Címkék: zsidó Trianon Köves Slomó Szolomayer

slomo3(1).jpgA kiegyezéskor kialakult magyar-zsidó identitás jelentősen megkérdőjeleződött a Holokauszt által, míg ezt a törést a kommunizmus kegyetlenül kihasználta. Ugyanakkor a kommunista rendszer kiüresítette mind a magyar, mind a zsidó szellemi életet és megfosztotta a társadalmat tekintélyeitől, emiatt halad rendkívül nehezen a múlttal való szembenézés. Köves Slomóval az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetőjével beszélgettünk.

 
Lukácsi Katalin és Szolomayer Balázs interjúja

 

Jól tudjuk, hogy voltatok segíteni az árvízi védekezésben?

Igen, voltunk segíteni, a Tett és Védelem Alapítványnak külön havaria csoportja is alakult. Több helyen kint voltunk Budapesten és Dunaújvárosban is.

Ilan Mor szintén volt védekezni, és az ő fellépésével kapcsolatban kialakult némi vita a zsidó közösségen belül, ahol többen úgy fogalmaztak, hogy nagyfokú naivitásra vall, ha a nagykövet úr azt hiszi, hogy egy ilyen gesztustól megváltozna az ország hozzáállása a zsidósághoz. Egyetértesz ezzel a megközelítéssel?

Szerintem annak mindenképpen pozitív üzenete van, ha az izraeli vagy bármelyik nagykövet azzal a közösséggel, melyben hivatali idejét tölti, szolidaritást érez és vállal. Nyilván azon emberek hozzáállása nem fog egy csapásra megváltozni, akik ellenérzéseket táplálnak országa ellen, de kis tettekkel lassan valami változást el lehet érni. Ha nem lehetne elérni, akkor nem lenne értelme semminek.

Ateista családban nőttél fel, hogy lett belőled mégis rabbi?

A rendszerváltozás idején volt egy nagy ébredés az emberekben, fiatalokban. Én az átlagnál fiatalabb voltam, mindössze 12 éves. Sokan, akik szintén ilyen ateista zsidó családban nőttek fel, a saját zsidóságukat kezdték kutatni.

De tudtad, hogy zsidó családban nősz fel és ez mit jelent?

Tudtam, de sokat nem jelentett. Egy ilyen családban ez a téma nagyon megszürkült, és igazából így sok tartalmat nem igazán tud hozzárendelni egy fiatal. A szokványostól eltérően én nem arról az oldalról indultam el, hogy akkor mit jelent zsidónak lenni, én nem a gyökereimet kezdtem el keresni. Érdekelt Isten, a létezés, a teremtés, a jó, a rossz, tehát azok a kérdések, amelyek előbb-utóbb minden embert foglalkoztatni kezdenek. Ezek után tudatosult bennem, hogy ha zsidó vagyok, akkor a legjobb az, ha erre a zsidó hitvilágban keresem a válaszokat. Ez elég gyors folyamat volt, tehát már 13 és fél éves koromban külföldre mentem tanulni, és innen szinte már egyenes út vezetett a rabbi léthez.

Miért nem a Mazsihisz keretein belül képzelted el ezt a tevékenységet?

Ez nem egy tudatos elhatározás volt. Valószínű, hogy az játszott ebben közre, hogy igazából az a fajta tanulási lehetőség, amely olyan mélységekig elment, amire én igényt tartottam, arra nem volt alternatíva. Azon az Oberlander rabbin kívül – akit Menachem Schneersohn rabbi, a Lubavicsi rebbe küldött akkor Magyarországra – nem nagyon volt, aki tanított, bármilyen furcsán hangzik is.

A Szombat, zsidó folyóirat, nem rég a Mazsihiszen belüli változásokkal kapcsolatban, a Mazsihiszt a „Síp utcai Kádár-rendszernek” aposztrofálta. Hogyan jellemeznéd az EMIH és a Mazsihisz viszonyát?

