun Bélák torzítottak el. És milyen igaz: Jászi őket is támadta, meglehetősen hevesen, antiszemita kiszólásokkal is fűszerezve, amiért később bocsánatot is kért.

Lukácsi Katalin 2013.06.18. 13:00:49

@Csehszlovák Kém:
Bocs, nem azért írtam Jásziékat, mert zsidó származásúak - mondjuk, te is bocsánatot kérhetnél, hogy rögtön ezzel meggyanúsítottál.
Azért írtam, mert ők voltak a polgári radikálisok - és a Jászi-ék alatt a polgári radikálisokat értem. Támadta Jászi a Monarchiát, de bírálni egy rendszert (vagy támadni egy rendszert) nem egyenlő azzal, hogy örömtáncot jár 1920. június 4-én.
Azért Jászi esetében is túlzás az idealizálás. Bírálta ugyan Kun Béláékat (kik azok a Kun Béláék?), de nem volt mindig egyértelmű a határvonal. (Kun Bélának legalább akkora zsidó identitástudata volt, mint Jászinak - konvergál a nullához.)

Kedves CsK. 1) Nem mondattunk ki senkivel semmit. Köves Slomó felelős személy, nem mond semmi olyat, amivel ne értene egyet. (A cikk megjelent a zsido.com-on is.) 2) Nem mondott semmi olyat, ami ne lenne igaz. A zsidóságnak is fáj Trianon. Fáj. Egyébként nem régiben Feldmájer Péter beszélt erről, ennél sokkal, de sokkal erőteljesebben. (judaizmus.blogspot.hu/2010/06/dr-feldmajer-peter-beszede-bpesti-szent.html) A zsidóságnak sem volt vallásszabadság a Rákosi és a Kádár-rendszer alatt. Nem volt.

katolnai 2013.06.18. 13:32:24

Az interjú készítő nem teszi fel a kérdést, h miért terjed ma is egyre jobban – főleg a fiatalok között – az antiszemitizmus, és magyarázatként beéri a rabbi múltba (Trianonra) utaló megállapításával: „hiszen ez volt egyben a modernkori magyar antiszemitizmus egyik alappillére”
Tényleg miért terjed még ma is az antiszemitizmus? Miért nem létezik antiukránizmus, antispanyolizmus, antihollandizmus stb.? Régebben a zsidó és a keresztény vallás ellentmondásaira mutattak rá (pl. a zsidók megölték Jézust), ám a mai világunkban egyre kevesebbet foglalkoznak a vallással, főleg a fiatalokat nem érdekli, h mi és hogy volt 2000 évvel ezelőtt. És mégis terjed a zsidógyűlölet.
Ezt a kérdéskőrt kellene megbeszélni, a félrebeszélés helyett …

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2013.06.18. 13:33:41

@Csehszlovák Kém:
Ó, na ezt a részét imádom a legjobban ME Úr zsenijének. Ezzel az EU-s utasítgatással elérte, hogy egy egyirányú alagút keletkezzen, amelynek a végén az ő kosarába pottyanjon az aranytojás. Modor Tibi barátunk erről anno készített ez kiváló folyamatábrát, ezt talán te is meg fogod érteni.

m.cdn.blog.hu/mo/modoros/postimage/the_szaniszlo_process_map_3_1363850607.png

Megértem, hogy a világon semmi más örömötök nem maradt, csak ha a fényességes EU visszavonat vmi apróságot ME Úrral, de annak ugyanez lesz a végeredménye, amit az ábrán látsz. :(

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.18. 16:45:02

@Lukácsi Katalin:
Kedves Katalin, te állítod, hogy örömtáncot jártak Trianon miatt, nota bene a számba akarod adni.Pech, ilyet kitételt nem találsz kommentemben, én ugyanis ezt állítottam: “sok fiatal városi értelmiségi örült annak, hogy véget ért, összeomlott ez a félfeudális jegyeket a 20. század elejére is megőrző, elkorhadt birodalom, amely ellenállt a modernizációnak és modern eszmeáramlatoknak. “ Tehát rendszerbírálatra vonatkozó kitételem te magad húzod rá az 1918-as területi dezintegrációval kapcsolatos érzelmi viszonyulásra. Vagy csak szándékosan érted félre.