Szerintem ezt egy kicsit másképp érdemes megközelíteni. Nem jó, ha a vitát egyfajta EMIH-Mazsihisz adok-kapokra egyszerűsítjük le. Viták, nézeteltérések, feszültségek minden közösségben vannak, ez a legtermészetesebb dolog. Ebben a magyar zsidóság semmiben sem különbözik az átlag magyar társadalomtól. A módszerek és a hanghordozás tekintetében sem, azzal együtt, hogy egy kisebbségnél ez mindig sokkal kiélezettebb.

A magyar zsidóság több nagy traumán van túl, traumában van benne, amiből újra kell építkeznie. Ez több pontból áll össze. Kénytelen vagyok ebben a kérdésben időben nagyon visszamenni. A magyar zsidóság nagy részének volt egyfajta gondolkozása a kiegyezéstől a húszas-harmincas évekig és a Holokausztig arról, hogy hogyan kell magyar zsidóként élni, hogyan kell megélni a magyar és zsidó identitást. Mindez elég erősen megkérdőjeleződött, és ebben óriási trauma volt a Holokauszt. A trauma alatt azt értem, hogy lelki-identitásbeli trauma. A Holokauszttal kapcsolatban nemcsak az okozott fájdalmat, hogy az emberek elvesztették családtagjukat, családjukat, emberi méltóságuktól, jogaiktól, vagyonuktól majd életüktől is meg lettek fosztva, hanem az a fajta modell, ahogyan a magyar zsidók gondolkodtak magukról, hogy ők magyarok, csak zsidó vallásúak, ez a húszas évektől teljes egészében megkérdőjeleződött, és végképp megrendült a Holokausztban. A Holokauszt a fizikai pusztítás mellett, ezt a kettős identitást is megkérdőjelezte.

Ezután jött a kommunista éra, mely ezt a traumás állapotot cinikusan kihasználta. A kommunista rendszer kihasználta azt a kiszolgáltatottság érzést, ami a zsidókban volt. Azt próbálták mondani, hogy nektek nincs más alternatíva: ha itt maradtok, akkor teljesen elköteleződtök felénk. Kössünk egy íratlan szerződést; a legjobb modell nem az, hogy magyarok vagytok és zsidó vallásúak, hanem az hogy zsidóság tulajdonképpen nincs, és akkor antiszemitizmus sincs. Ennek egy praktikus eleme volt az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH). Ez a szerv nagyon cinikusan nem az infrastruktúrájában, a látható megjelenésében bántotta a közösséget, hanem a lelkében. Ami azt jelenti, hogy megpróbálta azt elérni, hogy pár évtizeden belül ne legyen olyan hiteles, szellemi vezetés, melynek hatására az emberek vállalják zsidóságukat, akik után mehet a nyáj. Ezt hogy lehet elérni? El lehet érni azzal, hogy megszüntetjük az oktatást. És ugye úgy szüntették meg, hogy ne lehessen mondani, hogy teljesen felszámolták. A modell az az volt, hogy nem volt többet zsidó óvoda, zsidó általános iskola, lélegeztető gépen volt egy zsidó gimnázium, ahol a hetvenes évekre már csak egy-két diák lézengett egy-egy osztályban. Valamint megmaradt egy rabbi szeminárium, amit már nem kellett megszüntetni, mert magától kiürült, mert ha nincs zsidó óvoda, iskola, gimnázium, akkor ki megy el a szemináriumba rabbinak tanulni?

Ez volt a szellemi leépülés egyik oldala. A másik oldalon pedig a létező, esetleg nem formális oktatásokat, közösségeket az ÁEH és az ÁVÓ/ÁVH elfojtotta. Valamint a teljes establishmentet morálisan tették hiteltelenné. Az volt a céljuk, hogy a rendkívüli módon kiszolgáltatott helyzetben lévő zsidóságot belülről építsék le. Az ötvenes években a hitközség maga sorra adott el az államnak olyan zsinagógákat, amelyek még működő zsinagógák voltak. Ilyen volt például az Óbudai Zsinagóga is, amit úgy adtak el, hogy közben még működött. Ez nem csak abban volt csapás a magyar zsidóságra, hogy akkor eggyel kevesebb zsinagógája volt, hanem a hivatalos zsidó vezetés bukott meg ezáltal morálisan a zsidó közösség szemében.

Bármily furcsán hangzik is – én úgy gondolom – hogy ennek a modellnek a kifutása az elmúlt tíz évben érik be. A Rákosi-rendszerben létrehozott zsidó szervezeti struktúra – a Mazsihisz tulajdonképpen annak a MIOK-nak (Magyar Izraeliták Országos Képviselete) a folytatása, amit a szocializmus egységének a nevében létrehoztak – szellemi belső leépüléséhez most érkezett el. De ez nem csak a Mazsihisznek a problémája, hanem az egész magyar zsidóságnak, és bizonyos értelemben a teljes magyar társadalomnak is. Ez a szellemi kiürülés nem csak a mi belső közösségi ügyeinket nehezíti meg, hanem azt a sokat emlegetett emésztési, feldolgozási folyamatot is, amire szükség lenne a magyarság és a zsidóság, a keresztény magyarok és a zsidó magyarok közötti viszonyban. Nem lehet valódi párbeszédről – bár nem szeretem ezt a szót, de kénytelen vagyok ezt használni – beszélni akkor, hogy ha nincsenek meg azok a személyek és azok az entitások mindkét oldalon, amelyek hitelesen tudják egyik vagy másik álláspontot képviselni.

Tehát, azt gondolom, hogy a Mazsihisszel, és a hivatalos zsidó egyházi struktúrával nem kifejezetten vagy nem csak a belső intrikák és szervezeti kapcsolatoknak problematikája adja a kérdés forrását, hanem egy sokkal mélyebb szellemi vákuum, amit ki kell tölteni.

Nemrég volt a trianoni évforduló és úgy tűnik, mintha egy újfajta perspektívába helyeződne Trianon kérdése, hogy mindez a zsidóságnak is egy komoly csapás volt. Mit gondolsz arról, hogy a Trianon-Holokauszt egymással való szembeállításának lassan vége szakad?

Bárcsak vége lenne, de ez elsősorban nem a zsidóságon múlik. Ha megnézzük a húszas-harmincas évek politikáját, akkor láthatjuk, hogy nem a zsidóság volt az oka annak, hogy egy olyan kép alakult ki, hogy Trianon nem fáj a zsidóságnak. Akkoriban egy olyan képet rajzoltak fel, mintha a zsidóság nyerészkedett volna, sőt, akár oka lett volna Trianonnak. Már visszamenőleg az első világháborúval kapcsolatban is keringtek ilyen legendák, pl. a zsidó feketekereskedelemről. Hogy ez így alakult, annak igen sok történelmi oka van. Nyilván szerepet játszott a rövidéletű és rosszemlékű Tanácsköztársaság is, ami nagyon mély berögződése lett, melyet később a Rákosi-rendszer tovább mélyített.

Nem lehet kérdés az, hogy Trianon a zsidóság számára tragédia csakúgy tragédia, mint ahogy a magyarság egészének az. Hiszen a magyar zsidó közösség is széttöredezett. Sőt a tragédia talán még mélyebb. Gyakran mesélem a dédnagypapám történetét, aki Erdélyben volt ügyvéd. 1920 után nem praktizálhatott, mert nem volt hajlandó felesküdni a román királyra. Amikor a II. bécsi döntés után a magyar hadsereg bevonult Erdélybe, akkor ő is kiment köszönteni a magyar katonákat. Majd két évvel később ugyanez a gépezet deportálta a halálba, azért mert zsidó volt. Ez mutatja, hogy mekkora lelki törés is volt egy magyar zsidó számára a Trianontól a Holokausztig tartó két évtized.