Ennek a városi fiatal értelmiségnek ráadásul egy jó része bizony zsidó származású volt, látod, például Jásziék vagy Kun Béláék, ők máris nem illenek be ebbe a mesterségesen nyomatott kánonba, hogy “a zsidóság tragédiaként” élte meg “Trianont”. Látod, ez máris kapásból két szétfejlődő történet, és akkor még nem is beszéltem a határokon túlra került zsidó származású vallásos, és nem vallásos tömegekről, akiknek egy jó részébe nem volt indoktrinálva a korabeli magyar nacionalista “ezeréves magyar nemzetállam” eszméje, ők szintén nem úgy élték meg, ahogyan a kerdem sugallni akarja.

Így vagy úgy, de ez a hivatalos, legyünk kötelezően szomorúak, mert aki nem szomorú és akinek trianon nem tragédia az nem magyar vagy nem igazi magyar, vagy csak hígmagyar, aki legalábbis gyanús NER-propaganda nagyon gáz és konkrétan engem a kommunista április 4.-i kötelező ünnepekre emlékeztet.

Köves Slomo nyilván nagyon jól tudja, hogy mit beszél és miért. Ettől még ő is hazudhat, vagy ha jóhiszeműek vagyunk, akkor csak kevésbé tájékozott és nem tudatosan mond ki féligazságokat, amelyek alapján nagyívű következtetéseket próbál levonni. Így vagy úgy, full gáz, ahogy a jelenlegi kormányzat a NER-ben csatolt szerveivel (Slomo és a többiek) megpróbál állami szinten, kötelező jelleggel, vmiféle kollektív traumát indoktrinálni “a magyarságba” és a “zsidóságba”, ami soha nem is létezett, de mindig is beszéltek róla (lásd Feldmáyer), ugyan miért is ne?

A zsidóságnak sem volt vallásszabadság a Kádár-rendszer alatt, egyetértek, de nem értem, ez hogy jön ide, akkor már a közös homokzsákpakolás jobb közös nevező és még vicces is :)

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2013.06.18. 17:11:34

@Csehszlovák Kém:
Köves Urat külön öröm látni. Én személy szerint nagyon kedvelem, amiért zsidó érdekképviselet terén is véget vetett a ti korlátlan uralmatoknak. Borzasztó lehet látni, hogy a hetvenes fröcsögő munkásőreiteket felváltja ez a kifejezetten szimpatikus, művelt és megfontolt harmincas fiatalember.

mandiner.hu/cikk/20120724_koves_slomo_fantom_zsidokrol_es_a_letezo_zsidosagrol

Fokozottan ajánlom a Horthy-korszakkal kapcsolatos, igen árnyalt és részemről szinte teljes egyetértéssel fogadott gondolatait. Roppant kínos lehet neked ilyet olvasni egy zsidó rabbitól, már csak ezért is nagyon drukkolok Köves Úrnak, aki ha így folytatja, a magyar közélet egyik legüdébb színfoltja lesz. Ezalatt vajon mit csinálhatnak legnagyobb ellenfelei? Csak nem a magyar közélet másik legüdébb színfoltja ellen intéznek neurotikus kirohanást?

www.hir24.hu/szines/2013/06/07/kiakadt-a-mazsihisz-puzser-viccelodesen/

Lukácsi Katalin 2013.06.18. 22:51:37

@katolnai:
Kedves Katolnai, elég nagy butaság volna éppen egy zsidó vezetőtől megkérdezni, hogy miért terjed az antiszemitizmus, mert arról ők tehetnek a legkevésbé. Viszont ez az interjú is hozzájárulhat ahhoz, hogy legalábbis ne nőjjön az antiszemitizmus ma Magyarországon, mert annak az egyik fő forrása a tudatlanság. Az antiszemiták döntő többségének semmilyen ismerete nincs a zsidóságról.
Ugyanakkor mivel a zsidóság élete nemcsak az antiszemitizmus elleni küzdelemről szól, ez az interjú sem azzal akart egyedül foglalkozni.