A magyar zsidóság számára éppen ezért nem lehet kérdés az, hogy Trianon egy hihetetlen veszteség. Bizonyos értelemben sokkal nagyobb, mint a magyarság többi részének, hiszen ez volt egyben a modernkori magyar antiszemitizmus egyik alappillére. Ha nincs Trianon, akkor nyilván nem alakul így az egész európai geopolitikai képlet sem, de nem alakul így a magyarországi antiszemitizmus képlete sem. Ez borzasztó helyzet. Ugyanakkor az is egy nagyon nagy probléma, mikor ezeket a különböző történelmi traumákat egyik vagy másik csoport kisajátítja magának, és másokat pedig abból kirekeszt. Vagy amikor az egyik relativizálására használjuk a másikat.

Ha már a kirekesztést említetted, mi a helyzet Szegedi Csanáddal, aki mintha látványosan eltűnt volna a magyar közéletből, hogy halad tanulmányaival?

Nyilvánvalóan neki is ez egy életre szóló feladat lesz, hogy feldolgozza a családja és a személyes múltját, és ebből megpróbálja a lehető legjobbat kihozni a saját maga és a közössége számára is. Alapvetően én úgy látom, hogy próbálja helyretenni a dolgokat, egy tanulási folyamatban van benne. Nem véletlen, hogy el van tűnve. Úgy gondolom, hogy ezt ő is úgy látta jobbnak, ha ezt a folyamatot intimitásban próbálja meg végigcsinálni. Jár rendszeresen tanulni Oberlander rabbihoz és zsinagógába. Valószínűnek tartom, hogy fogunk még róla hallani.

Olvastuk, hogy te vagy a honvédség tábori rabbija. Ez mivel jár együtt?

A tábori lelkészi szolgálat, és ezen belül a tábori rabbinátus pontosan olyan helyzetben van, mint a honvédség általában. Nem olyan kort élünk, hogy a honvédségnek külső ellenség ellen kellene fellépnie, és hogy megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat, ezzel a hadsereg sokkal inkább szimbolikus szerepet tölt be. Megtestesíti a nemzeti összetartozást és együvé tartozást, a nemzetnek a közös történelmét és így tovább. A tábori rabbinak ma ehhez hasonló szimbolikus feladatai vannak. Ugyanis a tábori lelkészetben ma sokkal kevésbé van az a fajta szolgálat, ami mondjuk egy sorkatonai szolgálatnál megvan, hogy a katonák lelki állapotát próbálja meg javítani. Egy új helyzetet élünk. A honvédségben szolgálatot tevők nagy része este hazamegy, és ha lelki problémája van, és el akar menni egy paphoz, egy rabbihoz, akkor a környék templomába vagy zsinagógájába megy. Az a tapasztalatom, hogy az elsődleges feladat az a szimbolikus megjelenés, ezzel a honvédségen belül megjelenítjük a nemzeti együvé tartozást. A tábori rabbinátussal tulajdonképpen kifejezzük Magyarországnak, hogy a magyar zsidóság beletartozik a nemzet testébe.

Próbáljuk a tábori rabbinátus történelmi hátterét és jelentőségét megmutatni. Ilyen volt például egy a zsidóság 48-as szerepléséről szóló konferencia, ilyen az új projektünk, a hadviselt zsidók aranyalbumának az új kiadása, amit a harmincas években többször is kiadtak, hogy ezzel is ellentmondjanak a korabeli antiszemita propagandának, és bizonyítsák, hogy igen is a zsidóság képviseltette magát az első világháborúban a Monarchia oldalán. Ezek mind részei ennek a feladatnak. Van valamennyi megkeresés zsidó katonák, honvédek részéről, ez is természetesen része a munkának, de egész napos elfoglaltságot nem tesz ki.

Címkék: zsidó Jobbik Novák Előd Vona Gábor Szegedi Csanád Endrésik Zsolt

Novák Előd a minap megelégelte a Szegedi Csanád körül kialakult botrányt és lemondásra szólította fel barátját.

tumblr_ljm1tiTJyB1qdtmevo1_500.jpgSzegedi Csanád megnyerte a borsod megyei elnökválasztást, azonban nem sokra rá robbant a hír, hogy felmenői közt lehetnek zsidó származásúak is. Az EP-képviselő a Barikádnak elismerte, hogy a hír igaz. A Jobbik nem igazán tudta mit reagáljon, mert láthatóan nem akarták/nem tudták úgy kommunikálni az ügyet, hogy a „mi zsidónk jó zsidó”. Novák Előd tegnap kijelentette, hogy a tagság nyomására, valamint morális okokból lemondásra szólítja fel Szegedit.

A történet azonban persze nem ilyen egyszerű. De mi volt az Új Erő legnagyobb botrányának kiinduló oka?! Pozícióharc Borsodban. Bizony. Ezért kezdte el nyírni egymást Szegedi Csanád és Endrésik Zsolt. Hosszú és elkeseredett harc vette kezdetét, melynek eredménye Endrésik Zsolt – korábbi borsod megyei elnök – és a borsod megyei elnökség lemondása lett. A párt Endrésiket és két társát a párt megosztására való törekvéssel az áruló Pősze Lajossal való kollaborálással vádolták meg és kizárták őket. Ez a lépés azonban nem maradhatott válasz nélkül, így az Endrésik köréhez tartozó Ambrus László megszellőztette a nyilvánosság előtt Szegedi Csanád zsidó származására vonatkozó oknyomozásának eredményét. És valóban megosztották a pártot.

Ezután repült rá a média az ügyre és készített interjút az érintettekkel a Célpont. A hírTV-nek adott interjúban Endrésik elmondta, hogy ők már 2010-ben értesítették a Jobbik felső vezetését „felfedezésükről”. Megbeszélést folytattak Vona Gáborral, mely során a Jobbik elnöke – Endrésik állítása szerint – ígéretet tett arra, hogy az ügynek „következményei lesznek”. Magyarul, Szegedit elmozdítják a borsodból. Ez azonban nem történt meg. Szegedi a 2010-ben nem kapott parlamenti helyet. A 2012-es tisztújításon már a párt elnökségébe sem került be. Nyilvánvalóan olyan okból, hogy ha ki is derül Szegedi származása, addigra ne legyen fontos pozícióban. Ez végül is sikerült. Borsodból nem mozdították el, sőt helyben a meccset Endrésik vesztette el és őt zárták ki a pártból, azonban hiába választották meg Szegedit jelentős többséggel, pozíciója ott sem stabil. A kizártak ellenben bosszúból kiteregették a szennyest. A botrány kirobbanása után az elnökség kényszerpályára került, nem tudták tovább titokban tartani az ügyet. Novák Előd június végén így nyilatkozott:

„Van zsidó barátom, Szegedi Csanád.” – mondta a hvg.hu-nak. „Nem újdonság, hogy Szegedi Csanád felmenői között zsidók lehetnek, mert néhány hete keringenek már az interneten az ezzel kapcsolatos dokumentumok, köztük anyakönyvi kivonat.” Bizony, a dolog nem újdonság, de nem néhány hete nem az. „A származásának ismeretétől azonban nem változik meg a vele kapcsolatos álláspont” – fogalmazott Novák Előd barátjáról. Szegedi Csanád olyan ember, aki "sokat áldozott a nemzeti ügyek érdekében”. Tehát minden rendben Csanáddal, oké hogy zsidó, oké, hisz azért sokat tett a magyarságért az idegenszívűekkel vívott harcban. Sőt, kijelentette: „Szegedi Csanád beismerésével most szélesebb körben is bebizonyosodik, hogy a Jobbik nem antiszemita párt és nem származás alapján ítél meg embereket. Egyes kijelentéseink, mint hogy egyes nemzetiségeknek vannak bizonyos jellemző vonásaik, nem általánosítóak.” Szépen hangzik, milyen kár, hogy már akkor sejteni lehetett, hogy egészen biztos, hogy nem ez lesz ennek a sztorinak a vége. Hisz lehet, hogy a Jobbik nem egy antiszemita párt, de igény az lenne rá – szavazói körében –, így nehéz volt elképzelni, hogy az eset rövid távon is következmény nélkül maradna.