Kedves CSK, az az érzésem, hogy elbeszélünk egymás mellett, és én ezt őszintén sajnálom.

katolnai 2013.06.19. 13:13:33

Kedves Katalin!
Tévedés lenne azt gondolni, h egy zsidó vezető kizárólag vallásirodalmi hagyatékokat olvas és nincs tisztában múltbéli vagy jelenkori zsidókat ért bírálattal, kritikákkal. Pont az ellenkezője az igaz: egy rabbinál jobban senki nem ismeri a velük szemben támasztott elvárásokat, bírálatokat. A cikkben egyébként szó van az antiszemitizmusról, csak épp nem mint a mai világunk keretén belüli jelenségről, hanem egy múltba vetített esemény (Trianon) kapcsán.
Ez a kijelentés nem biztos, h korrekt: „Az antiszemiták döntő többségének semmilyen ismerete nincs a zsidóságról.” Továbbá kérdéseket generáló. Ti. miről is nincs semmilyen ismerete az átlag antiszemitának? A zsidó mitológiáról? Mózes, Ábrahám, Salamon stb. történeteit mindenki ismeri … A zsidó vallásirodalomról? Azokat is olvasta elég sok nem-zsidó. A Tóra és a Talmud, valamint a Talmud kiegészítő/magyarázó könyvei hemzsegnek a másokat csúnyán megkülönböztető, kirekesztő, direkt gyűlöletet sugárzó passzusoktól, hát ezeket jobb is, ha nm ismeri meg a nagyközönség, mert ezek ismerete csak további nézeteltéréseknek lehetnek eszközei.
Minden nép fiai között voltak/vannak olyan kimagasló egyének, akik hozzájárultak emberiségünk fejlődéséhez, egyetemes kultúránk elmélyítéséhez. Az ilyen zsidó származású embereket valóban illik megismerni, de mi van azokkal a gyalázatos történelmi figurákkal, akik szenvedést és horrort zúdítottak szűkebb és tágabb környezetükre? Nem hiszem, h a zsidóság számára hasznos az ha valaki közelebbről megismeri pl. Lázár Kaganovics népirtó tevékenységét, mert az ilyesmi példa nem vet jó fényt a zsidóság hírnevére.
Mi lenne tehát az pontosabban, amit ismerni/tudni kéne a zsidó múltból vagy jelenből az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében? Gyakorlati, mindennapos pozitív példák sorára lenne szükség, hiszen az egyre modernebbé váló világunkban nem sokat jelent a 'zsidó vallásosság őszintesége' vagy a 'zsidó lelkiség magasztossága'.
Hogy a zsidóság miről tehet legkevésbé, arra ott a példa mikor a zsidó rabbi kiáll a tv. elé és kijelenti, h 'a vallásos zsidóknak joguk van rituálisan megkínozni az állatokat.' Szerte mindenfelé állatvédő szervezetek, állatokat szerető, tisztelő emberek bírálták mind a mohamedán, mind a zsidó állatkínzás rituális gyakorlását. A zsidók és a mohamedánok komolytalan provokátoroknak tekintik azokat, akik ezt a perverz szokást bírálni merik, és hallani sem akarnak az állatok megkínzásának beszüntetéséről. Ez helyett támadásba mennek át és bizony, ezeket az embereket lenácizni, leantiszemitázni helytelen és hibás, amiről pont a zsidók tehetnek.
Üdv katolnai

2013.06.21. 19:28:37

Ez egy nagyon jó interjú. Reméljük egy értelmes beszélgetés kezdete lesz.
.

SzabadGondolat1988 2013.06.22. 21:53:57

@Csehszlovák Kém: ?? Felsorolnád, hogy kik örültek Trianonnak? Ilyen ember szerintem nincs és nem is volt.(persze mindenütt van 1-2 marha)
Sok hibája volt a Monarchiának és Magyarországnak akkoriban? Igen, de utolólag, 100 év távlatából nézve mindenki marha okos tud ám lenni.

Ami megtörtént, az megtörtént, egyet lehet tenni, megemlékezni a múltról, illetve a hibákból és sikerekből tanulni.

tomtyi 2013.07.07. 22:31:20

@Csehszlovák Kém:
Azért az megvolt már, hogy Simicska vagyona nagy részét a 2002-2010-es időszakban szedte össze? A Patásorbán alatt, mi?


süti beállítások módosítása