A történetet tovább gördítve került a napvilágra egy hangfelvétel szintén 2010-ből, melyen Szegedi és Ambrus beszélgetése hallható. A tárgyalás során Ambrus bizonyítékokat említ a jobbikos politikus származásával kapcsolatban. Szegedi pedig csípőből vágja rá, hogy kell-e esetleg EU-s pályázati pénz, mert ha igen, akkor ő tud szerezni. Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy azért ilyenkor jó az EU-s pénz, ugye. Persze azért lássuk be, hogy nagyon más lehetősége nem volt Szegedinek, hisz nyilvánvalóan tisztában volt vele, hogy ha az ügy nagyobb nyilvánosságot kap, akkor inthet egy pát a magyar közéletnek.

Így is történt. Novák Előd tegnap a Facebook-on reagált a Szegedi körül nem csillapodó botrányra: „Annyi csalódott, kétségbeesett, panaszos, számonkérő levelet és telefonhívást kapok a napokban, mint még tán soha a Jobbik történetében”. Novák mára már egészen másképpen vélekedik barátjáról, mint egy hónappal ezelőtt. „Csanádot anyai ági zsidó származásának kiderülésekor is bajtársunknak-barátunknak neveztük, de egyre kevesebben hitték el azt az életszerűtlen állítását, hogy erről korábban nem tudott ő […]Legalább 2010 óta tudja származását, ekkor ugyanis konkrétumokkal szembesítette őt Ambrus Zoltán a hangfelvétel szerint. Csanád nem lepődött meg, nem utasította vissza a „rágalmat”, ahogy az egy magunkfajta, radikális politikustól elvárható volna.” Tehát a probléma nem az, hogy a Jobbik egyik vezető politikusa EU-s pénzt ajánl egy kétes előéletű alaknak, aki kiderítette, hogy zsidó származású. Nem. A probléma az, hogy Szegedi eltitkolta, hogy zsidó. Ezért Szegedi „felszámolta a bajtársiasságot”, illik lemondania és bocsánatot kérnie „s úgy még később adott lehet számára a visszatérés lehetősége is, hiszen csak 30 éves, elégtétel esetén pedig hiszek a bűnbocsánatban” – fogalmaz barátjáról Novák Előd Faceebook oldalán. Vagyis, miután Szegedi Canossát járt és már elfelejtették, hogy zsidó, esetleg, még van helye a pártban. Most Szegedivel megtörténik a legetikátlanabb dolog, ami politikussal megtörténhet, etikai bizottság elé citálják.

Hogy mi mindebből a tanulság?! Lehet ideje lenne elgondolkozni azon, hogy minden zsidó tényleg ballib-e. Vagy netán a zsidóság is épp olyan színes politikai palettán helyezkedik el, mint a magyar társadalom?! Novák Előd helyesen írja: „álszentség helyett őszintén szembenézünk azzal, amin változtatni kell, még ha fájó is a beavatkozás”. Novák értelmezésében ez Szegedi lemondatását jelenti. Azonban lehet, hogy nem Szegeditől kellene megszabadulni, hanem azzal kellene szembenézni, hogy a Jobbik kimondatlanul is egy olyan ideológiát képvisel, mely egyszerűen tarthatatlan. Különösképpen Magyarországon működésképtelen, hazánkban ugyanis több nép és nemzetiség keveredett össze és állt kapcsolatban egymással az ezer éves magyarság története során, mint az Egyesült Államokban. Ezek után egymás származásával operálni egyrészt hülyeség, másrészt aljasság. Egyébként meg kit érdekel?!   Le kéne már jönni erről a turánista marhaságról, mert csak újabb meglepetések fogják érni a Jobbikot, ha eddig nem kaptak volna eleget. Én szóltam.süti beállítások módosítása